Звіт Татарбунарського міського голови 

                                                                               про роботу виконавчих органів

                                                                               Татарбунарської міської ради  за  2019 рік  

                                       Шановні депутати!

Відповідно до  Закону  України  «Про місцеве самоврядування  в Україні»  на ваш розгляд виноситься звіт про роботу виконавчих органів Татарбунарської міської ради  за  2019 рік.

Основними  пріоритетами  та напрямками  діяльності  виконавчих органів  міської ради  в 2019 році залишалися:

-  постійний контроль за станом  бюджетоутворюючої ситуації в місті;

-  забезпечення      стабільної      діяльності      водопровідно - каналізаційного

 господарства;

-  здійснення благоустрою і впорядкування в місті в таких  його  основних напрямках, як реконструкція та будівництво міських доріг; модернізація вуличного освітлення; системне облаштування паркових зон  та інших міських територій, озеленення міста, поширення нових технологій в питаннях забезпечення належного санітарного стану міста та інше;

- створення необхідних умов щодо надання адміністративних послуг населенню; 

-  забезпечення сприятливих умов для виховання і навчання  дітей міста;

-  підвищення рівня соціального захисту населення;

-  подальший розвиток культури та спорту в місті Татарбунари.

       Окремим напрямком, над яким проводилася активна діяльність в 2019 році, являлися питання виконання державної політики у сфері децентралізації влади та утворення  об’єднаної територіальної громади.

Базовими документами для здійснення цієї діяльності стали Програма соціально-економічного  розвитку міста Татарбунари на 2019 рік та головний фінансовий документ – бюджет міста Татарбунари на 2019 рік, які були  затверджені нами  на робочих сесіях міської ради.

Визначені цими документами завдання  втілювалися в життя в тісному партнерстві з виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради,  до складу якого входять   авторитетні  жителі  нашого  міста,  представники різних його  господарських сфер.  Так, протягом 2019 року було проведено 12 пленарних засідань виконавчого комітету, в ході яких прийнято 186  рішень з різноманітних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку нашого міста.

З  метою вирішення  ключових проблем розвитку міста виконавчий комітет міської ради  постійно  працював над дохідною та видатковою частинами бюджету міста Татарбунари, проводився постійний моніторинг та контроль за сплатою необхідних платежів до  бюджету та використанням земельних ресурсів. До вашої уваги представляю основні  показники у сфері  податково-бюджетної політики за  2019  рік (таблиці 1, 2, 3, 4):

Таблиця 1

 Надійшло до бюджету

    протягом 2019 року

           Відсоток від

 затвердженого плану

Порівняння з минулим періодом  2018 року

21 784,4 тис. грн.

100,7%  

на  1141,7   тис. грн.  більше  надходжень

В тому числі:

Податкові надходження               –  20205,1  тис. грн.

Неподаткові надходження           –  1439,6 тис. грн.

Доходи від операцій з капіталом – 79,6 тис. грн.

 В т. ч. власних доходів надійшло           -  396,9 тис грн.                                                                  

 

Власні надходження бюджетних установ це - надходження від додаткової (господарської) діяльності у натуральній формі на суму 9,1 тис. грн., а саме оприбуткування дров від демонтажу підлоги, оприбуткування чавунних батарей в процесі капітального ремонту зали адмінбудівлі.

Кошти, що отримані від підприємств, установ, фізичних осіб-підприємців для виконання цільових заходів (пайові внески) 387,8 тис. грн.                                                               

 

Таблиця 2

 

 Основні бюджетоутворюючі

            податки і  платежі

   Всього

надійшло

   Відсоток 

надходження

Порівняння з минулим періодом 

2018 року

Акцизний  податок з реалізації  суб’єктами господарювання

 роздрібної торгівлі

 підакцизних товарів 

4965,1 тис. грн.

99,3 %

на 523,0 тис. грн. менше  надходжень

 

Податок  на  майно

4820,8 тис. грн.

123,9 %

на 915,4 тис. грн. більше  надходжень

Єдиний податок

10258,1  тис. грн.

101,0 %

на 1294,2  тис. грн.

більше  надходжень

Плата  за  надання

 адміністративних послуг

757,3  тис. грн. 

 105,2%,

на  145,7  тис. грн.

більше  надходжень

 

Таблиця 3

 

Виконання  видаткової

частини бюджету

             Фонди бюджету

           Відсоток

Всього – 29 132,4

тис. грн.

Загальний фонд – 19319,4  тис. грн.  

 

97,2 %  

Спеціальний фонд – 9813,0 тис. грн.

98,5% 

 

Таблиця 4

 

                      Напрямки видатків

Відсоток (питома вага в загальних видатках)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 3 717,0 тис. грн.

12,8 %

Благоустрій міста  -  3 504,5 тис. грн.

12,0  %

Здійснення фізкультурно-спортивної діяльності – 793,5 тис. грн.

2,7   %

Утримання та розвиток автомобільних доріг – 3 584,9 тис. грн.

12,3  %

Будівництво об’єктів комунальної власності – 554,8 тис. грн.

1,9  %

Виконання інвестиційних проектів (ВНС, сміттєвоз, ПКД) – 6 309,1 тис.грн.

21,7  %

Соціальний   захист  населення   -  1 165,0 тис. грн.

4,0  %

Субвенції органам державного управління інших рівнів

1 191,3 тис. грн.

4,1  %

Природоохоронні видатки – 49,1 тис. грн.

0,2  %

У сумі видатків загального фонду бюджету міста видатки соціального спрямування склали   22 201,6  тис. грн.,  або  76,2  відсотка.

Ключовими  для   сучасного і перспективного розвитку  міста Татарбунари являються   питання надання комунальних послуг з водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів. Через критичну зношеність  основної інфраструктури дана господарска сфера  міста є дуже проблемною і важкою для швидкого вирішення  всіх проблем.  Проте, застосовуючи  нові підходи,  ми  поступово  здійснюємо кроки по виведенню  цієї галузі із кризової  ситуації. Посилюючи увагу до цієї  сфери, міська рада продовжила в 2019 році процес модернізації, розпочатий в попередні роки.

Системну роботу в цьому напрямку  здійснює комунальне підприємство  міської ради «Водопостачальник». Процеси модернізації здійснюються поступовими кроками  і  постійно знаходяться на  контролі виконавчого коітету, а також  постійної депутатської комісії з питань водопостачання,  водовідведення та інших питань ЖКГ.

Першочергова увага була спрямована на зміцнення матеріально – технічної бази КП «Водопостачальник», а  також   на конкретні кроки з покращення ситуації.  Так, протягом звітного періоду на поліпшення  матеріально-технічної  бази  КП «Водопостачальник» спрямовано  кошти міського бюджету на:  

-  придбання  водонапірної  башти  Рожновського –   199,0 тис. грн.;  

-  насосів для подачі води -:  176,6.грн.;

-  АВР  до  дизельного генератора  - 140,5 тис. грн.;

-  корпус до дизельного генератора закритого типу -  130,2 тис. грн.;

-  засувок та насоса – 27,0 тис. грн.                                                    

Для  забезпечення   безперебійним   водопостачанням  мікрорайону  «Маскисівка»  485,6 тис. грн. було  направлено на  виготовлення    проектно – кошторисної   документації  та   проведення  робіт  по  об’єкту «Буріння свердловини  м. Татарбунари» вул. Суворова  (КП «Водопостачальник»).  Внаслідок проведеної роботи  район  Маскисівки   відділено  від ВНС – 1 та підключено до нової свердловини, що дало можливість покращити подачу води центральній частині міста.    

Також,  з  метою забезпечення  безперебійної   подачі води в центр міста, на ВНС-1 встановлено новий дизельний генератор потужністю 75 кВт.

В минулому  році  нами завершено  будівельно-монтажні  роботи  по інвестиційному  об’єкту  «Будівництво   водонапірної станції  за адресою вул. Степова, 6», на що було спрямовано протягом звітного періоду - 5 254,1 тис. грн.  В цілому,  з початку  будівництва  об’єкту  (2016 рік)  на  виконання   робіт  спрямовано   27 428,9 тис. грн.  бюджетних коштів,  з яких  15 844,2 тис. грн. –  кошти   державного  бюджету, 11 584,7 тис. грн. – кошти  місцевого  бюджету.  Після завершення цих робіт ми розпочали проведення  технічної інвентаризації  майна  з метою  виготовлення технічної   документації  об’єкту    для   прийняття   його   в експлуатацію.

Також, в рамках модернізації цієї галузі  здійснено:

- будівництво монолітного фундаменту по вул. Суворова – 65,6 тис.грн.;

- будівництво монолітного фундаменту по вул. Борисівська – 65,6 тис.грн.

Протягом звітного періоду комунальним підприємством «Водопостачальник» проведена заміна водогінних мереж по вулицях Миру, Нагорна та в центральній частині міста. Від п’ятої міської артезіанської свердловини  прокладено нові  водовідвідні труби, які подають воду в міську систему водогону.

Прокладення нових труб супроводжується процесом по винесенню лічильників на вулиці міста, що буде продовжуватися і надалі.

Для покращення вивозу твердих побутових відходів в місті придбано сміттєвоз (995,0 тис. грн.), на що міській раді за допомогою народного депутата України попереднього скликання  Віталія Барвіненка  виділено один мільйон гривень державних  коштів.

Важливим кроком в рамках процесу модернізації  сфери надання комунальних послуг міста Татарбунари стало рішення виконавчого комітету Таарбунарської міської ради про коригування тарифів на послуги з  водопостачання  та  водовідведення для населення, бюджетних організацій та інших споживачів. Прийняте рішення  створило необхідні умови для встановлення відповідністі  тарифів  їх реальній собівартості, фактичним витратам з електроенергії та, в цілому,  покращенню ситуації у сфері  водопровідно-каналізаційного господарства.

В 2019 році процеси оновлення  продовжувалися і у сфері благоустрою та впорядкування в місті.

Протягом звітного періоду у цю сферу було спрямовано  3 504,5 тис. грн.,  і окремо на утримання та розвиток міських доріг – 3 584,9 тис. грн.     

 Питання капітального ремонту, будівництва і створення нових об’єктів благоустрою в місті,  координували комунальне підприємство «Бесарабія»  та управління майном комунальної власності і благоустрою Татарбунарської міської ради.

Серед   практичних  кроків у сфері благоустрою за звітний період можна зазначити:

В напрямку архітектури та містобудування:

- здійснення капітального ремонту приміщення адмінбудівлі для розмішення центру надання адміністративних послуг – 235,0 тисяч. грн..;

- проведення капітального  ремонту  адмінбудівлі по вул. Л.Українки – 267,2 тис.грн.;

- виготовлення  проектно-кошторисної документації та експертизи на будівництво об’єкту «Міні футбольне поле зі штучним покриттям в парку ім. В.Тура, по вул. Л.Українки  - 64,0 тис.грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво виставкового залу на території  колишньої  фортеці - 70,0 тис.грн.;

-  проведення  часткового   ремонту  тротуарних  доріжок   по вул. Соборна (30,1 тис. грн.),  в парку  ім. Татарбунарського повстання  (38,7 тис. грн.),    по вул. Центральна   біля   адміністративної будівлі  міської ради (1,0 тис.грн.).

