Звіт Татарбунарського міського голови 

                                                                               про роботу виконавчих органів

                                                                               Татарбунарської міської ради  за  2019 рік  

                                       Шановні депутати!

Відповідно до  Закону  України  «Про місцеве самоврядування  в Україні»  на ваш розгляд виноситься звіт про роботу виконавчих органів Татарбунарської міської ради  за  2019 рік.

Основними  пріоритетами  та напрямками  діяльності  виконавчих органів  міської ради  в 2019 році залишалися:

-  постійний контроль за станом  бюджетоутворюючої ситуації в місті;

-  забезпечення      стабільної      діяльності      водопровідно - каналізаційного

 господарства;

-  здійснення благоустрою і впорядкування в місті в таких  його  основних напрямках, як реконструкція та будівництво міських доріг; модернізація вуличного освітлення; системне облаштування паркових зон  та інших міських територій, озеленення міста, поширення нових технологій в питаннях забезпечення належного санітарного стану міста та інше;

- створення необхідних умов щодо надання адміністративних послуг населенню; 

-  забезпечення сприятливих умов для виховання і навчання  дітей міста;

-  підвищення рівня соціального захисту населення;

-  подальший розвиток культури та спорту в місті Татарбунари.

       Окремим напрямком, над яким проводилася активна діяльність в 2019 році, являлися питання виконання державної політики у сфері децентралізації влади та утворення  об’єднаної територіальної громади.

Базовими документами для здійснення цієї діяльності стали Програма соціально-економічного  розвитку міста Татарбунари на 2019 рік та головний фінансовий документ – бюджет міста Татарбунари на 2019 рік, які були  затверджені нами  на робочих сесіях міської ради.

Визначені цими документами завдання  втілювалися в життя в тісному партнерстві з виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради,  до складу якого входять   авторитетні  жителі  нашого  міста,  представники різних його  господарських сфер.  Так, протягом 2019 року було проведено 12 пленарних засідань виконавчого комітету, в ході яких прийнято 186  рішень з різноманітних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку нашого міста.

З  метою вирішення  ключових проблем розвитку міста виконавчий комітет міської ради  постійно  працював над дохідною та видатковою частинами бюджету міста Татарбунари, проводився постійний моніторинг та контроль за сплатою необхідних платежів до  бюджету та використанням земельних ресурсів. До вашої уваги представляю основні  показники у сфері  податково-бюджетної політики за  2019  рік (таблиці 1, 2, 3, 4):

Таблиця 1

 Надійшло до бюджету

    протягом 2019 року

           Відсоток від

 затвердженого плану

Порівняння з минулим періодом  2018 року

21 784,4 тис. грн.

100,7%  

на  1141,7   тис. грн.  більше  надходжень

В тому числі:

Податкові надходження               –  20205,1  тис. грн.

Неподаткові надходження           –  1439,6 тис. грн.

Доходи від операцій з капіталом – 79,6 тис. грн.

 В т. ч. власних доходів надійшло           -  396,9 тис грн.                                                                  

 

Власні надходження бюджетних установ це - надходження від додаткової (господарської) діяльності у натуральній формі на суму 9,1 тис. грн., а саме оприбуткування дров від демонтажу підлоги, оприбуткування чавунних батарей в процесі капітального ремонту зали адмінбудівлі.

Кошти, що отримані від підприємств, установ, фізичних осіб-підприємців для виконання цільових заходів (пайові внески) 387,8 тис. грн.                                                               

 

Таблиця 2

 

 Основні бюджетоутворюючі

            податки і  платежі

   Всього

надійшло

   Відсоток 

надходження

Порівняння з минулим періодом 

2018 року

Акцизний  податок з реалізації  суб’єктами господарювання

 роздрібної торгівлі

 підакцизних товарів 

4965,1 тис. грн.

99,3 %

на 523,0 тис. грн. менше  надходжень

 

Податок  на  майно

4820,8 тис. грн.

123,9 %

на 915,4 тис. грн. більше  надходжень

Єдиний податок

10258,1  тис. грн.

101,0 %

на 1294,2  тис. грн.

більше  надходжень

Плата  за  надання

 адміністративних послуг

757,3  тис. грн. 

 105,2%,

на  145,7  тис. грн.

