Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради оголошує конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Татарбунарської міської ради.

1.Місцем проведення конкурсу є: м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, 18.

Підставою для проведення конкурсу є рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 29.12.2021 р. № 311 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Татарбунарської  міської ради.

2.Дата та час проведення конкурсу 13 квітня 2023 р., 11:00 год.

3.Уповноважені особи для здійснення зв’язку: Катанов Ігор Володимирович – начальник відділу з питань управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради, Моруз Наталія Валеріївна – головний спеціаліст відділу архітектури, відділу з питань управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради,  тел. 048-44-3-24-64.

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

- наявність матеріально-технічної бази;

- вартість надання послуг;

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

- наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

-обсяг послуг з вивезення побутових відходів складає – 104,0 тонни за тиждень (5 робочих днів).

5. Надання послуг з вивезення побутових відходів повинно відповідати чинному законодавству та нормативно-правовим актам.

6. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

- балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітний період;

- довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

- документ, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортих засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контрольно-технічного пункту, контейнерного парку, тощо);

- документ, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;

- технічні паспорти на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

- довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

- довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування.;

- довідки про проходження водіями медичного огляду;

- документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

- документ, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, отримання електричної чи теплової енергії, тощо;

- довідка в довільній формі, яка містить відомості про підприємство (учасника конкурсу):

а) реквізити (назва, адреса – юридична та фактична, номери контактних телефонів, факс, електронна пошта);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, номери контактних телефонів, факс, електронна пошта);

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма;

  • інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів.

7. Територія надання послуг з вивезення побутових відходів повинна розташовуватися у межах Татарбунарської міської ради.

8. Вимоги до конкурсних пропозицій: конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою  конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція, з поміткою «Заява на участь у конкурсі з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Татарбунарської міської ради».

8.1. Кожен учасник конкурсу має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

8.2. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

8.3. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника конкурсу та підпис уповноваженої особи (осіб). Усі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються прізвищем та ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію.

8.4. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник конкурсу.