За кошти міського бюджету придбано:

-  дитячі  гойдалки -  163,8 тис. грн.;

-  автозупинку,  яку встановлено  по вул. Миру   - 14,0 тис.грн.;

-  пам’ятний знак учасникам першої світової війни – 18,0 тис.грн.;

-  металеву  конструкцію «Глобус» - 16,5 тис.грн.                                                 

Власними  силами  працівників  управління  майном  комунальної  власності  виготовлено  паркові  лавки,  які  встановлено  у  міських парках Пам’яті та  ім. Татарбунарського  повстання, а також біля   районного   Будинку  дитячої  та  юнацької творчості. 

На  пішохідних  доріжках  біля  Будинку  дитячої та юнацької та  адміністративної  будівлі   по вул.  Центральна  встановлені стоянки  для   велосипедів. 

В напрямку вдосконалення мережі    міських    доріг,   їх    реконструкції,    будівництва   та    підтримки  в  належному стані:

Здійснено капітальний ремонт дорожнього покриття:

вул. Чорноморська  –  116,0 тис.грн.

вул. Гімназична       –  299,6 тис. грн.                                                            

вул. Садова              – 459,7 тис. грн.

Здійснено поточний ремонт  дорожнього покриття  вулиць :

Ізмаїльська  -   199,9 тис.грн.;           Гімназична       -  41,0 тис.грн;                                                           

Князєва        -   151,9 тис.грн;            Нагорна            -  25,0  тис.грн.;

Соборна       -   78,9 тис. грн.;            Л.Українки       -  199,9 тис. грн.;

Центральна  -  140,0 тис. грн.;           Барінова           -   115,0 тис. грн.;

Горького       -  100,0тис. грн.             Маяковського  -  199,7 тис. грн.

Борисівська   -  185,9 тис. грн.           23 Серпня         -  58,8 тис грн.

Новоселів      -  154,5 тис. грн.           Чорноморська   -  82,0 тис. грн.

Київська         -  199,9 тис. грн.           Джерельна         -  20,0 тис. грн.                           

В  напрямку забезпечення правопорядку та безпеки  в місті, в тому числі,  дорожнього руху:

-  виготовлення   робочого  проекту  та  проведення  експертизи  об’єкту  «Організація  дорожнього  руху  з  будівництва  світлофорного  об’єкту  на перехресті  вул.  В. Тура  та  Горького» -  в  сумі  34,2  тис. грн.;

 - придбання відеокамер 8 шт. – 50,0 тис. грн.

 В  напрямку покращення вуличного освітлення:

З початку  року   для  забезпечення  зовнішнього   освітлення  в місті     силами управління  майном комунальної власності та  благоустрою Татарбунарської міської ради було виконано  поточний ремонт   електричних  мереж:   замінено патрони -  44 шт.,  електричні  лампи  в  загальній кількості  – 361 шт.,  виконано  монтаж кабелю  СІП - 3986 м,  виготовлено і встановлено 50 кронштейнів.  Замінено та встановлено  61   світлодіодних  світильників  LED.

Підключено  до  системи  зовнішнього освітлення   окремі  дільниці вулиць  Тіниста (4,8 тис.грн.),   Скальська (1,8 тис.грн.),   І.Кожедуба (5,5 тис.грн) 

Здійснено  роботи   по   відновленню   освітлення   по вул.  В. Тура  на  дільниці  від станції  технічного  обслуговування  до  водонапірної   насосної  станції.

На  утримання   та  забезпечення  надійної роботи   мереж  зовнішнього   освітлення  міста   витрачено  147,2  тис. грн. 

 В напрямку  озеленення  міста:  придбано за кошти міського бюджету  150  дерев  та  висаджено  на острові р. Фонтанка, сквері Олександра  Пушкіна  та  вздовж  східної сторони  огорожі міського стадіону.                                                                                                                                   Забезпечуючи  належний рівень  утримання  та благоустрою, санітарної  очистки  міста   працівниками  УМКВ  постійно  проводилось  прибирання вулиць,  побілка  бордюр,  дерев, косіння  газонів  і  узбіч,   формувальна  обрізка  дерев  і   видалення  аварійно-небезпечних    дерев,    вивезення  сміття   та  ліквідація   несанкціонованих   сміттєзвалищ. 

З метою  технічної модернізації цієї галузі за  рахунок  коштів  міського бюджету  придбано  подрібнювач  на трактор  ВВП  на суму  19,9 тис.грн.

Велика практична робота здійснюється Татарбунарською міською радою у сфері земельних відносин. За результатами постійної співпраці депутатського корпусу та виконкому  протягом звітного періоду розглянуто 474 звернення громадян,  підготовлено 64 проекти та прийнято 61 рішення на  засіданнях виконкому  і  132 проекти та 130 рішень на сесіях міської ради. Даний показник свідчить про те, що серед всіх рішень,  прийнятих на сесіях міської ради, найбільший відсоток рішень носить земельний характер.

Постійною комісією виконкому із вирішення земельних спорів опрацьовано 10 звернень громадян.  Відділом земельних відносин  підготовлено та видано громадянам 499 письмових довідок. Протягом звітного періоду укладено 36 договорів оренди землі,  1 договір пайової участі     в розвитку інфраструктури міста, 37 договорів пайової участі на утримання об’єктів благоустрою.Від оренди земель комунальної та державної власності в міський бюджет надійшло 1 229 024 гривні  від  юридичних  осіб  та  1 127 977  гривень – фізичних  осіб. Від   земельного податку  отримано 1 811 000 гривень. Всі фінансові ресурси, отримані в рамках земельних відносин, спрямовуються в загальний фонд міського бюджету для  утримання  житлово - комунального господарства,  здійснення соціального захисту населення, виконання захищених статтей бюджету та інших соціально - економічних потреб. 

Повноваження у сфері надання адміністративних послуг населенню

 В 2019 році виконавчими органами міської ради підготовлено та здійснено  урочисте відкриття Центру надання адміністративних послуг. Утворення центру здійснювалося в рамках партнерства  з міжнародною програмою  "U-LEAD з  Європою". Завдяки цій допомозі   до  відкриття в центрі, спільно з вітчизняними та міжнародними партнерами, в цілому здійснено повну  модернізацію його технічно-програмних умов, проведено капітальний ремонт приміщень, на що в минулому році було спрямовано  235,0 тисяч. грн.,  а з початку   проведення   робіт освоєно  960,00  тис. грн.  бюджетних коштівЦентр облаштовано сучасним обладнанням із врахуванням найкращого європейського досвіду, а також вдосконалено інституційні засади  його діяльності. В 2019 році нами розширено напрямки надання адміністративних послуг населенню. Так, основними напрямками являються:

 1. 1. Питання реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання осіб.
 2. 2. Паспортні послуги.
 3. 3. Реєстрація нерухомості.
 4. 4.Реєстрація бізнесу.
 5. 5. Земельні питання.
 6. 6. Надання відомостей з Державного земельного кадастру.
 7. 7. Питання місцевого значення.
 8. 8.Реєстрація бізнесу.
 9. 9. 10. 11. Соціальні послуги, Послуги Пенсійного фонду, Державна реєстрація актів цивільного стану будуть надаватися в рамках меморандуму про співпрацю, які буде укладено.Відділом здійснюється дуже великий обсяг роботи, опрацьовується велика кількість довідок, запитів, заяв. Триває робота відділу з формування Реєстру територіальної громади.

Соціальний захист населення

Координатор цього напрямку роботи -  міська  програма «Милосердя в дії».  В рамках  програми  виділено кошти (матеріальна допомога) всього в розмірі:   187 250,00 грн.  З них:

- матеріальна допомога  на лікування,  поховання та вирішення соціально-побутових проблем  (202 чол.) -   156 050,00 грн.;

-  матеріальна допомога   жителям міста  із соціальним статусом   інвалідів  І, ІІ та  ІІІ груп  (45 чол.) з метою часткової компенсації витрат на проїзд в міському пасажирському транспорті – 20 250 грн.;

- матеріальна допомога  учасникам бойових дій  до Дня воїна - інтернаціоналіста  (30 чоловік)  -  15 000,00 грн.;

- матеріальна допомога  до Дня вшанування  учасників   ліквідації  наслідків  аварії на Чорнобильській АЕС (12 чол.) - 7800,00 грн.;                                                           

- щорічна  винагорода  почесним громадянам  міста  (2 чол.)  - 2 400,00 грн.;

- матеріальна  допомога  інвалідам війни  до Дня Перемоги (3 чол.) - 6000,00 грн.;

- послуги  з поховання  одинокої  Лисенко К.М. - 1 670,00 грн.

Виконання  міських  програм

Протягом    2019 року  за рахунок  коштів  міського бюджету  здійснювалося   фінансування   по   міським    програмам  на  загальну суму  1150,1  тис.грн.,    зокрема:       

- «Милосердя в дії», відповідно до якої здійснюється соціальний захист сімей міста, які  знаходяться  в складних життєвих обставинах. В міському бюджеті    на  поточний  рік  передбачено  фінансування  у сумі  290,0 тис.грн. Фактично  за звітний  період   профінансовано  285,6 тис.грн. (98,5 відсотків).;

- Програма   культурно-масових  заходів та мистецьких  заходів -    видатки в 2019 році склали   667,9 тис.грн. грн., що становить   99,5 відсотка     фінансування   на  бюджетний рік  (671,3 тис.грн.);  

«Оздоровлення дітей м. Татарбунари»  - профінансовано   витрати   на  оздоровлення   101   дитини   на  суму  196,6 тис.грн.;

- «Діти м.Татарбунари» -  в звітному періоді   закуплено  та передані подарунки для випускників дошкільних навчальних закладів міста на суму 8,2 тис. грн. та  для  будинку дитячої творчості   придбано  проектор  на суму  14,6 тис. грн. і металеву конструкцію «Глобус» - 16,5 тис.грн.;                                               

- в рамках реалізації програми  «Правопорядок»  на  2019 рік  з метою приведення у відповідність  вимог громадської безпеки та правил  благоустрою  50,0 тис. грн.  бюджетних  коштів   направлено  на придбання  восьми  камер   відеоспостереження.