більше  надходжень

 

Таблиця 3

 

Виконання  видаткової

частини бюджету

             Фонди бюджету

           Відсоток

Всього – 29 132,4

тис. грн.

Загальний фонд – 19319,4  тис. грн.  

 

97,2 %  

Спеціальний фонд – 9813,0 тис. грн.

98,5% 

 

Таблиця 4

 

                      Напрямки видатків

Відсоток (питома вага в загальних видатках)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 3 717,0 тис. грн.

12,8 %

Благоустрій міста  -  3 504,5 тис. грн.

12,0  %

Здійснення фізкультурно-спортивної діяльності – 793,5 тис. грн.

2,7   %

Утримання та розвиток автомобільних доріг – 3 584,9 тис. грн.

12,3  %

Будівництво об’єктів комунальної власності – 554,8 тис. грн.

1,9  %

Виконання інвестиційних проектів (ВНС, сміттєвоз, ПКД) – 6 309,1 тис.грн.

21,7  %

Соціальний   захист  населення   -  1 165,0 тис. грн.

4,0  %

Субвенції органам державного управління інших рівнів

1 191,3 тис. грн.

4,1  %

Природоохоронні видатки – 49,1 тис. грн.

0,2  %

У сумі видатків загального фонду бюджету міста видатки соціального спрямування склали   22 201,6  тис. грн.,  або  76,2  відсотка.

Ключовими  для   сучасного і перспективного розвитку  міста Татарбунари являються   питання надання комунальних послуг з водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів. Через критичну зношеність  основної інфраструктури дана господарска сфера  міста є дуже проблемною і важкою для швидкого вирішення  всіх проблем.  Проте, застосовуючи  нові підходи,  ми  поступово  здійснюємо кроки по виведенню  цієї галузі із кризової  ситуації. Посилюючи увагу до цієї  сфери, міська рада продовжила в 2019 році процес модернізації, розпочатий в попередні роки.

Системну роботу в цьому напрямку  здійснює комунальне підприємство  міської ради «Водопостачальник». Процеси модернізації здійснюються поступовими кроками  і  постійно знаходяться на  контролі виконавчого коітету, а також  постійної депутатської комісії з питань водопостачання,  водовідведення та інших питань ЖКГ.

Першочергова увага була спрямована на зміцнення матеріально – технічної бази КП «Водопостачальник», а  також   на конкретні кроки з покращення ситуації.  Так, протягом звітного періоду на поліпшення  матеріально-технічної  бази  КП «Водопостачальник» спрямовано  кошти міського бюджету на:  

-  придбання  водонапірної  башти  Рожновського –   199,0 тис. грн.;  

-  насосів для подачі води -:  176,6.грн.;

-  АВР  до  дизельного генератора  - 140,5 тис. грн.;

-  корпус до дизельного генератора закритого типу -  130,2 тис. грн.;

-  засувок та насоса – 27,0 тис. грн.                                                    

Для  забезпечення   безперебійним   водопостачанням  мікрорайону  «Маскисівка»  485,6 тис. грн. було  направлено на  виготовлення    проектно – кошторисної   документації  та   проведення  робіт  по  об’єкту «Буріння свердловини  м. Татарбунари» вул. Суворова  (КП «Водопостачальник»).  Внаслідок проведеної роботи  район  Маскисівки   відділено  від ВНС – 1 та підключено до нової свердловини, що дало можливість покращити подачу води центральній частині міста.    

Також,  з  метою забезпечення  безперебійної   подачі води в центр міста, на ВНС-1 встановлено новий дизельний генератор потужністю 75 кВт.

В минулому  році  нами завершено  будівельно-монтажні  роботи  по інвестиційному  об’єкту  «Будівництво   водонапірної станції  за адресою вул. Степова, 6», на що було спрямовано протягом звітного періоду - 5 254,1 тис. грн.  В цілому,  з початку  будівництва  об’єкту  (2016 рік)  на  виконання   робіт  спрямовано   27 428,9 тис. грн.  бюджетних коштів,  з яких  15 844,2 тис. грн. –  кошти   державного  бюджету, 11 584,7 тис. грн. – кошти  місцевого  бюджету.  Після завершення цих робіт ми розпочали проведення  технічної інвентаризації  майна  з метою  виготовлення технічної   документації  об’єкту    для   прийняття   його   в експлуатацію.

