Шановні депутати, представники трудових колективів міста Татарбунари!

                                              Шановні татарбунарці!

  Наближається до завершення 2017 рік, який як і попередній період  став роком нашої спільної конструктивної роботи із вирішення насущних проблем повсякденної життєдіяльності татарбунарської громади. Протягом  пройденого часу  поточного року ми всі, жителі нашого рідного міста, продовжували працювати над забезпеченням стабільного розвитку всіх сфер його господарського життя; облаштуванням міських вулиць, будинків, адміністративних та господарських будівель, паркових зон та примноженням добробуту свого рідного міста.

Завдяки вашій  щоденній праці,  шановні татарбунарці, поступово покращується  обличчя нашого міста, здійснюються поступові зміни  в основних галузях його економіки та гуманітарній сфері. Без вашої щирої допомоги, спільного розуміння  проблем, які сьогодні є в нашому місті, постійної підтримки ініціатив Татарбунарської міської ради було б дуже важко представляти  результати роботи  міської влади та, конкретно, роботи Татарбунарського міського голови. Саме така ваша активна позиція  з  багатьох питань соціально-економічного та  гуманітарного  розвитку міста,  допомагає мені особисто та всій моїй команді однодумців - професіоналів  вирішувати ті завдання, які  необхідні для  виведення нашого міста на якісно новий рівень його розвитку.

                                                          Шановні депутати!

 

2016 рік можна назвати стартовим роком для нової команди міської ради на кількох рівнях: передусім це новообраний депутатський корпус, новий склад виконавчого комітету,  оновлений апарат міської ради. Протягом року ми всі вчилися працювати в умовах більш розширених владних та фінансових повноважень, які надала нам держава.

Тому, вважаю, що цей рік, який завершується, можна назвати непростим роком.   Разом з тим, з впевненістю можу сказати, що протягом пройденого періоду  спільними зусиллями нам вдавалося забезпечувати необхідні умови для стабільної життєдіяльності міста. Ми не говоримо сьогодні про високі досягнення, а констатуємо факт поступального його розвитку, формування  і здійснення нових підходів до вирішення багатьох його проблем.

Однією із важливих передумов здійснення поставлених  перед виконавчими органами завдань стали зміни в кадровій політиці міської ради.  На початку 2016 року були здійснені важливі кроки з оновлення виконавчого комітету (апарату), що було продиктовано необхідністю посилення  кадрового потенціалу, підвищення рівня управлінської діяльності та якості управлінських рішень. Зокрема, в міській  раді  було проведено комплекс заходів із утворення ряду відділів та залучення до роботи в них досвідчених фахівців та управлінців. Процедура прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України. В міській раді створена конкурсна комісія із підбору професійних кадрів, її склад затверджено відповідним  моїм розпорядженням.

В міській раді сформовано досить дієвий та професійний виконавчий комітет, до складу якого  увійшли   авторитетні  жителі  нашого  міста,  представники різних його  господарських сфер. Протягом поточного періоду члени виконавчого комітету провели 11 пленарних засідань, в ході яких прийнято 184  рішення з різноманітних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку нашого міста.

Податково-бюджетна політика

До бюджету м. Татарбунари   за  10  місяців   2016  року  надійшло 14 928,5 тис. грн., що становить 102,4%   затвердженого  плану  на  даний  період  та  на  4 694,6   тис. грн.  більше  надходжень за  відповідний   період  2015 року, в т.ч.: податкові надходження –  10623,2  тис. грн., неподаткові надходження – 183,8 тис. грн., доходи від операцій з капіталом – 484,8 тис. грн.  Власних доходів надійшло 1557,8 тис грн., що на   1206,1 тис. грн.  в співставних  значеннях  більше надходжень  періоду   2015 року.  Власні  надходження  збільшено  за  рахунок  прийняття   на  баланс  міської  ради     будівлі   та  споруд,   розташованих   за адресою:  м. Татарбунари, вул.  Центральна   (К.Маркса), 36, а   також     гаражу   Татарбунарської   районної  музичної школи,  розташованого за адресою м.Татарбунари, вул. Соборна   (Леніна), 1.

У порівнянні з 2015 роком в співставних значеннях відмічається збільшення надходжень до бюджету м. Татарбунари  за основними бюджетоутворюючими податками і  платежами:  по   акцизному  податку з реалізації  суб’єктами господарювання  роздрібної  торгівлі  підакцизних товарів  - на 2027,3 тис. грн. або  на  87,1 відсотків, надійшло  4295,62 тис. грн.;  по податку  на  майно – на 1020,3 тис. грн. або  на 68,0 відсотка, надійшло 2517,50 тис. грн.;  по єдиному податку - на 1132,15  тис. грн., або на 43,4 відсотка, надійшло 3738,61  тис. грн., по платі  за  надання адміністративних послуг – на  56,8  тис. грн.,  або на  62,2%, надійшло  148,16  тис. грн.  та інші.

Виконання  видаткової частини бюджету м. Татарбунари склало 16271,4 тис. грн. (загальний фонд –  12387,7  тис. грн.,  87,4 %   плану за  звітний період, спеціальний фонд – 3883,7 тис. грн., 73,5%).  У сумі видатків загального фонду бюджету міста видатки соціального спрямування склали   10636,6   тис. грн.,або 65,5  відсотка.

Шановні депутати, представники трудових колективів міста Татарбунари!

Шановні татарбунарці!

В жовтні 2015 року  жителі міста Татарбунари, підтримавши під час виборів мою кандидатуру на посаду Татарбунарського міського голови, довірили  мені долю  нашого рідного міста.

З перших днів ввіреної мені роботи, спільно з депутатським корпусом, виконавчим комітетом та апаратом Татарбунарської міської ради направив свої зусилля на подальший розвиток нашого міста, вирішення його насущних проблем та здійснення нових перетворень.

Скажу чесно: це дуже нелегке завдання, але не тому, що за своїм змістом і характером передбачає великий обсяг роботи у різних сферах розвитку міста, застосування нових підходів та нестандартних рішень, а тому, що шлях такого розвитку проходить через нелегкі випробування нестабільного державного розвитку.  Непростий час, в який ми живемо,  утворює об’єктивні та суб’єктивні перешкоди для  здійснення наших задумів та сподівань, проте ми  повинні   в міру своїх сил і можливостей мінімізувати їх вплив на місцевий розвиток і рухатися вперед шляхом  добрих поступальних змін.