З    метою    підтримки    ефективної    роботи     закладів    освіти, культури та медицини міста Татарбунари, підпорядкованих районному бюджету,  Татарбунарська   міська   рада   за   рахунок  коштів  загального  та

спеціального  фондів  міського  бюджету направила субвенцію    районному  бюджету:  

-  для дошкільних закладів освіти на придбання вугілля - 355,0 тис. грн.;                                                      

- комунальному закладу дошкільної освіти дитячий садок «Незабудка» на капітальний ремонт системи опалення та водопроводу - 200,0 тис. грн.;

- на харчування  дітей пільгових категорій  в двох міських школах - 525,0 тис. грн.;

     - для відділу освіти Татарбунарської РДА на  придбання матеріалів та меблів дитячому садку «Колосок»  – 29 000 грн.;

      - для Татарбунарського НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія" на придбання інтерактивного обладнання – 25 000 грн.;

      - для Татарбунарської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. В.З.Тура на придбання матеріалів та меблів  – 28 000 грн.;

     - для комунального закладу «Татарбунарська центральна районна лікарня» на придбання медичного біохімічного аналізатора МБА -540 25 000грн.;      

     - для Будинку Милосердя територіального центру Татарбунарської районної

       державної адміністрації на  придбання миючих засобів – 15 000 грн.;

     - для   перерахування     Одеському      обласному    бюджету    на   утримання

        державного навчального закладу "Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище" – 40 000 грн

Фізкультура і  спорт

Галузь  «Фізкультура   і спорт»  в  Татарбунарській   міській раді  представлена  комунальним  підприємством  «Спортивний клуб Татарбунари», який взяв добрий старт в своїй діяльності. Загальний обсяг фінансування     комунального закладу   склав   -  566,9  тис. грн., з яких  449,0 тис. грн. видатки на утримання  підприємства.

В  звітному періоді  нами профінансовано  всі заплановані  спортивні  заходи:

- шаховий турнір  серед  дітей   до Дня матері; 

- шахово-шашкові  турніри  серед дітей   та дорослих   до Дня  Перемоги, до 100-річчя  з дня  народження  В.Тура, Дня міста; 

- футбольний турнір  серед дорослих  до Дня міста.

Профінансовано також всі транспортні послуги   в участі наших спортсменів:

-   в товариській зустрічі  з футболу  з командою «Чорноморець» в м. Одеса;  

-   міжнародному   турнірі   з футболу  «Дінамо інвест кап»  м. Львів; 

-   міжнародному  турнірі  з футболу   серед юнаків  «Ковель кап» м. Ковель; 

 - Всеукраїнському турнірі  з  шашок  серед  молоді  та кадетів в  м. Кам’янське     Дніпропетровської   області; 

-   чемпіонаті   України  з   шашок  серед   дорослих в м. Чорноморськ; 

-  відкритому Всеукраїнському  дитячо-юнацькому    шахово-шашковому  фестивалі «Кубок Дунаю»);

- футбольної команди в кубку  району  серед   дорослих в с. Жовтий Яр;

-  чемпіонаті району   з футболу  серед  дорослих і дітей в с. Струмок; 

- міжнародному турнірі з футболу  серед юнаків  пам’яті льотчика   Вакульського

 Регуляторна  політика

Татарбунарською міською радою планом-графіком на 2019  передбачено відстеження результатів регуляторних актів в кількості 2-х рішень міської ради. План виконаний в повному обсязі .

Підводячи підсумки роботи виконавчих органів  Татарбунарської міської ради  хочу зазначити, що протягом 2019 року  спільними зусиллями нам вдавалося забезпечувати необхідні умови для стабільної життєдіяльності міста.

 Разом, поєднуючи свої дії з депутатським корпусом та виконавчим комітетом міської ради, ми спрямовували свої зусилля  на створення необхідних соціальних, економічних та правових умов для забезпечення стабільного функціонування  установ та об’єктів комунальної власності, підвищення рівня благоустрою міста, здійснення соціального захисту громадян,  створення умов для забезпечення реалізації їх прав та законних інтересів.

Хочу висловити  всім депутатам вдячність за розуміння наших спільних проблем, за витримку при вирішенні складних питань та підтримку наших  проектів.

Дякую вам за увагу.

Татарбунарський міський голова Андрій Глущенко:

«Місто будується і розвивається силами і натхненням всіх його жителів!»

Звіт Татарбунарського міського голови 

про свою діяльність станом на  листопад  2018 року

 

                                Шановні  жителі міста Татарбунари!

                                            

 Кожного року Татарбунарська міська рада проводить публічне звітування міського голови про здійснену роботу за черговий пройдений період в життєдіяльності нашого міста. 2018 рік, як і попередні два роки  моїх повноважень Татарбунарського міського голови, став роком поетапного виконання завдань, взятих  з перших днів обрання на цю відповідальну посаду.

 Головною умовою результативності своєї  роботи вважаю наявність в міській раді міцної, ефективної команди  управлінців, тісне партнерство з депутатським корпусом та виконавчим комітетом міської ради, а також постійну співпрацю з жителями татарбунарської громади. Без цього поєднання зусиль жодне  питання міського розвитку не знаходило б свого оптимального шляху вирішення. Тому, впевнено стверджую, що всі досягнення в економічній, соціальній та гуманітарній сферах нашого міста, здобуті за нинішній рік, а також за весь період моєї діяльності на посаді міського голови, являються  результатом спільних дій. Місто, в якому ми разом живемо, будується і розвивається силами і натхненням всіх його жителів.

 В нинішньому році міська рада закріпила результати, досягнуті в попередній період на наших постійних  і незмінних напрямках роботи, якими являються стабільне водозабезпечення міста, безперебійна робота підприємств житлово-комунальної сфери, створення безпечних санітарно-екологічних умов проживання населення, підтримання в місті благоустроєного порядку, належне функціонування дитячих дошкільних закладів, підвищення рівня соціального захисту населення, збереження та розвиток наявного потенціалу закладів середньої освіти, культури, медицини та спорту в місті. Із врахуванням наявних фінансово-економічних ресурсів, ми продовжили  взятий курс на оновлення інфраструктури у всіх основних сферах міського господарства, а також на вдосконалення  підходів до вирішення багатьох питань життєдіяльності нашого міста. Базовими документами для здійснення цієї діяльності стали Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Татарбунари на 2018 рік та головний фінансовий документ – бюджет міста Татарбунари на 2018 рік, підготовка і прийняття яких здійснювалася спільно депутатським корпусом, виконавчим комітетом та апаратом міської ради. Поряд з цими головними документами, діяльність міської ради в нинішньому році визначали цілий ряд окремих спеціалізованих міських програм, прийнятих в попередній період, таких як: «Оздоровлення дітей міста Татарбунари на 2016-2020 рр.», «Діти міста Татарбунари», «Милосердя в дії», «Правопорядок», «Програма культурно-масових та мистецьких заходів», «Розвиток футболу в місті Татарбунари», «Розвиток шахів та шашок в місті Татарбунари». А також   три нових програми,  затверджених депутатами в 2018 році:  «Охорона навколишнього середовища міста Татарбунари на 2018-2022 роки», «Чисті джерела на 2018-2020 роки» та  «Цільова програма проведення археологічних досліджень в місті Татарбунари на 2018-2020 роки».

 В рамках здійснення поставлених завдань за 10 місяців 2018 року в міській раді проведено

9 сесій, на яких прийнято  246 рішень; та 10 засідань виконавчого комітету, де прийнято 170 рішень  з різних  питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку міста. Переважна більшість рішень, які приймаються на сесіях і виконкомах, стосується сфери земельних відносин, міського бюджету,  програм розвитку міста, містобудівної діяльності, благоустрою міських територій, здійснення адресної матеріальної допомоги жителям та інших питань, що являються невід`ємною частиною  повсякденної життєдіяльності міста. Кожне з рішень, які прийняті в нинішньому році депутатами і членами виконкому Татарбунарської міської ради, має важливе значення для поточного та перспективного розвитку міста Татарбунари.   Разом   з   тим,  хотів    би    виділити    деякі    з    рішень,    зміст    і   завдання    яких     носять                                                                         

особливий  характер для перспективного здійснення ефективних економічних кроків в місті, підвищення загального добробуту міста і добробуту його жителів:

- рішення 25-ї позачергової сесії  міської ради «Про порушення клопотання про віднесення міста Татарбунари до категорії міст обласного значення»:  у випадку позитивного вирішення цього питання на рівні обласної ради, з наступним вирішенням Верховною Радою України, надання місту Татарбунари статусу міста обласного значення стане великим кроком, який створить умови для збільшення темпів розвитку татарбунарської територіальної громади, підвищення фінансово-економічної самостійності місцевого самоврядування і буде сприяти розвитку міста Татарбунари як основного транзитного, логістичного, торгівельного центру півдня Одеської області; покращенню стану екологічного середовища відповідно до вимог рекреаційної зони; формуванню сприятливих умов для проживання, роботи та відпочинку населення; підвищення якості життя жителів, розвитку туристичного потенціалу міста;

-  рішення 26 сесії міської ради про затвердження цільової програми проведення археологічних досліджень в місті Татарбунари на 2018-2020 роки:  метою програми являється дослідження і збереження історико-культурної спадщини на території міста, а її конкретні положення спрямовані на створення археологічного музею під відкритим небом «Архітектурний комплекс «Татарбунарська фортеця»; вважаємо це рішення справжнім поштовхом до більш динамічного розвитку туристичної галузі нашого міста, що в свою чергу може викликати  додатковий  імпульс до розвитку місцевого підприємництва, покращення міської інфраструктури, загального упорядкування та благоустрою міста, і в головному  результаті дозволить  системно вирішувати одне із найважливіших для міста завдань: поступове підвищення рівня його привабливості як для жителів, так і гостей міста; фактично, втіленням цього проекту ми запускаємо новий напрямок  діяльності міської ради «Розвиток туризму в місті Татарбунари», історія міста багатогранна і змістовна, якою можуть і обов’язково повинні пишатися місто і його жителі;

-  рішення 27-ї  сесії міської ради про відзнаки міського рівня:  цим рішенням, яке прийнято з метою заохочення громадської ініціативи і суспільної активності  жителів міста, розширено перелік  існуючих нагород за значні трудові досягнення, професійну майстерність, особливий внесок у розвиток економічної, соціальної та культурно-гуманітарної сфер міста, збагачення і збереження його історико-культурної спадщини, благодійну та громадську діяльність; кожен татарбунарець своїми справами може збагачувати і прославляти місто і цим формувати особисті заслуги перед татарбунарською громадою, зростання свого авторитету та поваги серед жителів міста, що в головному результаті, безперечно, буде сприяти поступальному розвитку нашого міста.

        Важливими кроками міської ради протягом 10-ти місяців 2018 року, які ми також виділяємо серед багатьох інших, стали звернення і клопотання до вищих органів влади з питань захисту прав, свобод  і законних інтересів жителів міста та татарбунарської громади в цілому:

звернення до Президента України з приводу необхідності передачі нерухомого майна державної власності: приміщення «Укрпошти», телеграфного зв’язку та  насіннєвої інспекції, які знаходяться в аварійному стані, - в комунальну власність територіальної  громади міста;

-   клопотання до  Державного  агентства водних  ресурсів України і Міністерства екології та природних ресурсів України щодо збереження Татарбунарського  міжрайонного управління водного господарства;

-  клопотання  до Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області та Татарбунарського відділення  поліції  Арцизького відділу  поліції Головного управління національної поліції  в Одеській області щодо перевірки законності дій із розміщення на території міста ще однієї вежі мобільного зв`язку;

-  звернення до комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної сиитуації  Татарбунарської районної державної адміністрації щодо ліквідації надзвичайного стану  підтоплення  грунтовими водами житлових будинків міста, а також  необхідності клопотання перед Одеською обласною радою щодо розробки проекту та проведення робіт з розчистки русла річки Когильник та її осушувальних каналів.