Також, в рамках модернізації цієї галузі  здійснено:

- будівництво монолітного фундаменту по вул. Суворова – 65,6 тис.грн.;

- будівництво монолітного фундаменту по вул. Борисівська – 65,6 тис.грн.

Протягом звітного періоду комунальним підприємством «Водопостачальник» проведена заміна водогінних мереж по вулицях Миру, Нагорна та в центральній частині міста. Від п’ятої міської артезіанської свердловини  прокладено нові  водовідвідні труби, які подають воду в міську систему водогону.

Прокладення нових труб супроводжується процесом по винесенню лічильників на вулиці міста, що буде продовжуватися і надалі.

Для покращення вивозу твердих побутових відходів в місті придбано сміттєвоз (995,0 тис. грн.), на що міській раді за допомогою народного депутата України попереднього скликання  Віталія Барвіненка  виділено один мільйон гривень державних  коштів.

Важливим кроком в рамках процесу модернізації  сфери надання комунальних послуг міста Татарбунари стало рішення виконавчого комітету Таарбунарської міської ради про коригування тарифів на послуги з  водопостачання  та  водовідведення для населення, бюджетних організацій та інших споживачів. Прийняте рішення  створило необхідні умови для встановлення відповідністі  тарифів  їх реальній собівартості, фактичним витратам з електроенергії та, в цілому,  покращенню ситуації у сфері  водопровідно-каналізаційного господарства.

В 2019 році процеси оновлення  продовжувалися і у сфері благоустрою та впорядкування в місті.

Протягом звітного періоду у цю сферу було спрямовано  3 504,5 тис. грн.,  і окремо на утримання та розвиток міських доріг – 3 584,9 тис. грн.     

 Питання капітального ремонту, будівництва і створення нових об’єктів благоустрою в місті,  координували комунальне підприємство «Бесарабія»  та управління майном комунальної власності і благоустрою Татарбунарської міської ради.

Серед   практичних  кроків у сфері благоустрою за звітний період можна зазначити:

В напрямку архітектури та містобудування:

- здійснення капітального ремонту приміщення адмінбудівлі для розмішення центру надання адміністративних послуг – 235,0 тисяч. грн..;

- проведення капітального  ремонту  адмінбудівлі по вул. Л.Українки – 267,2 тис.грн.;

- виготовлення  проектно-кошторисної документації та експертизи на будівництво об’єкту «Міні футбольне поле зі штучним покриттям в парку ім. В.Тура, по вул. Л.Українки  - 64,0 тис.грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво виставкового залу на території  колишньої  фортеці - 70,0 тис.грн.;

-  проведення  часткового   ремонту  тротуарних  доріжок   по вул. Соборна (30,1 тис. грн.),  в парку  ім. Татарбунарського повстання  (38,7 тис. грн.),    по вул. Центральна   біля   адміністративної будівлі  міської ради (1,0 тис.грн.).

За кошти міського бюджету придбано:

-  дитячі  гойдалки -  163,8 тис. грн.;

-  автозупинку,  яку встановлено  по вул. Миру   - 14,0 тис.грн.;

-  пам’ятний знак учасникам першої світової війни – 18,0 тис.грн.;

-  металеву  конструкцію «Глобус» - 16,5 тис.грн.                                                 

Власними  силами  працівників  управління  майном  комунальної  власності  виготовлено  паркові  лавки,  які  встановлено  у  міських парках Пам’яті та  ім. Татарбунарського  повстання, а також біля   районного   Будинку  дитячої  та  юнацької творчості. 

На  пішохідних  доріжках  біля  Будинку  дитячої та юнацької та  адміністративної  будівлі   по вул.  Центральна  встановлені стоянки  для   велосипедів. 

В напрямку вдосконалення мережі    міських    доріг,   їх    реконструкції,    будівництва   та    підтримки  в  належному стані:

Здійснено капітальний ремонт дорожнього покриття:

вул. Чорноморська  –  116,0 тис.грн.

вул. Гімназична       –  299,6 тис. грн.                                                            

вул. Садова              – 459,7 тис. грн.

Здійснено поточний ремонт  дорожнього покриття  вулиць :

Ізмаїльська  -   199,9 тис.грн.;           Гімназична       -  41,0 тис.грн;                                                           

Князєва        -   151,9 тис.грн;            Нагорна            -  25,0  тис.грн.;

Соборна       -   78,9 тис. грн.;            Л.Українки       -  199,9 тис. грн.;

Центральна  -  140,0 тис. грн.;           Барінова           -   115,0 тис. грн.;

Горького       -  100,0тис. грн.             Маяковського  -  199,7 тис. грн.

