На цей важливий факт, який перетворився  за останні три роки у стабільну тенденцію,  було звернуто увагу членів виконавчого комітету Татарбунарської міської ради  в ході чергового засідання виконкому, на якому поміж інших  питань  розглядалися підсумки оздоровлення та відпочинку дітей  в 2018 році.

 Начальник відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради Любов Лютикова, яка представила основні показники аналізу даного напрямку діяльності міської ради, підкреслила, що відповідно із зростанням кількості оздоровлених дітей зростають і розміри коштів, виділених бюджетом на оздоровлення. В підтвердження  даного факту були наведені  наступні цифри:  в 2016 році за кошти міського бюджету оздоровлено 51 дитину  на загальну суму 128,5 тисяч гривень;  2017 році – 70 дітей на загальну суму 148,4 тисяч гривень,  і показник 2018 року становить – 81 дитина на загальну суму 164, 2 тисяч гривень.

  Любов Лютикова зазначила, що відповідно до міської програми «Оздоровлення дітей міста Татарбунари на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради № 24-VІІ  18 січня 2016 року, оздоровчий відпочинок дітей проходить протягом  липня – серпня в комунальному дитячому оздоровчому закладі «Зорька», з яким міська рада  уклала договір про відпочинок та оздоровлення дітей міста Татарбунари.  В оздоровчий заклад   направляються  діти віком  від  7 до 16 років, які проживають і навчаються у місті  та потребують соціальної уваги і підтримки: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти з багатодітних  та малозабезпечених сімей; діти, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС; діти, батьки  яких  є  учасниками АТО; а також діти, які  є  членами міського  шахово-шашкового клубу та міської  команди  з футболу, талановиті та обдаровані діти – переможці всеукраїнських,  обласних,  районних,  міських  конкурсів,  олімпіад, фестивалів, змагань, спартакіад та відмінники  навчання.  Тривалість  відпочинку становить 7 днів для членів  шахово-шашкового клубу та дитячої  футбольної команди «Колос – Татарбунари»  і 14 днів – для всіх інших зазначених категорій дітей. Путівки надаються  безоплатно.

  В ході обговорення  аналітичної інформації, практично, всі члени виконкому не підтримали критичні зауваження члена виконкому Ігора Вторенка щодо недостатньої кількості, на його думку, оздоровлених міських дітей.  Позиція  переважної більшості членів виконкому  з цього питання  констатувала  наявність стабільної тенденції до зростання такого показника.

 Коментуючи  представлені результати, міський голова Андрій Глущенко зазначив, що в умовах функціонування інших  міських програм, спрямованих на створення сприятливих умов для виховання та навчання найпривілейованішої категорії  жителів міста: дітей та молоді, показники оздоровлення і відпочинку  міських дітей за кошти міського бюджету в комунальному дитячому оздоровчому закладі «Зорька» є добрими. Міський голова підкреслив, що всі  інші програми («Діти м. Татарбунари» на 2016-2020 роки»,  «Розвиток футфолу в місті Татарбунари», «Розвиток шахів та шашок в місті Татарбунари», Програми культурно-масових та мистецьких заходів)  також сприяють активному відпочинку, а значить і оздоровленню дітей, на що із міського бюджету виділяються значні кошти.   Окрім цього,   щорічно вагомі розміри коштів міського  бюджету спрямовуються на пільги по сплаті   за харчування  в дошкільних  навчальних закладах міста;  також щорічно із загального  та спеціального фондів міського бюджету проходе фінансування витрат   районного  бюджету у вигляді субвенцій  на харчування дітей пільгових категорій двох міських шкіл, придбання для  учнів навчальної літератури, здійснення поточного та капітального ремонту навчальних закладів. В цілому, забезпечення потреб  юного покоління нашого міста, як наголосив міський голова, являється одним із найголовніших пріоритетів діяльності Татарбунарської міської ради, і їх комплексне вирішення буде здійснюватися  із врахуванням всіх напрямків освітнього, духовного та фізичного розвитку міських дітей.