Дані звернення і клопотання здійснювалися  з метою забезпечення стабільності  соціально-економічної та суспільної ситуації в місті, попередження виникнення негативних факторів в різних сферах економіки та недопущення переростання їх  в дестабілізуючі фактори суспільного життя.  Позиція депутатів та членів виконкому Татарбунарської   міської   ради  в цих питання є консолідуючою і спрямована  на підтримання  стабільного суспільного порядку в місті Татарбунари.          Головною характеристикою фінансово-бюджетної політики Татарбунарської міської ради за 10 місяців 2018 року являється виконання міського бюджету відповідно до планових призначень. Разом з тим, протягом звітного періоду ми відмічали зменшення надходжень до міського бюджету по акцизному податку та єдиному податку з юридичних і фізичних осіб.

     Дохідна частина бюджету за цей період склала з урахуванням трансфертів 26 137,1 тис. грн., в тому числі власних доходів 17 013,5 тис. грн., що становить 105,0 %  від затвердженого  плану,  в тому числі:

- по податковим надходженням (15 328,5  тис. грн.),

- неподатковим надходженням (1 563,5 тис. грн.),

- доходам від операцій з капіталом (484,8 тис. грн.),

- власним доходам бюджетних установ (772,2 тис грн.)

Власні надходження бюджетних установ складає: батьківська плата дошкільних закладів освіти – 522 305 грн., надходження від додаткової (господарської) діяльності у натуральній формі на суму 60 324 грн., благодійні внески, гранти та дарунки всього 41 227 грн., кошти, що отримані від підприємств, установ, фізичних осіб-підприємців для виконання цільових заходів (пайові внески) – 144 827 грн.

Основними бюджетоутворюючими податками і платежами   залишалися:                                               

- єдиний податок з юридичних, фізичних осіб та сільськогосподарських товаровиробників (5 978,1  тис. грн., або 98,7 % надходжень);

- внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) (4 571,6 тис. грн., або 96,2 %);

- податок на майно (2 984,1тис. грн., або 102,1 %);

- плата за надання адміністративних послуг (529,0  тис. грн., або 104,9%,) та інші джерела.

 Виконання по видаткам склало  23 909,6 тис. грн.  (загальний фонд – 21 648,4  тис. грн., або  93,7 %  від затвердженого плану за  пройдений період; спеціальний фонд – 2 261,2  тис. грн., або  75,7% ).

Із загального обсягу видатків витрати  склали на:

       -   дошкільні заклади освіти:  8 439,1 тис. грн., або  35,3 %  від загальної суми витрат;

       -  утримання та розвиток інфраструктури доріг: 3 461,3 тис. грн., або  14,5 %  від загальної суми витрат;

       -  організація благоустрою міста  -  2 825,6 тис. грн., або 11,2 %;

       - забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства - 1 958,0 тис. грн., або  7,3 %;

        -  підтримка розвитку спорту – 435,5тис. грн., або 1,9 %;

        -  розвиток культури і мистецтва – 364,1 тис. грн., або  1,8 %;       

        -  соціальний   захист  населення: 308,7 тис. грн. , або 1,8 %;         

        -  оздоровлення дітей: 164,2 тис. грн., або 1,04 %.

Однією із найбільш важливих сфер життєзабезпечення нашого міста є його водопровідно-каналізаційне господарство. Підкреслюючи значимість цієї сфери, сьогодні ми констатуємо факт і найбільшої її  вразливості серед усіх інших галузей місцевої економіки. Така ситуація у нас, як і  в більшості регіонів нашої держави, склалася через те, що з 70-х років, з часу  будівництва та введення в експлуатацію водно-каналізаційних мереж не здійснювалося їх жодного капітального ремонту. Так, загальна довжина водопровідних мереж по місту складає 98 км, з них аварійні 72 км, або 80 %.  Протягом багатьох десятиліть технічно-ресурсні можливості цих мереж і їх наявний потенціал використовувалися, фактично, на повну потужність, при цьому не відбувалося оновлення інфраструктури, не вносилися необхідні капіталовкладення. Тому, ми маємо в місті постійні аварійні ситуації, які змушені виправляти в умовах повної відсутності  проекту  і схеми розміщення міського водопроводу. В результаті, найбільш гострою проблемою нашого міста є нестача води, а при доходженні до споживачів спостерігається низька її якість.

 Як в місті йде вирішення цієї проблеми:  з метою її подолання здійснюємо пошук всіх можливих шляхів. В ході цього процесу ми розставили увагу на таких  акцентах:

1. За участю відповідних спеціалістів здійснено детальний аналіз ситуації із якої зрозуміло, що застарілу водопровідну систему треба повністю міняти. Ми розпочали системну роботу із реконструкції та капітального    ремонту    водопровідно - каналізаційних    мереж,    яку  виконує комунальне підприємство «Водопостачальник», але здійснюємо її поступово.  Тому що,  здійснити швидку заміну всієї системи при наявних фінансових і технічних можливостях міської ради неможливо, оскільки ресурси, які маємо, спрямовуються і на інші важливі напрямки розвитку міста. Початок цієї роботи, як ми раніше інформували, покладено в 2016 – 2017 роках: в цей період ми повністю, або частково замінили трубопроводи  на вулицях  Партизанська, Борисівська, Кілійська, Верхня, Лесі Українки, Клюшнікова, Чкалова, Вишнева, Суворова, 23 серпня. 

 1. 2. Був здійснений відхід від точкової заміни поривів системи до методу повної заміни трубопроводів.
 2. 3. Ми також відішли від практики здійснення вуличного ремонту водопровідних частин виключно за рахунок коштів мешканців міста. Ремонтні, або водовідвідні роботи залишено споживачам з точки вводу, місця обліку та прокладки водогону після обліку, все інше здійснюється за рахунок підприємства. Це дає змогу контролювати системи водогону.
 3. 4. Розпочали технічне переоснащення у цій сфері, змістом якої являється поетапне переобладнання всієї інфраструктури водно-каналізаційного господарства. З цією метою здійснюється придбання та встановлення глибинних і перекачувальних насосів, каналізаційних колекторів, частотних перетворювачів, шлангів, фільтрів, електрокабелів, фітингів,  залізобетонних  кілець та іншого обладнання. Такої заміни не здійснювалося з моменту початку функціонування системи.
 4. 5. Здійснюємо перехід на більш ефективний метод контролю споживання води шляхом виведення лічильників води на вуличні колодязі.
 5. 6. У зв’язку з модернізацією збільшили фінансову підтримку комунального підприємства «Водопостачальник». За 10 місяців 2018 року така фінансова підтримка становила 1 816,2 тис. грн., велика частка  якої спрямовується на придбання технічного обладнання, запчастин та на оплату технічних послуг (поточний  ремонт насосів,  телеінспектування   артсвердловин,  гідродинамічне  очищення   артсвердловин і інше). Також фінансова підтримка,  в умовах постійних неплатежів споживачів  за отримані послуги, надала  можливість  підприємству  знизити  заборгованість  по  заробітній платі  (277,9 тис. грн.),  частково  сплатити   єдиний соціальний внесок  (141,1 тис. грн.),    розрахуватися  за   електричну енергію  (323,3 тис. грн.).

       Конкретними кроками із проведення змін у цій сфері протягом нинішнього звітного періоду стали: 

- повний плановий огляд на  двадцяти діючих артезіанських свердловинах із наступною заміною електрообладнання та цілим рядом  інших технічних робіт;

- прокладка  нового трубопроводу по вулицях Армійській, Садовій, частково – по вулицях Тимошенко і Миру;

- початок робіт з будівництва (буріння) нової свердловини по вулиці Суворова, що дасть змогу розвантажити центральну частину міста, підключену до ВНС-1;

- заміну та установку глибинних насосів  на  артсвердловинах в районах вул. Барінова, Борисівська, Тіниста, СХТ, Чорноморська, Миру, ВНС;

-  заміну глибинного електрокабеля свердловин Барінова,  Миру, Чорноморська;

-  заміну електроустаткування водозабірних споруд;

- введення в дію четвертої артсвердловини  ВНС-1 з метою збільшення подачі води в центральну частину  міста (для цього було здійснено підключення до електроенергії, встановлено насос, кабелі, шланги, прокладено трубопровід 600 м, проведено санітарно-епідеміологічне дослідження води та інше);

- встановлення нової лінії електромереж до третьої артсвердловини ВНС-1;

- перепідключення вулиці Тимошенко та частини вулиці В.З. Тура до артсвердловини ЦРЛ (з прокладенням  нового трубопроводу, проколом під дорогою та іншими роботами);

- заміну електроустаткування, його підключення та поточний ремонт приміщення на артсвердловині по вулиці Князева;                                                                              

-  повний капітальний ремонт зливової каналізації із встановленням  нових бетонних лотків і   відведенням стічних вод на вулиці Садова;

- установку нових дерев`яних  дверей на КНС-3 та свердловину по вулиці Князева (з-за спонсорської допомоги СПАТ Україна);                                                                        

- постійно проводяться роботи по усуненню поривів на водогонах міста, витоків каналізацій та ремонт і заміна  водопровідних колодязів;

- ремонт спецтехніки підприємства: трактора Т-40, екскаватора, асенізаційної машини, установки СОБОЛЬ;  придбано запчастини для ремонту бульдозера.                                                                        

Проте, в даному напрямку роботи  є  фактори, які  негативно впливають на темпи реконструкції, і їх слід зазначити, це: постійні неплатежі споживачів  за отримані послуги; і самостійне несанкціоноване втручання жителів міста в роботу водно-каналізаційних мереж.

Станом на листопад 2018 року послугами водозабезпечення в місті користується 3831 абонент (3651 – населення; 180 – установи та підприємства). Відсоток оплати за надані послуги складає 80 %. На даний час нарахування плати з водопостачання здійснюється на підставі тарифів, затверджених рішенням виконавчого комітету Татарбунарської міської ради № 78 від 29.05.2013 року і протягом останніх років не  змінювалися. В порівнянні з тарифами інших південних районів Одеської області,  вони являються найнижчими. Тому, ми вважаємо, що тарифна політика у сфері водозабезпечення є прийнятною для населення і не може бути причиною постійних неплатежів. В даній ситуації, у переважній більшості випадків несплати за отримані послуги має місце відсутність у таких споживачів відчуття особистого обов’язку та безгосподарське відношення до спільних природних ресурсів нашого міста. З метою вирішення цієї проблеми вживаються наступні заходи: покращення і посилення роботи контролерів, підвищення рівня укладання договорів з населенням на водопостачання, зниження рівня незаконного споживання води, виведення лічильників води на вуличні колодязі.

