Додаток 1

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Керівникам теплогенеруючих, теплотранспортуючих, теплопостачальних та теплосервісних організацій

щодо підготовки джерел теплової енергії до роботи в опалювальний період

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії, теплових мереж і теплових пунктів до роботи в опалювальному періоді        2020 – 2021 років, попередження технологічних порушень на енергетичному обладнанні та мережах під час проходження опалювального періоду Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Одеській області нагадує про необхідність виконання заходів згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – ППТГдоОП), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378. Тільки своєчасно розпочата та організаційно забезпечена робота може гарантувати стале функціонування теплових господарств в зимовий період, а саме:

 • затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням відповідальних осіб за їх виконання;
 • розробити та затвердити графіки проведення профілактичних робіт, ремонтів і заміни устаткування;
 • забезпечити укладення на наступний опалювальний період договорів на постачання палива, електричної енергії та водопостачання;
 • розробити та затвердити графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання паливно-енергетичних ресурсів, в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень в системах теплопостачання;
 • уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності), провести контроль відповідності розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв у споживачів теплової енергії, їх пломбування;
 • забезпечити розробку температурного графіка центрального регулювання відпуску теплової енергії, режимних карт роботи теплового обладнання і мереж;
 • провести ремонтні та профілактичні роботи на теплових, тепловикористальних установках і мережах у необхідних обсягах;
 • провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплопостачання;
 • виконати гідравлічні випробування котлоагрегатів, тепловикористальних установок, теплових мереж, систем опалення та ГВП власних об’єктів на щільність та міцність, провести їх промивку;
 • виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів;
 • відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж;
 • привести у справний технічний стан обладнання теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики;
 • укомплектувати відповідні підрозділи обслуговувальним персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання;
 • укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією;
 • забезпечити накопичення палива відповідно до технологічних потреб;
 • провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду в установлені терміни згідно вимогами розділу Х ППТГдоОП.

У термін до 01.07.2020 надати копію розроблених заходів та розпорядчого документa, яким ці заходи вводяться в дію, до відповідного територіального органу Держенергонагляду в області.

Заздалегідь письмово повідомити територіальний орган Держенергонагляду щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документа щодо затвердження складу комісії.

Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до відповідного підрозділу Держенергонагляду стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт.

Додаток 2

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Керівникам підприємств, установ та організацій – споживачам теплової енергії (лікувальним, дошкільним, навчальним та іншим закладам соціального призначення) щодо підготовки теплових господарств

до роботи в опалювальний період

З метою належної та своєчасної підготовки теплових мереж, теплових пунктів і місцевих систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання (далі –ГВП) до роботи в опалювальному періоді 2020–2021 років, попередження відмов у системах теплоспоживання під час проходження опалювального періоду Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Одеській області нагадує про необхідність виконання заходів згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – ППТГдоОП), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378.  Тільки своєчасно розпочата та організаційно забезпечена робота може гарантувати стале функціонування теплових господарств в зимовий період, а саме:

 • затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням відповідальних осіб за їх виконання;
 • уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності);
 • забезпечити відповідність розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв, їх пломбування теплопостачальною організацією;
 • провести ремонтні та профілактичні роботи на тепловикористальних установках, теплових мережах, системах теплоспоживання у необхідних обсягах;
 • провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплоспоживання;
 • виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем опалення та ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку;
 • виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів;
 • відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж;
 • привести у справний технічний стан обладнання та засоби вимірювальної техніки вузлів керування, розташованих у теплових пунктах;
 • укомплектувати відповідні підрозділи обслуговувальним персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації відмов у системах теплоспоживання;
 • укомплектувати теплові пункти та робочі місця обслуговувального персоналу технічною документацією;
 • провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду в установлені терміни згідно з вимогами розділу Х ППТГдоОП.