Борисівська   -  185,9 тис. грн.           23 Серпня         -  58,8 тис грн.

Новоселів      -  154,5 тис. грн.           Чорноморська   -  82,0 тис. грн.

Київська         -  199,9 тис. грн.           Джерельна         -  20,0 тис. грн.                           

В  напрямку забезпечення правопорядку та безпеки  в місті, в тому числі,  дорожнього руху:

-  виготовлення   робочого  проекту  та  проведення  експертизи  об’єкту  «Організація  дорожнього  руху  з  будівництва  світлофорного  об’єкту  на перехресті  вул.  В. Тура  та  Горького» -  в  сумі  34,2  тис. грн.;

 - придбання відеокамер 8 шт. – 50,0 тис. грн.

 В  напрямку покращення вуличного освітлення:

З початку  року   для  забезпечення  зовнішнього   освітлення  в місті     силами управління  майном комунальної власності та  благоустрою Татарбунарської міської ради було виконано  поточний ремонт   електричних  мереж:   замінено патрони -  44 шт.,  електричні  лампи  в  загальній кількості  – 361 шт.,  виконано  монтаж кабелю  СІП - 3986 м,  виготовлено і встановлено 50 кронштейнів.  Замінено та встановлено  61   світлодіодних  світильників  LED.

Підключено  до  системи  зовнішнього освітлення   окремі  дільниці вулиць  Тіниста (4,8 тис.грн.),   Скальська (1,8 тис.грн.),   І.Кожедуба (5,5 тис.грн) 

Здійснено  роботи   по   відновленню   освітлення   по вул.  В. Тура  на  дільниці  від станції  технічного  обслуговування  до  водонапірної   насосної  станції.

На  утримання   та  забезпечення  надійної роботи   мереж  зовнішнього   освітлення  міста   витрачено  147,2  тис. грн. 

 В напрямку  озеленення  міста:  придбано за кошти міського бюджету  150  дерев  та  висаджено  на острові р. Фонтанка, сквері Олександра  Пушкіна  та  вздовж  східної сторони  огорожі міського стадіону.                                                                                                                                   Забезпечуючи  належний рівень  утримання  та благоустрою, санітарної  очистки  міста   працівниками  УМКВ  постійно  проводилось  прибирання вулиць,  побілка  бордюр,  дерев, косіння  газонів  і  узбіч,   формувальна  обрізка  дерев  і   видалення  аварійно-небезпечних    дерев,    вивезення  сміття   та  ліквідація   несанкціонованих   сміттєзвалищ. 

З метою  технічної модернізації цієї галузі за  рахунок  коштів  міського бюджету  придбано  подрібнювач  на трактор  ВВП  на суму  19,9 тис.грн.

Велика практична робота здійснюється Татарбунарською міською радою у сфері земельних відносин. За результатами постійної співпраці депутатського корпусу та виконкому  протягом звітного періоду розглянуто 474 звернення громадян,  підготовлено 64 проекти та прийнято 61 рішення на  засіданнях виконкому  і  132 проекти та 130 рішень на сесіях міської ради. Даний показник свідчить про те, що серед всіх рішень,  прийнятих на сесіях міської ради, найбільший відсоток рішень носить земельний характер.

Постійною комісією виконкому із вирішення земельних спорів опрацьовано 10 звернень громадян.  Відділом земельних відносин  підготовлено та видано громадянам 499 письмових довідок. Протягом звітного періоду укладено 36 договорів оренди землі,  1 договір пайової участі     в розвитку інфраструктури міста, 37 договорів пайової участі на утримання об’єктів благоустрою.Від оренди земель комунальної та державної власності в міський бюджет надійшло 1 229 024 гривні  від  юридичних  осіб  та  1 127 977  гривень – фізичних  осіб. Від   земельного податку  отримано 1 811 000 гривень. Всі фінансові ресурси, отримані в рамках земельних відносин, спрямовуються в загальний фонд міського бюджету для  утримання  житлово - комунального господарства,  здійснення соціального захисту населення, виконання захищених статтей бюджету та інших соціально - економічних потреб. 