 Прикладом несанкціонованого втручання жителів міста в роботу водно-каналізаційних мереж являється інцидент, який стався в цьому році на вулиці Космонавтів, на артсвердловині № 7 район ВНС-1, де в результаті самостійних дій жителів були нанесені великі збитки артсвердловині, внаслідок чого вона певний час знаходилася на відновлювальних ремонтних роботах, було проведено слідство. Для відновлення діяльності свердловини ми змушені були призупинити роботу на других ділянках  і направити сили на цей об’єкт.  Але найгірше те, що нам потрібно було перерозподіляти ресурси, які виділені на модернізацію водопровідно-каналізаційної системи міста і спрямовувати їх на ліквідацію такої «рукотворної» аварії. Для запобігання та попередження таких проблем  проводиться роз’яснювальна робота з населенням, а також розглянута можливість здійснення відеоконтролю на найбільш важливих площадках водно-каналізаційної мережі міста. На даний час дві відеокамери вже встановлені на центральній ВНС.

 З метою додаткового вирішення проблеми забезпечення  жителів міста питною водою у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог, в цьому році в міській раді, як вже було зазначено, прийнята нова міська програма «Чисті джерела на 2018-2020 роки», яка передбачає проведення

перевірки технічного стану міських криниць,  колодязів, їх очищення,  ремонт,   відновлення, або повну заміну надбудов, благоустрій прилеглих територій та інші роботи. Виконання програми буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету із можливим залученням співфінансування мешканців міста.

 Також в рамках покращення водозабезпечення в нашому місті продовжується втілення широкомасштабного проекту будівництва водонапірно-насосної станції (ВНС).  На початковому етапі будівництва в 2016 році освоєно 9 млн.грн., виділених державним бюджетом  та 1 млн.грн. - обласним бюджетом. В 2017 році на  впровадження цього проекту постановою Кабінету Міністрів України з державного бюджету було спрямовано 14 млн. 600  тис.грн. На даний час залучення державних інвестицій продовжено: з державного бюджету на будівництво ВНС виділено 5 млн. гривень. Для максимального задіяння потужностей ВНС в районі її розміщення заплановано збудувати нову артезіанську свердловину, на що також виділені кошти із державного бюджету в розмірі 2 млн. гривень. Велику допомогу для будівництва цих інфраструктурних об’єктів продовжує надавати нашому місту народний депутат України Віталій Барвіненко, який піднімає питання виділення необхідних коштів у вищих органах влади.  У сфері благоустрою міста діяльність міської ради побудована на принципах поступового переходу до реконструкції та будівництва  міських доріг; модернізації вуличного освітлення; системного облаштування паркових зон  та інших міських територій, озеленення міста,  задіяння нових технологій в питаннях забезпечення належного санітарного стану міста. Ми виходимо з того, що наше місто є місцем спільного проживання його жителів, для яких необхідно забезпечити можливий на сьогоднішній день рівень впорядкованості міських територій, чистоту та охайність на його вулицях, в парках, скверах, прибудинкових територіях, та в цілому благовлаштованість об’єктів  міста, а також його санітарно-екологічну безпеку.

 На даний період в цьому напрямку також є спільне бачення і депутатського корпусу, і виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, яке виводить нас на позиції необхідності  оновлення і цієї сфери в місті. З метою такого оновлення, міська рада застосувала нові методи в своїй роботі та комплекс більш сучасних заходів: 

1. Так, протягом двох років нами збільшено фінансову підтримку сфери благоустрою. За 10 місяців 2018 року у цю сферу було спрямовано 2 825,6 тис. грн. і окремо на утримання та розвиток міських доріг – 3 461,3 тис. грн.

2. З метою   здійснення   більш   ефективного   управління   у   сфері   будівництва  в  місті   Татарбунарською міською радою засновано  комунальне підприємство «Бесарабія», завданнями якого є технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом капітальних споруд; проведення аварійно - ремонтних та інших видів робіт на водопровідних та каналізаційних мережах міста; виконання окремих видів проектно - кошторисних робіт; технічне опрацювання документів, проектно-кошторисної документації стосовно будівництва капітальних споруд; вирішення  усіх технічних питань, що виникають в процесі проектування та будівництва та інші завдання. Комунальне підприємство взяло добрий старт в роботі і в багажі його справ сьогодні вже є: вирішення всіх основних технічних питань  при здійсненні капітального ремонту комплексного благоустрою міського центрального парку, капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою вул. Центральна,36 з влаштуванням центру надання адміністративних послуг; будівництва водонапірної  насосної станції по вулиці Степова, капітального ремонту дорожнього покриття на вулицях Кооперативна, Першотравнева та частини дороги (спуску) на вулиці Київська. На даний період комунальне підприємство здійснює діяльність із виготовлення робочого проекту «Організація дорожнього руху з будівництвом світлофорного об’єкту і зовнішнім освітленням» та наступним втіленням проекту в життя із встановлення світлофору на вулиці В.З.Тура.  

 1. 3. Ми приступили до здійснення капітального ремонту, будівництва і створення нових об’єктів благоустрою в місті, що координують комунальне підприємство «Бесарабія» і управління майном комунальної власності і благоустрою Татарбунарської міської ради ( облаштування та ремонт пішохідних доріжок та тротуарів; підтримка в належному стані та будівництво нових міських доріг; покращення і оновлення вуличного освітлення; озеленення міста; догляд за об’єктами архітектурно-культурної спадщини; облаштування дитячих спортивних та ігрових майданчиків; розміщення  в місті нових об’єктів інфраструктури, які необхідні для загального користування).                                                                            
 2. 4. В нинішньому році була продовжена діяльність із введення нових стандартів у сфері поводження з твердими побутовими відходами - експериментального проекту з роздільного збирання твердих побутових відходів. На початковому етапі  сортування здійснювалося на території двох міських контейнерних площадок із збирання та вивезення відходів по одному виду відходів за схемою «окремо пластик» та «окремо всі інші види відходів». Станом на листопад поточного року кількість таких площадок із окремого збору відходів  збільшилася до семи. Поступово таке сортування буде розширюватися на всю територію міста,  і жителі нас в цьому підтримують.  
 3. 5. З метою застосування більш системного підходу до утримування міста в належному санітарному стані  розробляється схема санітарної очистки території міста Татарбунари, змістом якої буде регламентація порядку проведення усіх видів робіт із санітарного очищення та прибирання в місті, організації  збирання та вивезення твердих побутових відходів; розміщення контейнерних площадок в місті; застосування систем і методів збирання твердих відходів. Схема також буде визначати  кількість спеціально обладнаного  транспорту для збирання  і перевезення відходів та  необхідного інвентарю для здійснення всіх видів робіт із санітарної очистки. Дія схеми  буде розрахована  на 25 років із акцентуванням на першочергові п`ять років та визначенням довгострокових заходів.

      Слід зазначити, що із вдосконаленням інституційних засад в цій сфері, міська рада планує подальше її технічне переоснащення: придбання більш сучасного спецтранспорту та іншого технічного  обладнання.  Сьогодні  велику  допомогу  і  в цьому напрямку  місту надає народний

депутат України Віталій Барвіненко: з-за сприяння народного депутата нашому місту виділено кошти із державного бюджету у розмірі 1 млн. гривень на придбання сучасного сміттєвоза. 

6. В рамках системного благоустрою ми поглибили співпрацю з жителями нашого міста:

     - тут нами відновлена добра традиція проведення   спільних весняних  та   літньо-осінніх  Днів  довкілля;

     - з метою заохочення жителів міста для підтримання  чистоти та охайності на вулицях і біля своїх помешкань, міська рада впроваджує матеріальні та моральні стимули:  а саме, ми ввели в практику проведення щорічного конкурсу на кращу вулицю та кращий будинок в місті, підсумки якого підводяться під час святкувань в День міста. Всі визначені переможці отримують  від Татарбунарської міської ради нагороди та цінні подарунки.                 

- підтримуємо і розвиваємо ініціативу жителів міста, здійснюємо спільні проекти благоустрою міста, прикладом цього є:  втілення проекту із роздільного збирання твердих побутових   відходів,   який   здійснюється   спільно   з   місцевим    підприємцем;   задіяння   для

 благоустрою міста спецтехніки, яку надають підприємці міста (трактор-подрібнювач); облаштування  криниці з питною водою  на вулиці Суворова.

 1. 5. Посилюємо контроль у рамках визначеної долі відповідальності за благоустрій у місті жителів багатоквартирних будинків та всіх суб`єктів господарювання.
 2. Серед  інших практичних  кроків у сфері благоустрою за 10 місяців 2018 року можна зазначити:

        В напрямку архітектури та містобудування:

-   будівництво нової тротуарної доріжки по вулиці Перемоги (98 метрів);

-   відновлення    тротуарної    доріжки     у сквері  «Молодіжний»  (75 метрів);

-  заміна    тротуарної    плитки на прилеглій території  міського парку  імені Татарбунарського повстання   (20  кв.метрів);  

-  установка  металевих  опор  електромережі   з освітлення  тротуарної доріжки у сквері  «Молодіжний»; 

-  встановлення  нової тротуарної плитки з відтворенням шахової  дошки та скульптурної композиції із  металічних шахових фігур та пісочного годинника для проведення шахово-шашкових турнірів на території центрального міського парку;

-  капітальний ремонт  адміністративної будівлі за адресою вул. Центральна, 36 з влаштуванням центру надання адміністративних послуг;

- виготовлення топографічної зйомки та виготовлення робочого проекту «Організація дорожнього руху з будівництвом світлофорного об’єкту на перехресті вулиць В.Тура та Горького»;

-  оновлення пішохідних переходів на вулицях міста;

-  проведення археологічних досліджень залишків Татарбунарської фортеці;

-  встановлення  вуличного годинника в центральній частині міста;

-  придбання та встановлення з метою збереження інфраструктури міського господарства, а також безпеки та правопорядку в місті 7-ти камер відеонагляду, що з урахуванням попередніх років складає загальну кількість встановлених -18 відеокамер по місту;

- облаштування  криниці з питною водою  на вулиці Суворова (спільний проект з жителями вулиці);

- встановлення нових дорожних знаків на вулицях Горького, Соборна, Центральна, Князєва.

В напрямку вдосконалення мережі    міських    доріг,   їх    реконструкції,    будівництва   та    підтримки  в  належному стані:             

- капітальний ремонт (частковий) дорожнього покриття вулиць: Центральна з перехрестя вулиці Горького,  Першотравнева, Кооперативна, Гімназична, Суворова, Чорноморська, спуск  по вулиці Київській;

- поточний ремонт дорожнього покриття вулиць: Черненко, Армійська, Нагорна, Тініста, Лугова, 23 Серпня, Л.Українки, Соборна, Горького, Центральна, провулок Черненко, Чорноморська, Садова; зовнішній та внутрішній заїзд на території міського некрополя. Щоразу черговий етап реконструкції міських доріг розпочинається із робочої зустрічі з керівником місцевого дорожнього підприємства, де детально обговорюються  всі аспекти проведення поточного та капітального ремонту доріг в місті, визначеного щорічною програмою соціально-економічного розвитку. В ході зустрічі здійснюється уточнення графіку та термінів виконання робіт.