IMG 9471IMG 9471IMG 9471IMG 9471

   Жители улицы  много лет  испытывают  большие неудобства, а подчас и серьёзные последствия от подтопления их жилых домов и хозяйственных построек  после затяжных и ливневых дождей.  В своё время, когда улица застраивалась, были недостаточно учтены факторы расположения улицы в низинной части города  и  примыкающего к ней уклона городских улиц,  несущих  в  эту часть городской территории потоки дождевой воды.  Считалось, что небольшой открытый водосток и ливневый колодец городской канализационной сети, установленные  в  двух  точках этого района, унесут стоки к речке Фонтанке или сразу за пределы города.  Со временем жители улицы своими силами  обустроили дополнительные, простые ямочные водостоки, которые  сами периодически чистили.  И, пока, в нашей местности шли регулярные, но умеренные дожди,  небольшие водоотводы отчасти справлялись, за исключением  чрезвычайных ситуаций, о которых старожилы города хорошо знают.

  Но за последующие годы водостоки, которые сами же жители перестали чистить,  заполнились грунтовым мулом. Изменился и климат:  всё чаще у нас сезон малодождия сменяется  большими ливнями, создающими собой  немалые проблемы для всего города, а для его низинной части ситуацию, напоминающую стихийное бедствие. В частности,  на улице Садовой  несколько лет подряд  происходит существенное подтопление  дворов, хозяйственных участков, а этим летом  сильные дождевые стоки  за  считанные  минуты залили  жилые помещения.

  Решение проблемы отлаживать было нельзя. Согласно поручению городского головы Андрея Глущенко была создана комиссия городского совета по изучению  инженерно-технических возможностей устранения проблемы  под руководством заместителя городского головы Александра Лесниченко. По результатам её деятельности было принято решение провести глубокую капитальную  очистку грунтовых водостоков, установку на их месте вдоль всей улицы к берегу Фонтанки бетонных лотков, а также  приведения в порядок дорожного полотна улицы. Работы проводились  дорожной службой, которой руководит Самвел Айрапетян. При их проведении  была задействована тяжёлая техника, с помощью которой было проведено грейдирование дороги, завезено  и уложено щебённочно – песочную смесь. Укладка  дорожного материала проводилась  с соблюдением необходимых откосов, выводящих стоки в бетонные лотки.

   Накануне этих работ, на улице  Садовой силами управления  имуществом коммунальной собственности и благоустройства Татарбунарского городского совета  в полном объеме было возобновлено уличное освещение. Наводя на улице Садовой надлежащий порядок, городская власть осуществила и ещё такой значимый  шаг.  В рамках  модернизации  коммунально-хозяйственной структуры города, а также усиления учёта  за водопотреблением в городе, работниками коммунального предприятия  городского совета «Водопостачальник»  были осуществлены  эффективные, совместные  с жителями улицы, действия по выносу на уличные площадки  приборов учёта потребления воды. Сегодня, практически, возле каждого дома, такие колодцы уже упорядочены.

  В целом, работы сделано немало и её результативность  в части отведения стоков будет обязательно проверена в дождливый период года. А пока, как говорят сегодня жители улицы Садовой, у них есть чем заняться: после проведённого целого комплекса работ, нужно навести  порядок возле своих домостроений.

На фотографиях  по даной теме отображено 

предыдущее и нынешнее состояние улицы Садовой

IMG 1443IMG 1443IMG 1443IMG 1443IMG 1443IMG 1443IMG 1443IMG 1443IMG 1443IMG 1443IMG 1443IMG 1443IMG 1443IMG 1443

 

  На состоявшейся сегодня, 5 октября,  29-й очередной сессии Татарбунарского городского совета  депутаты   обсудили  инициативу  Татарбунарского городского  головы Андрея Глущенко об обращении к  Президенту Украины  Петру Порошенко по поводу  наболевшей для всех жителей проблемы:  о необходимости передачи недвижимого имущества государственной собственности, которое расположено на территории города Татарбунары, в коммунальную собственность  территориальной громады города.