Повноваження у сфері надання адміністративних послуг населенню

 В 2019 році виконавчими органами міської ради підготовлено та здійснено  урочисте відкриття Центру надання адміністративних послуг. Утворення центру здійснювалося в рамках партнерства  з міжнародною програмою  "U-LEAD з  Європою". Завдяки цій допомозі   до  відкриття в центрі, спільно з вітчизняними та міжнародними партнерами, в цілому здійснено повну  модернізацію його технічно-програмних умов, проведено капітальний ремонт приміщень, на що в минулому році було спрямовано  235,0 тисяч. грн.,  а з початку   проведення   робіт освоєно  960,00  тис. грн.  бюджетних коштівЦентр облаштовано сучасним обладнанням із врахуванням найкращого європейського досвіду, а також вдосконалено інституційні засади  його діяльності. В 2019 році нами розширено напрямки надання адміністративних послуг населенню. Так, основними напрямками являються:

  1. 1. Питання реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання осіб.
  2. 2. Паспортні послуги.
  3. 3. Реєстрація нерухомості.
  4. 4.Реєстрація бізнесу.
  5. 5. Земельні питання.
  6. 6. Надання відомостей з Державного земельного кадастру.
  7. 7. Питання місцевого значення.
  8. 8.Реєстрація бізнесу.
  9. 9. 10. 11. Соціальні послуги, Послуги Пенсійного фонду, Державна реєстрація актів цивільного стану будуть надаватися в рамках меморандуму про співпрацю, які буде укладено.Відділом здійснюється дуже великий обсяг роботи, опрацьовується велика кількість довідок, запитів, заяв. Триває робота відділу з формування Реєстру територіальної громади.

Соціальний захист населення

Координатор цього напрямку роботи -  міська  програма «Милосердя в дії».  В рамках  програми  виділено кошти (матеріальна допомога) всього в розмірі:   187 250,00 грн.  З них:

- матеріальна допомога  на лікування,  поховання та вирішення соціально-побутових проблем  (202 чол.) -   156 050,00 грн.;

-  матеріальна допомога   жителям міста  із соціальним статусом   інвалідів  І, ІІ та  ІІІ груп  (45 чол.) з метою часткової компенсації витрат на проїзд в міському пасажирському транспорті – 20 250 грн.;

- матеріальна допомога  учасникам бойових дій  до Дня воїна - інтернаціоналіста  (30 чоловік)  -  15 000,00 грн.;

- матеріальна допомога  до Дня вшанування  учасників   ліквідації  наслідків  аварії на Чорнобильській АЕС (12 чол.) - 7800,00 грн.;                                                           

- щорічна  винагорода  почесним громадянам  міста  (2 чол.)  - 2 400,00 грн.;

- матеріальна  допомога  інвалідам війни  до Дня Перемоги (3 чол.) - 6000,00 грн.;

- послуги  з поховання  одинокої  Лисенко К.М. - 1 670,00 грн.

Виконання  міських  програм

Протягом    2019 року  за рахунок  коштів  міського бюджету  здійснювалося   фінансування   по   міським    програмам  на  загальну суму  1150,1  тис.грн.,    зокрема:       

- «Милосердя в дії», відповідно до якої здійснюється соціальний захист сімей міста, які  знаходяться  в складних життєвих обставинах. В міському бюджеті    на  поточний  рік  передбачено  фінансування  у сумі  290,0 тис.грн. Фактично  за звітний  період   профінансовано  285,6 тис.грн. (98,5 відсотків).;

- Програма   культурно-масових  заходів та мистецьких  заходів -    видатки в 2019 році склали   667,9 тис.грн. грн., що становить   99,5 відсотка     фінансування   на  бюджетний рік  (671,3 тис.грн.);  

«Оздоровлення дітей м. Татарбунари»  - профінансовано   витрати   на  оздоровлення   101   дитини   на  суму  196,6 тис.грн.;

- «Діти м.Татарбунари» -  в звітному періоді   закуплено  та передані подарунки для випускників дошкільних навчальних закладів міста на суму 8,2 тис. грн. та  для  будинку дитячої творчості   придбано  проектор  на суму  14,6 тис. грн. і металеву конструкцію «Глобус» - 16,5 тис.грн.;                                               

- в рамках реалізації програми  «Правопорядок»  на  2019 рік  з метою приведення у відповідність  вимог громадської безпеки та правил  благоустрою  50,0 тис. грн.  бюджетних  коштів   направлено  на придбання  восьми  камер   відеоспостереження.