      В  напрямку покращення вуличного освітлення:

 В даному аспекті міська влада ставить перед собою завдання в повному об’ємі відновити вуличне освітлення і цим забезпечити безпеку городян у вечірній та нічний час.   Поступове оновлення   вуличного   освітлення   проходе   в   рамках   модернізації   наявної  інфраструктури  міського господарства та задіяння нових підходів до благоустрою і впорядкування міських територій. Цей важливий напрямок роботи покладено на Управління майном комунальної власності та благоустрою міської ради, на баланс якого з 2003 року міською радою було передано всю наявну на той час інфраструктуру вуличного освітлення, що знаходилася в досить                                                                             

кризовому стані. УМКВ відразу приступило до відновлення вуличного освітлення на вулицях міста. З цією метою був здійснений ряд  кроків:

-  проведено ревізію старих світильників та електропроводу;

- закуплено лампи на 500 вт;  замінено, де була необхідність,електропровід;                                                                           

- також здійснено заміну алюмінієвого проводу  на  кабель  СІП; 

- придбано спецтранспорт -  автовежу,  за допомогою якої здійснюється вся необхідна робота із відновлення та підключення вуличного освітлення (до цього автовежа орендувалася спочатку на місцевих підприємствах, а також в місті Арцизі);

 - була здійснена укомлектація електролічильників  в  металеві  щітки  і  закріплення їх  на  будинках приватного  сектору  за  згодою  власників для включення  та  виключення світла.

         В процесі цієї діяльності УМКВ поступово стало застосовувати нові технології, а саме:

-  впровадження в мережу вуличного освітлення міста нових світлодіодних світильників; 

-  більш широке застосування ламп-економок;

- здійснення переходу від простих  електролічильників на 2-х зонні, що надає можливість  економити  плату за  спожиту  енергію вуличного  освітлення та відійти від  контрзаземлення;

- задіяння  більш досконалого альтернативного шляху включення та відключення вуличного освітлення, а саме: замість ручного підключення, що здійснювали власники приватних будівель,  було проведено перенесення електролічильників  на трансформаторні підстанції, встановлено  фотоелементи, в результаті чого  світло включається і виключається автоматично. 

         Важливим фактором є те, що перехід на 2-х зонні електролічильники  управління здійснило першим  в  Татарбунарському районі,  тому цей досвід був активно використаний  відповідними спеціалістами  із Баштанівської, Дмитрівської, Нерушайської та інших сільських рад. Всі ці заходи сприяли покращенню планування роботи УМКВ по цьому напрямку діяльності,  вдосконаленню методів та термінів  відновлення вуличного освітлення та, практично, покриттю всього міста необхідною для цього інфраструктурою.

        Протягом звітного періоду  УМКВ проведена  заміна  електричних    матеріалів  вуличного  освітлення  (патрони,  ледлампи,  кронштейни, світлодіодні  світильники,   провод  АВВГ)    вулиць  Чорноморська,  Клюшнікова, Миру, Центральна, Борисівська,  Чкалова, Горького, Суворова,  Островського, Шкільна,  Буджакська, Теніста, І. Кожедуба, Л. Українки,  В. Тура, Першотравнева, Джерельна,  Партизанська,  Кооперативна,  Лиманська,  Молодіжна, Л. Попова,  Бальца, Пушкіна,  Скальська,  Нагорна, 23 серпня, Князєва, Садова.

        Належна увага приділена також міським паркам та парковим зонам, де встановлені нічні світильники, виготовлені в декоративному стилі, прикрасили центральну частину нашого міста: шість таких світильників встановлено  вздовж алеї біля районної державної адміністрації,   два освітили пам’ятний знак ліквідаторам Чорнобильської аварії, чотирнадцять світильників розташовано вздовж центральної  та бокових алей  біля пам’ятника учасникам Татарбунарського повстання, шістнадцять світильників  встановлено на території центрального міського парку та центрального дитячого майданчика і шість у сквері Молодіжний.         

       Потрібно зазначити, що в січні  поточного року природна стихія нанесла цій підгалузі  житлово-комунального господарства міста великих збитків:  при зимовому штормовому  вітрі, який тоді проявив свою силу, були не просто обірвані  електричні лінії,  а зірвано і пошкоджено велику  кількість ламп та світильників. Робочій бригаді УМКВ  довелося спочатку на всіх вулицях, площах та в паркових зонах міста провести детальний аналіз пошкоджень та облік того обладнання, яке залишилося цілим і  в робочому стані,  а потім здійснювати ремонтні роботи які стримувалися несприятливими погодними умовами. Проте, управління справилося з ліквідацією наслідків стихії, в місті  повністю було відновлено вуличне освітлення.

В напрямку  озеленення  міста:         

- продовжуємо традицію осінніх і весняних акцій висадження  дерев та кущів на вулицях, в паркових зонах міста, завдяки чому в місті поступово зростає кількість  зелених насаджень;                                                                          

- нами розпочато постійний моніторинг  міських та приміських територій, під’їзних шляхів до міста,  які  потребують озеленення, за результатами чого розглядаємо можливість розміщення на цих територіях зелених насаджень; і така робота розпочата минулорічної осені в районі р.Когильник;                                                                               

-  до озеленення міста залучено маленьких городян нашого міста – щорічних першокласників двох міських шкіл: з цією метою нами започатковано незвичну акцію «Прикрасимо рідне місто своїм деревом», під час якої кожен першокласник може посадити своє дерево і доглядати його протягом певних років; минулої осені проведено першу таку акцію, в якій взяли участь 140  найменших  школярів,  які  разом  зі  своїми  батьками  висадили  в  міському  парку Пам`яті 150 молодих саджанців лип; плануємо нашу  ініціативу  перетворити в постійну традицію;

- з метою збереження висаджених саджанців в місцях, де існує загроза їх псування, або знищення тваринами,  застосовуємо практику обгортання спеціальними сітками, так як це було здійснено працівниками УМКВ в міському парку Пам`яті.

  Як правило, міська рада кожного року старається забезпечити висадження в паркових зонах і на вулицях міста,  в середньому від 100 до 150, і більше, дерев і кущів, придбання яких здійснюється за кошти міського бюджету.  Але, в нинішньому році і весна, і осінь видалися засушливими.  І, якщо в квітні, маючи надію на атмосферні опади, ми організували висадження в парку Пам`яті  80-ти молодих сосен, то у жовтні, зважаючи на ще нижчі показники  опадів, вирішили обмежити кількість висаджених дерев 25-ма молодими саджанцями. Проте, цей напрямок для нас являється завжди актуальним і ми будемо, із врахуванням умов ризикованого землеробства, і надалі  розширювати площі зелених насаджень в місті. В цьому аспекті розглядаємо в найближчій перспективі можливість створення дендропарку по вулиці Новоселів.

 В цілому, у сфері благоустрою здійснюється  постійна  діяльність із системного впорядкування в місті, функціональні обов’язки з чого покладені на Управління майном комунальної власності і благоустрою міської ради: догляд   та утримання  об’єктів благоустрою (парки, сквери, пам’ятники, тротуарні доріжки, центральні вулиці міста): очищення, збір та вивезення сміття, побілка дерев, скошення трави, видалення   сухостійних та  аварійних дерев, проведення обрізки   дерев,  догляд  за  зеленими  насадженнями.  В  зимовий   період  персоналом управління проводиться   розчистка  тротуарів  та інших пішохідних зон від снігу, посипання   протиожеледним  матеріалом.  Силами працівників управління здійснюється підготовка міста до всіх державних та місцевих свят.   

 Протягом звітного періоду Татарбунарська міська рада продовжувала тримати на своєму особливому контролі  потреби  юного покоління нашого міста.  Створення сприятливих умов для виховання  і навчання  міських дітей  являється для нас незмінним пріоритетом.   Виходячи саме з таких пріоритетів, міська рада приділяє увагу не тільки дошкільним навчальним закладам міста, а  також в міру своїх фінансових ресурсів опікується  проблемами двох міських шкіл і позашкільних закладів.                  

        Сьогодні кількісний показник вікових груп в дошкільних навчальних закладах міста «Незабудка» та «Колосок»  зріс до 21-ї  групи   із загальною кількістю  493 дитини віком від 3 до 6-ти років.   Попередніми кроками міської ради із суттєвого зміцнення матеріально-технічної бази дитсадків та спільними зусиллями  педагогічних працівників і технічно-допоміжного персоналу  тут  створені гарні умови для виховання  і навчання дітей. В дитсадках встановлено   трьохразове  харчування,   вартість  якого  становить  для  дітей   до  3-х років – 18,00 грн.,  з  3-х років - 25,00 грн. в день.   Дотримання   норм   харчування  здійснюється   у межах відповідних   бюджетних призначень  та  забезпечується   шляхом  залучення  бюджетних  коштів  та  коштів батьків  (з розрахунку: 40 відсотків  - бюджетні кошти  та  60 відсотків  -  батьківська плата). В обох  дошкільних закладах міською радою встановлено пільги  по батьківській сплаті   за харчування  в розмірі  100  відсотків  - для  дітей, соціально незахищених категорій населення та 50  відсотків дітям,  в  сім’ях  яких  троє і більше  дітей. Станом  на листопад  2018  року  100 - відсотковою   пільгою    користувалось   24   дитини,   50 – відсотковою:  95 дітей.

На забезпечення твердим опаленням на 2018-2019 опалювальний  сезон  для двох дитячих садків із міського  бюджету виділено 798,0 тисяч гривень.

В нинішньому році  за кошти міського бюджету були здійснені роботи із придбання та встановлення нової зовнішньої огорожі  приміщення  ясельних вікових груп дитсадка «Незабудка». Для дитячого садка «Колосок» придбано новий холодильник.                                                                         

 Важливою подією для дошкільної освіти міста в квітні цього року стало урочисте відкриття  в дитячому садку «Колосок»  нової дитячої  групи, чому передувало здійснення вагомого обсягу робіт: був повністю здійснений капітальний ремонт приміщень групи, замінено сантехніку, придбано нові меблі, м’який інвентар та  посуд.  Ця подія  стала черговим надійним                                                                               

кроком у вирішенні проблеми нестачі місць в дошкільних закладах, яка протягом останніх років  ще відчувається в нашому місті. Досягнутий результат роботи є свідченням плідної співпраці виконавчого комітету, депутатського корпусу Татарбунарської міської ради, педагогічного та господарського персоналу дитячого садка, а також забудовника,  який здійснював ремонт приміщень.                                                                      

   Міська рада  із року в рік підвищує видатки міського бюджету на літнє оздоровлення дітей, що здійснюється за міською програмою «Оздоровлення дітей міста Татарбунари на 2016-2020 рр.»,  і цей  важливий факт, що перетворився  за останні три роки у стабільну тенденцію, підтверджується наступними показниками : якщо в 2016 році  ми профінансували оздоровлення 51-єї дитини різних соціальних груп на суму  128,5 тис.грн., в 2017 році  - 70  дітей  на суму 148,4 тис.грн., то в нинішньому році оздоровлено  81 дитину  на загальну суму 164, 2 тисяч гривень. Окрім цього, активний відпочинок, а значить і оздоровлення дітей проходить і в рамках здійснення  інших програм («Діти м. Татарбунари» на 2016-2020 роки»,  «Розвиток футфолу в місті Татарбунари», «Розвиток шахів та шашок в місті Татарбунари», Програми культурно-масових та мистецьких заходів), на що із міського бюджету виділяються значні кошти. 

