Як повідомлялося раніше, в міській раді пройшло засідання чергової 33 –ї сесії, на якій депутати прийняли  рішення з  46-ти обговорених питань, переважно  фінансово-бюджетного та земельного характеру.

  Першочергову увагу депутати приділили детальному аналізу виконання міського бюджету за 2018 рік, який в узагальненому вигляді представила на засіданні начальник відділу бухгалтерського обліку виконкому  (апарату) Татарбунарської міської ради  Любов Лютикова.

   Головною характеристикою фінансово-бюджетної політики Татарбунарської міської ради за 2018 рік, як відмітила начальник відділу, являється позитивна динаміка  зростання  дохідної   частини   загального  фонду   бюджету міста.  Разом з тим, протягом минулого року спостерігалось   зменшення  надходжень    спеціального  фонду,   у порівнянні   з 2017 роком, за  рахунок   скорочення    обсягу  власних  надходжень.

  Далі, зупинившись на аналізі двох складових частин бюджету, Любов Лютикова  акцентувала на тому, що дохідна частина бюджету за минулий рік склала з урахуванням трансфертів 40 014 976 грн., в тому числі по доходам загального фонду – 38 207 296 грн. та доходам спеціального фонду 1 807 679  грн., що становить 104,6 %  від затвердженого  плану,  в тому числі:

- по податковим надходженням (18 498 772,79 тис. грн.),

- неподатковим надходженням (2 143 924,71 тис. грн.),

- доходам від операцій з капіталом (240 868,48 тис. грн.),

- власним доходам бюджетних установ (1 109 198,54 тис грн.),

 - офіційним трансфертам (субвенція)  (18 881,4,0 тис. грн.).

        За  питомою вагою  дохідну частину  міського бюджету  2018 року  склали 52,2% - податки, збори та інші платежі і  47,8%  -  офіційні трансферти.

       Основними бюджетоутворюючими податками і платежами   залишалися:                                               

- єдиний податок з юридичних, фізичних осіб та сільськогосподарських товаровиробників (8 963,9 тис. грн., або 105,9  відсотків   відносно планових призначень);

- внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) (5 488 003,14 тис. грн., або 100,5%);

- податок на майно (3 905 431,51 тис. грн., або 110,2 %);

- плата за надання адміністративних послуг (726 544,12 тис. грн., або 108,3%,) та інші джерела.

       Виконання по видаткам склало  33 323 292,83  тис. грн.  (загальний фонд – 26 698 597,54 тис. грн., або  99,01 %  від затвердженого плану за  пройдений період; спеціальний фонд – 6 624 695,29  тис. грн., або  49,43 % ).

          Із загального обсягу видатків витрати  склали на:

       -   дошкільні заклади освіти:  12 210 107,43 тис. грн., або  35,3 %  від загальної суми витрат;

       -  утримання та розвиток інфраструктури доріг: 3 840 470,74 тис. грн., або  14,5 %  від загальної суми витрат;

       -  організація благоустрою міста  -  4 184 045,52 тис. грн., або 11,2 %;

       - забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 2 314 864,36 тис. грн., або  7,3 %;

        -  підтримка розвитку спорту – 572 865,29 тис. грн., або 1,9 %;

        -  розвиток культури і мистецтва – 551 441,48 тис. грн., або  1,8 %;       

        -  соціальний   захист  населення: 342 722,29  тис. грн. , або 1,8 %;         

        -  оздоровлення дітей: 164,220, 00 тис. грн., або 1,04 %.

        Після затвердження депутатами  бюджетно-фінансових показників міського бюджету 2018 року, міський голова Андрій Глущенко висловив вдячність працівникам апарату міської ради та депутатському корпусу  за постійну аналітичну роботу  над його дохідною та видатковою частинами, здійснення моніторингу та контролю за сплатою необхідних платежів до  бюджету та використанням земельних ресурсів.  Міський голова підкреслив, що саме завдяки узгодженій спільній роботі над бюджетом міська рада планово спрямовує отримані кошти на розвиток житлово-комунального господарства, покращення комунальної матеріально-технічної бази,  ремонт  та  утримання  доріг   в місті,  стабільне  функціонування закладів дошкільної освіти,оздоровлення дітей соціально незахищених категорій населення та на виконання міських програм (детальніше про втілення завдань та  фінансово-економічних проектів на пріоритетних напрямках  розвитку міста протягом 2018 року – буде в наступних окремих матеріалах по кожному із напрямків).

IMG 6782IMG 6782IMG 6782IMG 6782IMG 6782