IMG 5243

Речь идёт о трёх зданиях, которые на даный момент находятся  на управлении Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в Одесской области:

-  здание «Укрпочты», улица Центральная;

-  здание телеграфной связи, улица Центральная;

- здание семенной инспекции, улица Соборная.

  Мотивируя свою инициативу, руководитель города сказал депутатам, что  руководствовался  прежде всего удручающимся  состоянием этих зданий, которое на  сегодняшний день  представляет угрозу для здоровья и жизни людей. В частности подчёркнуто, что все три здания находятся в аварийном состоянии, а два первых из них в особенно опасном  кризисном положении, и требуют капитального ремонта. Отмечено, что  с каждым днём  в районе зданий  возрастает риск чрезвычайной ситуации, обвалов, связанных с высоким уровнем их аварийности. Возможность внештатных ситуаций  близка к реальности из-за того, что субъектом управления  не был закрыт свободный доступ к зданиям. Также, городской голова указал на  фактор  негативного влияния  внешнего облика  обозначенных зданий  на общее благоустройство и порядок в городе. 

 Обсуждая  сложившуюся ситуацию, депутаты согласились с тем, что все эти факторы вызывают негодование у жителей города и недоумение у его гостей. Горожане, к тому же, отмечают бесхозяйственное отношение к имуществу  и отрицательно воспринимают отсутствие соответствующей реакции от органов государственной власти. Поэтому, учитывая полномочия городского совета как органа местного самоуправления, в вопросах обеспечения стабильной социально-экономической и общественной ситуации  на местной территории, предупреждения возникновения дестабилизирующих факторов общественной жизни, городская власть поднимает этот вопрос с целью его решения  согласно закону Украины «О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности».

 Обращаясь к депутатам, городской голова также подчеркнул, что  раннее с целью решения этого вопроса Татарбунарский городской совет обращался с соответствующей просьбой в Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины в Одесской области, но до сегодняшнего времени вопрос не решён.

Консолидировав свою позицию по указанной проблеме, депутаты  положительно отозвались на  необходимость передачи  обозначенных зданий из государственной в коммунальную собственность  города и поддержали инициативу городского головы  направить от имени всех жителей территориальной громады обращение Президенту Украины  с просьбой решения данного вопроса согласно законодательству Украины.

  Получивший своё название сравнительно недавно, сквер Молодёжный  сегодня  стал  объектом пристального внимания городской власти. Четко определив для него статус зелёной  зоны, Татарбунарский городской совет начал проводить градоустроительные работы по превращению этой территории в  постоянное место отдыха горожан.

 К ранее  осуществленным мерам  по капитальной очистке этой территории от несанкционированной свалки бытовых отходов, обозначению санитарной зоны, зачистке острова и склонов Фонтанки от  крупных сорняков и поросли, а также  начальным действиям по облагораживанию  острова  с помощью установки деревянного декоративного моста, - в прошедшие два месяца были проделаны новые шаги в рамках комплексного благоустройства сквера:  за средства городского бюджета на пешеходной дорожке, идущей через сквер, установлена новая тротуарная  плитка, а затем  новые светодиодные светильники в красивом декоративном исполнении  «ночные фонари».  После проведенных работ часть  территории заметно преобразилась и приобрела более современный облик.

 На ближайшую перспективу здесь запланирован следующий этап работ, который будет касаться, пока, разработки грунта. Ведь для дальнейшей прокладки дополнительных тротуарных дорожек, цветочных клумб,  освещения и другой парковой инфраструктуры, а также упорядочения  набережной Фонтанки, которая в этой части города также получила личное название в честь Даниэля Фридриха Изерта, нужно в первую очередь осуществить земельные работы.

 Учитывая, что  в городе  есть  ряд неотложных вопросов, связанных с водообеспечением, состоянием  городских дорог и другие проблемы, требующие к себе  особого внимания,  сквер Молодёжный будут благоустраивать постепенно, в зависимости от возможностей городского бюджета.  

 IMG 5066IMG 5066IMG 5066IMG 5066IMG 5066

виконком