З метою підтримки ефективної  роботи  інших закладів освіти, підпорядкованих районному бюджету, Татарбунарська  міська  рада направила  за  рахунок коштів загального  та спеціального  фондів  міського  бюджету  субвенцію    районному  бюджету  на:  

- співфінансування  придбання автобуса для Татарбунарської ЗОШ ім. В.З.Тура, з метою підвезення дітей до школи з особливими освітніми проблемами в рамках впровадження  інклюзивної освіти – 600, 0  тис.грн.;

- організацію харчування  пільгових категорій  учнів 1-4 класів  двох міських шкіл - 390,0 тис. грн.;

-  здійснення поточного    ремонту  Татарбунарської  районної  дитячої   музичної  школи  -  69,1 тис. грн.

Міська рада підтримує встановлену традицію вручення подарунків та солодощів дітям, придбаних за кошти міського бюджету,  з нагоди  державних свят, або інших урочистих подій:

- вручення  подарунків  випускникам дитячих садків  «Незабудка» та «Колосок» в день їх урочистого випуску;

- здійснення привітань  маленьких городян міста та їх педагогів з Міжнародним Днем захисту дітей на центральній площі міста: вручення солодощів всім дітям - учасникам свята, а також призів та подарунків переможцям різних конкурсів, спортивних естафет та колективам дитячих садків «Колосок», «Незабудка»  і Будинку дитячої творчості;

- вручення солодощів учням 1-4 класів двох міських шкіл з нагоди Дня Святого Миколая;

- вручення  солодких  подарунків   дітям, які на момент свят Міжнародного Дня захисту дітей та Святого Миколая, перебувають на лікуванні  в  центральній районній лікарні.

        Необхідно зазначити, що Татарбунарська міська рада завжди являється співорганізатором цих святкувань в місті  поряд з установами та відповідними службами місцевих органів виконавчої влади, і приймає найактивнішу участь у  підготовці та проведенні  святкових програм, практично, у повному складі свого колективу.                             

      Велика практична робота здійснюється Татарбунарською міською радою у сфері земельних відносин, над різними аспектами яких поєднують свої зусилля депутатський корпус, члени виконкому  та  відділ  земельних  відносин   міської  ради.  За  результатами  постійної співпраці протягом 10 місяців 2018 року розглянуто 330 звернень громадян,  підготовлено 40 проектів та прийнято 36 рішень на  засіданнях виконкому  і  200 проектів та 197 рішень на сесіях міської ради. Даний показник свідчить про те, що серед всіх рішень,  прийнятих на сесіях міської ради, найбільший відсоток рішень носить земельний характер.

         Постійною комісією виконкому із вирішення земельних спорів опрацьовано 15 звернень громадян.  Відділом земельних відносин  підготовлено та видано громадянам 555 письмових довідок. Протягом звітного періоду укладено 40 договорів оренди землі,  3 договори пайової участі     в розвитку інфраструктури міста, 23 договори пайової участі на утримання об’єктів благоустрою.

        Від оренди земель комунальної та державної власності в міський бюджет надійшло 1 208 420  гривень  від  юридичних  осіб  та  1 073 384  гривень – фізичних  осіб. 

 Від   земельного податку  отримано 900 тисяч гривень. Всі фінансові ресурси, отримані в рамках земельних відносин, спрямовуються в загальний фонд міського бюджету для  утримання  житлово - комунального господарства,  здійснення соціального захисту населення, виконання захищених статтей бюджету та інших соціально - економічних потреб. 

Третій рік Татарбунарська міська рада здійснює повноваження у сфері надання адміністративних послуг населенню, делеговані  органам місцевого самоврядування державою. З метою виконання поставлених завдань, ми створили у 2016 році відділ реєстрації, забезпечивши  його діяльність максимально можливими на той час умовами праці. В 2017 році відділ був переведений в більш пристосоване приміщення  в адміністративну будівлю міської ради, що знаходиться на вулиці Центральна 36. Із врахуванням вимог, які висуваються сьогодні до організації надання адміністративних послуг населенню, спрощення процедури їх отримання, поліпшення якості адміністративних послуг, а також створення необхідних умов як для обслуговування людей, що звертаються за послугами, так і для персоналу, який забезпечує їх надання, - міською радою розпочато капітальний ремонт  адміністративної будівлі  з влаштуванням  більш сучасного центру  надання   адміністративних  послуг в нашому місті. На будівельно-ремонтні роботи, які  здійснюються в адміністративній будівлі міської ради за адресою Центральна 36,  із міського бюджету за звітний період спрямовано  450,0 тис. гривень. Для працівників відділу здійснено придбання комп’ютерної техніки у сумі 82,8 тис. гривень. Модернізація технічно-програмних умов відділу реєстрації Татарбунарської міської ради проходить паралельно із вдосконаленням інституційних засад його діяльності, приведення їх відповідно до чинного законодавства. З цією метою в листопаді поточного року, на 30-ій сесії міської ради, прийнято два важливих рішення про утворення Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради та про затвердження Концепції створення Центру надання адміністративних послуг Татарбунарської міської ради на 2018 – 2020 роки.         

Про високу динамічність в роботі відділу говорять наступні показники його діяльності. З початку  2018 року та станом на 31.10.2018  року відділом з питань реєстрації:

-  прийнято  648  громадян  з питань зміни місця проживання;

- зареєстровано місце проживання 464 осіб, в тому числі 215 дітей та 249 дорослих громадян;

- знято з реєстрації місця проживання за заявою 34 особи, в тому числі 5 дітей та 29 дорослих громадян;

-  від інших органів реєстрації надійшло 212 повідомлень про зняття з реєстрації місця проживання, в т.ч. 14 дітей та 198 дорослих;

- іншим органам реєстрації відправлено 88 повідомлень про зняття з реєстрації місця проживання;                               

 • отримано 298 запитів щодо відомостей про реєстрацію місця проживання та інших персональних даних, що містяться в реєстрі територіальної громади від органів державної влади (суд, поліція, податкова, та ін.) та 374, таких запитів від фізичних осіб;
 • прийнято 1178 заяв про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- видано населенню 3406 довідок, в тому числі 1906 для отримання субсидії та різного виду допомоги для пред’явлення в органи соціального захисту населення  та  відповідно 1500 – інших довідок;

- складено 915 актів обстеження матеріально-побутових умов, в тому числі для отримання субсидії, пільг, матеріальної допомоги – 534 актів  та встановлення фактичного місця проживання - 246 .Триває робота відділу з формування Реєстру територіальної громади, постійно поповнюється картотека мешканців міста у формі адресної картки та картки реєстрації особи.

Важливе місце  серед усіх охарактеризованих напрямків діяльності міської влади займають питання соціального захисту населення. Координатором цього напрямку є спеціально розроблена і прийнята депутатами Татарбунарської міської ради цільова  міська  програма «Милосердя в дії». В рамках її виконання в звітному періоді   з міського бюджету  надано матеріальну допомогу 251 жителю міста (262,1 тис. грн.),  31   учаснику    бойових   дій    з     нагоди    Дня вшанування учасників бойових дій  на території  інших держав  в розмірі  500,00  грн. кожному,    матеріальну допомогу    з    нагоди    32-річниці   Чорнобильської    катастрофи                                                                              

 (8,5тис.грн.),   5- ти ветеранам війни  з нагоди Дня Перемоги  (10,0 тис. грн.),  виплачена   щорічна   винагорода   почесним   громадянам міста  (9,6 тис. грн.),  40  членам  (пенсіонерам)  садового товариства «Меліоратор»  на  суму 16,0 тис. грн., 48 інвалідам,  які користуються  міським пасажирським   транспортом (20,9 тис. грн.).,  одноразову  матеріальну допомогу  матері померлого  учасника  АТО  Домбровського І.Ю. (5,0 тис. грн.).                                                                               

      Середній   розмір матеріальної допомоги  соціально-незахищеним   верствам  населення  в  звітному  періоді  2018 року  становив  1056,6 грн.

      За   рахунок   коштів  міського  бюджету  проведено поховання почесних громадян  міста    Байлука Б.М.  та   Павлова О.С.,   учасника  АТО  Домбровського І.Ю.  (11,5 тис. грн.).

       У вигляді субвенції було профінансовано  районний   бюджет  в сумі  15,0 тис.грн   на  придбання   медикаментів   для  територіального центру  обслуговування  людей старшого віку.

       Також в рамках соціального захисту населення міською радою здійснена вагома робота із придбання соціального житла для  10-ти  жителів міста  віком від 18 до 23-х років, які за соціальним статусом  відносяться до категорії «діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування». Придбання соціального житла здійснено за кошти державного бюджету, які отримані у вигляді субвенції місцевим бюджетам згідно відповідної Постанови Кабінету Міністрів України.  Вирішенню цього питання передувало здійснення міською радою пошуку придатного житла, обстеження його технічного стану, складання актів обстеження житлових об’єктів, їх фотофіксація, перевірка правовстановлюючих документів та технічної документації на житлові об’єкти, підготовка документів для  подання до конкурсної комісії Одеської обласної державної адміністрації із відбору придатного житла, зустрічі із нотаріусами, які надавали необхідні консультації  щодо вирішення питань купівлі житлових квартир та будинків згідно чинного законодавства та здійснювали оформлення документів.  З цією метою міська рада за кошти міського бюджету здійснила транспортне супроводження  власників житла  до міст Одеса, Арциз  та селища Сарата.  Придбане соціальне житло  буде перебувати на балансі Татарбунарської міської ради, а після 10-ти років проживання в ньому його мешканці отримають право житло приватизувати.

          

       В рамках  реалізації   міської програми  «Культурно - масові та мистецькі заходи» за 10 місяців 2018 року  з  міського бюджету   виділено  і освоєно  261,0  тис. грн.,  з яких  40,7  тис. грн. - утримання  комунальної  установи «Кінотеатр міста Татарбунари»,   285,1  тис. грн.   -  проведення державних та професійних  свят, - а це великий перелік дат, які виділені в державному календарі. Виконання програми ми здійснюємо у тісному партнерстві з працівниками культури нашого міста, які завжди висловлюють підтримку заходам міської влади у цій сфері. Серед наших основних завдань у цій сфері: підтримка талановитих дітей і молоді міста (хореографічні, вокальні колективи, музичні виконавці, учасники художніх гуртків та інші представники самодіяльної творчості); збереження і розвиток музичної культури та народних мистецьких традицій; вшанування  під час професійних свят представників всіх основних професійних груп міста, та в цілому, забезпечення духовного і культурного розвитку жителів міста Татарбунари.