Надати у термін до 01.07.2020 копію розроблених заходів та розпорядчого документa, яким ці заходи вводяться в дію, до відповідного територіального органу Держенергонагляду в області.

Заздалегідь письмово повідомити територіальний орган Держенергонагляду щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документа щодо затвердження складу комісії.

Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до відповідного підрозділу Держенергонагляду стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт.

Нагадування:

За підсумками проведеної роботи на підприємстві, для оцінки готовності (перевірки) теплових господарств, будівель, споруд до роботи в опалювальний період, у суб'єктів господарювання які споживають теплову енергію згідно з договором для потреб опалення, вентиляції та ГВП (споживач), створюється комісія за участю представника Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Одеській області, яка складає Акт готовності енергетичного господарства до опалювального періоду не пізніше 25.09.2020р.

Інформацію надавати у сканованому вигляді на електрону адресу: odeska@sies.gov.ua.

Сподіваємося на співпрацю та порозуміння.

Основні умови щодо підписання акту стану готовності теплового господарства в опалювальний період.

 1. 1. Письмове звернення на ім’я начальника Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Одеській області Худченко А.С. за адресою: вул. І. Франка, 55, м. Одеса, 65049 ел. пошта: odeska@sies.gov.ua., щодо направлення представника інспекції Держенергонагляду для участі в комісії суб’єкта господарювання з визначення (перевірки) стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період та підписання акту стану готовності до опалювального періоду 2020-2021р.р. Вказати контактний телефон.
 2. 2. Наявність наказу або розпорядження про створення комісії з перевірки готовності теплового господарства суб’єкта господарювання до опалювального періоду. В склад комісії включити представника Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Одеській області.
 3. 3. Наявність розроблених заходів щодо підготовки теплового господарства суб’єкта господарювання до опалювального періоду 2020-2021р.р.
 4. 4. Наявність наказу про призначення відповідальних осіб за технічний стан і безпечну експлуатацію теплового господарства на підприємстві.
 5. 5. Наявність протоколу та (або) посвідчення про перевірку знань вимог правил ПТЕ ТУ і М та ППТГ до ОП у відповідальних осіб.
 6. 6. Наявність Актів проведення Держповірки вимірювальним приладам (манометри,  лічильники), які встановлені на теплових системах суб’єкта господарювання.
 7. 7. Наявність Актів гідравлічного випробування теплових мереж, гарячого водопостачання, із позначенням тиску при проведенні випробування.
 8. 8. Наявність отриманого Акта готовностідо опалювального періоду (додаток 4ППТГ до ОП) від підприємства централізованого теплопостачання – теплопостачальник згідно договору.
 9. 9. Оформлення і підписанняАкта стану готовностітеплового господарства в опалювальний період усіма членами комісії (із закріпленням підписів печаткою підприємства) на кожний об’єкт підприємства, відповідно до додатку №1 ППТГ до ОП.
 10. 10. Оформлення і підписанняАктаготовності теплового господарства в опалювальний період усіма членами комісії (із закріпленням підписів печаткою підприємства) в цілому на суб’єкт господарювання, відповідно до додатку №3 ППТГ до ОП. 

Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Одеській області

   

Додаток 3

                 ІНФОРМАЦІЯ

 

щодо включення котелень та пуску тепла соціально важливим споживачам станом на __.____.2020

 

 

                               

№ з/п

Котельні

Житлові будинки

Лікувальні заклади

Дошкільні заклади

Заклади освіти

Загальна кількість

Кількість об'єктів, які подають теплову енергію

Відсоток від загальної кількості

Загальна кількість

Кількість об'єктів, які отримують теплову енергію

Відсоток від загальної кількості

Загальна кількість

Кількість об'єктів, які отримують теплову енергію

Відсоток від загальної кількості

Загальна кількість

Кількість об'єктів, які отримують теплову енергію

Відсоток від загальної кількості

Загальна кількість

Кількість об'єктів, які отримують теплову енергію

Відсоток від загальної кількості

1

                             

2

                             

3

                             
                               
                               

Всього: