IMG 9938

Організація архівної справи, змістом якої є збереження достовірної інформації про періоди трудової діяльності та заробітну винагороду колишніх працівників у різних галузях господарства, стала одним із важливих завдань Татарбунарської міської ради в умовах утворення єдиної територіальної громади. В той час, коли із ліквідацією районів припинялася робота трудових архівів, що діяли при районних органах влади, міська рада вирішила зберегти напрацьований архівний фонд  трудової документації і на його основі утворити свій виконавчий орган у цій сфері.

Ініціативу Татарбунарського міського голови Андрія Глущенка підтримали місцеві депутати і рішенням 4-ї сесії міської ради від 4 січня 2021 року утворили Трудовий архів Татарбунарської міської ради у статусі юридичної особи публічного права. Архів очолила досвідчений фахівець у цій галузі Ольга Гульпа, яка на цей момент вже мала відповідні професійні напрацювання у справі зберігання архівних документів особового складу, що були утворені в процесі службових та трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях, в тому числі і тих, які з різних причин були ліквідовані.

Щодня, в рамках робочого графіку, в трудовому архіві йде відпрацювання запитів громадян, в тому числі і тих, які проживають за межами Татарбунарської громади, Одеської області та, загалом, України. Звертаються також установи та підприємства. Відбувається постійний процес формування та оновлення справ, підготовка та передача документів на зберігання до архіву. З метою гарантованого збереження документів, завідувач архіву постійно здійснює огляд та перевірку стану архівного фонду, у разі необхідності проводить реставрацію пошкоджених аркушів та перекартонування справ. Для кращого та системного контролю в архіві складаються топографічні покажчики, удосконалюється довідковий апарат та формується внутрішній опис справ фонду.

На даний час в Трудовому архіві Татарбунарської міської ради знаходиться 12904 одиниць зберігання з кадрових питань та 512 справ тимчасового зберігання. Протягом минулого року до архіву надійшли 14 нових фондів документації, в основному від підприємств, які були ліквідовані в результаті проведеної децентралізації та ліквідації Татарбунарського району. За рік виконано 650 запитів соціально-правового характеру, з них 638 з позитивним результатом для громадян, які звертаються, переважно, з питань підтвердження стажу роботи та заробітної плати за запитуваний період для нарахування  пенсійних виплат.

IMG 9934