  Поступальними кроками  в  місті  продовжується  розвиток фізкультури і спорту. В нинішньому році  міська рада направила свої зусилля на такі першочергові завдання у цій сфері:

-   відновлення повноцінного спортивного життя міського стадіону «Колос»: за рахунок  коштів міського бюджету у звітному періоді проведено благоустрій стадіону, продовжено реставрацію футбольного поля;   для оновлення  спортивної бази стадіону здійснено придбання футбольних металевих воріт, машинки для розмітки футбольного   поля,   футбольних м’ячів що дозволило в червні цього року  вперше за 10 років перерви в роботі стадіону розпочати футбольні ігри;  здійснюється фінансове утримання штату  міського стадіону;                                                   

-   відродження футбольних традицій міста: таких, якими славився татарбунарський край в роки життя і професійної діяльності знаменитого керівника сільськогосподарського підприємства Тура Василя Захаровича. Нами створено дві міські футбольні команди: дорослу та дитячу, поступово покращуємо умови для їх діяльності (придбали нові форми, необхідне обладнання), здійснюємо фінансування футбольних   турнірів  в місті,  а також участь міських футбольних команд  у виїзних спортивних змаганнях за межами району.   Їх успішна діяльність  вже неодноразово підтверджувалася перемогами в різних  змаганнях.                                                                                  

- створення сприятливих умов для діяльності міського  шахово-шашкового клубу  ім. В.М.Максимчука: за кошти міського бюджету  проведено благоустрій літнього шахово-шашкового майданчика із укладенням нової тротуарної плитки з відтворенням шахової  дошки та скульптурної композиції із  металічних шахових фігур та пісочного годинника на території центрального міського парку; здійснюється фінансове утримання штату  комунальної  установи;  профінансовано  всі  спортивні змагання, які  проводилися в місті з цього виду спорту,   а також                                                                       

участь вихованців шахово-шашкового клубу  у виїзних спортивних змаганнях за межами району та області.                                                  

        Підтримку фізкультури і спорту ми здійснюємо в рамках  виконання окремих міських  програм «Розвиток  шахів та шашок в  місті Татарбунари»  та  «Розвиток  футболу в місті Татарбунари», виконання яких за 10 місяців поточного року профінансовано міським бюджетом у сумі  435,5тис. гривень. 

       Протягом нинішнього року Татарбунарська міська рада активізувала міжнародні зв’язки, які для міста Татарбунари, фактично, являються новою сферою суспільного життя. Так, ми  продовжуємо дружні стосунки,  раніше встановлені між Татарбунарською міською радою та  Товариством бессарабських німців, яке представляє в нашому місті голова Фонду громади бессарабських німців, директор музею бессарабських німців міста Штудгарта (Німеччина)  Інго Ізерт, який являється нащадком одного з перших німецьких переселенців на територію Бессарабії в 19-му столітті Даніеля Фрідріха Ізерта. Директор фонду  періодично  буває в  нашому місті, при можливості зустрічається з представниками міської ради і під час таких зустрічей завжди відбувається обмін думками  щодо збереження  ділових контактів   між нащадками бессарабських німців та жителями  Бессарабії, перспективних напрямків здійснення допомоги фондом  та інших питань співпраці. Міська рада завжди підтримувала  соціальні проекти фонду, спрямовуючи  їх у такі сфери розвитку міста, де сьогодні це необхідно (міські школи, дитячі садки,  музична школа, соціальна допомога фонду жителям міста).

        З метою увіковічення імені Даніеля Фрідріха Ізерта для історії нашого міста, зміцнення ділових та гуманітарних зв’язків з  представництвом бессарабських німців та,  в цілому, з  громадськістю  Німеччини, на засіданні  28-ї сесії Татарбунарської міської ради депутати прийняли рішення про  присвоєння цього імені  набережній, яка розташована в сквері Молодіжний вздовж річки Фонтанка в центральній частині міста Татарбунари.

        В нинішньому році в міській раді була проведена зустріч з  дипломатичним представником Великобританії    Робертом  Уртуйсен  Дюнном   на  основі  звернення  британської  сторони  з метою  пошуку  нових  стратегій   у   напрямку    розширення    двосторонньої    співпраці     між  Великобританією та Україною.

       В рамках Меморандуму про партнерство і взаєморозуміння між Афінською компанією з водозабезпечення та каналізації  (Греція) і Одеською  обласною  радою в наше місто здійснили робочий візит спеціалісти цієї компанії, які провели огляд об’єктів міського водопровідно-каналізаційного господарства. Передбачається, що в ході вивчення технічних характеристик водопровідно-каналізаційних систем, спеціалістами із Греції будуть розглянуті можливості розробки проектів реконструкції та ремонту цих систем для кількох районів та міст Одеської області.   

                                          Шановні жителі  міста Татарбунари!

 Вважаю, що чітке визначення головних пріоритетів соціально-економічного та гуманітарного розвитку міста та спільна кропітка робота на визначених напрямках депутатського корпусу, виконавчого комітету, апарату міської ради та жителів міста сприяли виконанню поставлених завдань. В міру своїх сил ми разом продовжуємо розбудовувати місто 14 здійснювати модернізацію основних сфер його господарства, покращувати вигляд міських територій. Впевнений, що така співпраця в нашому місті буде розвиватися і надалі.  

       Висловлюю всім вам, шановні татарбунарці, честь і хвалу за вашу безцінну працю і  любов до рідного міста, за підтримку нових підходів і методів міської влади до вирішення питань місцевого розвитку, за допомогу у системному впровадженні нових технологій, ідей і проектів, які несуть нашому місту і всім жителям необхідні  добрі зміни.  Бажаю всім вам нових сил,  великого натхнення та успішного досягнення добрих результатів в роботі на користь рідного міста. Нехай  кожна татарбунарська родина збагачується  здоров’ям, добробутом, миром, любов`ю і злагодою !

З повагою

Татарбунарський міський голова                                                                               Андрій Глущенко

 

Шановні депутати, представники трудових колективів міста Татарбунари!

                                              Шановні татарбунарці!

  Наближається до завершення 2017 рік, який як і попередній період  став роком нашої спільної конструктивної роботи із вирішення насущних проблем повсякденної життєдіяльності татарбунарської громади. Протягом  пройденого часу  поточного року ми всі, жителі нашого рідного міста, продовжували працювати над забезпеченням стабільного розвитку всіх сфер його господарського життя; облаштуванням міських вулиць, будинків, адміністративних та господарських будівель, паркових зон та примноженням добробуту свого рідного міста.

Завдяки вашій  щоденній праці,  шановні татарбунарці, поступово покращується  обличчя нашого міста, здійснюються поступові зміни  в основних галузях його економіки та гуманітарній сфері. Без вашої щирої допомоги, спільного розуміння  проблем, які сьогодні є в нашому місті, постійної підтримки ініціатив Татарбунарської міської ради було б дуже важко представляти  результати роботи  міської влади та, конкретно, роботи Татарбунарського міського голови. Саме така ваша активна позиція  з  багатьох питань соціально-економічного та  гуманітарного  розвитку міста,  допомагає мені особисто та всій моїй команді однодумців - професіоналів  вирішувати ті завдання, які  необхідні для  виведення нашого міста на якісно новий рівень його розвитку.

                                                          Шановні депутати!

 

2016 рік можна назвати стартовим роком для нової команди міської ради на кількох рівнях: передусім це новообраний депутатський корпус, новий склад виконавчого комітету,  оновлений апарат міської ради. Протягом року ми всі вчилися працювати в умовах більш розширених владних та фінансових повноважень, які надала нам держава.

Тому, вважаю, що цей рік, який завершується, можна назвати непростим роком.   Разом з тим, з впевненістю можу сказати, що протягом пройденого періоду  спільними зусиллями нам вдавалося забезпечувати необхідні умови для стабільної життєдіяльності міста. Ми не говоримо сьогодні про високі досягнення, а констатуємо факт поступального його розвитку, формування  і здійснення нових підходів до вирішення багатьох його проблем.

Однією із важливих передумов здійснення поставлених  перед виконавчими органами завдань стали зміни в кадровій політиці міської ради.  На початку 2016 року були здійснені важливі кроки з оновлення виконавчого комітету (апарату), що було продиктовано необхідністю посилення  кадрового потенціалу, підвищення рівня управлінської діяльності та якості управлінських рішень. Зокрема, в міській  раді  було проведено комплекс заходів із утворення ряду відділів та залучення до роботи в них досвідчених фахівців та управлінців. Процедура прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України. В міській раді створена конкурсна комісія із підбору професійних кадрів, її склад затверджено відповідним  моїм розпорядженням.

В міській раді сформовано досить дієвий та професійний виконавчий комітет, до складу якого  увійшли   авторитетні  жителі  нашого  міста,  представники різних його  господарських сфер. Протягом поточного періоду члени виконавчого комітету провели 11 пленарних засідань, в ході яких прийнято 184  рішення з різноманітних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку нашого міста.

Податково-бюджетна політика

До бюджету м. Татарбунари   за  10  місяців   2016  року  надійшло 14 928,5 тис. грн., що становить 102,4%   затвердженого  плану  на  даний  період  та  на  4 694,6   тис. грн.  більше  надходжень за  відповідний   період  2015 року, в т.ч.: податкові надходження –  10623,2  тис. грн., неподаткові надходження – 183,8 тис. грн., доходи від операцій з капіталом – 484,8 тис. грн.  Власних доходів надійшло 1557,8 тис грн., що на   1206,1 тис. грн.  в співставних  значеннях  більше надходжень  періоду   2015 року.  Власні  надходження  збільшено  за  рахунок  прийняття   на  баланс  міської  ради     будівлі   та  споруд,   розташованих   за адресою:  м. Татарбунари, вул.  Центральна   (К.Маркса), 36, а   також     гаражу   Татарбунарської   районної  музичної школи,  розташованого за адресою м.Татарбунари, вул. Соборна   (Леніна), 1.

У порівнянні з 2015 роком в співставних значеннях відмічається збільшення надходжень до бюджету м. Татарбунари  за основними бюджетоутворюючими податками і  платежами:  по   акцизному  податку з реалізації  суб’єктами господарювання  роздрібної  торгівлі  підакцизних товарів  - на 2027,3 тис. грн. або  на  87,1 відсотків, надійшло  4295,62 тис. грн.;  по податку  на  майно – на 1020,3 тис. грн. або  на 68,0 відсотка, надійшло 2517,50 тис. грн.;  по єдиному податку - на 1132,15  тис. грн., або на 43,4 відсотка, надійшло 3738,61  тис. грн., по платі  за  надання адміністративних послуг – на  56,8  тис. грн.,  або на  62,2%, надійшло  148,16  тис. грн.  та інші.

Виконання  видаткової частини бюджету м. Татарбунари склало 16271,4 тис. грн. (загальний фонд –  12387,7  тис. грн.,  87,4 %   плану за  звітний період, спеціальний фонд – 3883,7 тис. грн., 73,5%).  У сумі видатків загального фонду бюджету міста видатки соціального спрямування склали   10636,6   тис. грн.,або 65,5  відсотка.