З    метою    підтримки    ефективної    роботи     закладів    освіти, культури та медицини міста Татарбунари, підпорядкованих районному бюджету,  Татарбунарська   міська   рада   за   рахунок  коштів  загального  та

спеціального  фондів  міського  бюджету направила субвенцію    районному  бюджету:  

-  для дошкільних закладів освіти на придбання вугілля - 355,0 тис. грн.;                                                      

- комунальному закладу дошкільної освіти дитячий садок «Незабудка» на капітальний ремонт системи опалення та водопроводу - 200,0 тис. грн.;

- на харчування  дітей пільгових категорій  в двох міських школах - 525,0 тис. грн.;

     - для відділу освіти Татарбунарської РДА на  придбання матеріалів та меблів дитячому садку «Колосок»  – 29 000 грн.;

      - для Татарбунарського НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія" на придбання інтерактивного обладнання – 25 000 грн.;

      - для Татарбунарської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. В.З.Тура на придбання матеріалів та меблів  – 28 000 грн.;

     - для комунального закладу «Татарбунарська центральна районна лікарня» на придбання медичного біохімічного аналізатора МБА -540 25 000грн.;      

     - для Будинку Милосердя територіального центру Татарбунарської районної

       державної адміністрації на  придбання миючих засобів – 15 000 грн.;

     - для   перерахування     Одеському      обласному    бюджету    на   утримання

        державного навчального закладу "Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище" – 40 000 грн

Фізкультура і  спорт

Галузь  «Фізкультура   і спорт»  в  Татарбунарській   міській раді  представлена  комунальним  підприємством  «Спортивний клуб Татарбунари», який взяв добрий старт в своїй діяльності. Загальний обсяг фінансування     комунального закладу   склав   -  566,9  тис. грн., з яких  449,0 тис. грн. видатки на утримання  підприємства.

В  звітному періоді  нами профінансовано  всі заплановані  спортивні  заходи:

- шаховий турнір  серед  дітей   до Дня матері; 

- шахово-шашкові  турніри  серед дітей   та дорослих   до Дня  Перемоги, до 100-річчя  з дня  народження  В.Тура, Дня міста; 

- футбольний турнір  серед дорослих  до Дня міста.

Профінансовано також всі транспортні послуги   в участі наших спортсменів:

-   в товариській зустрічі  з футболу  з командою «Чорноморець» в м. Одеса;  

-   міжнародному   турнірі   з футболу  «Дінамо інвест кап»  м. Львів; 

-   міжнародному  турнірі  з футболу   серед юнаків  «Ковель кап» м. Ковель; 

 - Всеукраїнському турнірі  з  шашок  серед  молоді  та кадетів в  м. Кам’янське     Дніпропетровської   області; 

-   чемпіонаті   України  з   шашок  серед   дорослих в м. Чорноморськ; 

-  відкритому Всеукраїнському  дитячо-юнацькому    шахово-шашковому  фестивалі «Кубок Дунаю»);

- футбольної команди в кубку  району  серед   дорослих в с. Жовтий Яр;

-  чемпіонаті району   з футболу  серед  дорослих і дітей в с. Струмок; 

- міжнародному турнірі з футболу  серед юнаків  пам’яті льотчика   Вакульського

 Регуляторна  політика

Татарбунарською міською радою планом-графіком на 2019  передбачено відстеження результатів регуляторних актів в кількості 2-х рішень міської ради. План виконаний в повному обсязі .

Підводячи підсумки роботи виконавчих органів  Татарбунарської міської ради  хочу зазначити, що протягом 2019 року  спільними зусиллями нам вдавалося забезпечувати необхідні умови для стабільної життєдіяльності міста.

 Разом, поєднуючи свої дії з депутатським корпусом та виконавчим комітетом міської ради, ми спрямовували свої зусилля  на створення необхідних соціальних, економічних та правових умов для забезпечення стабільного функціонування  установ та об’єктів комунальної власності, підвищення рівня благоустрою міста, здійснення соціального захисту громадян,  створення умов для забезпечення реалізації їх прав та законних інтересів.

Хочу висловити  всім депутатам вдячність за розуміння наших спільних проблем, за витримку при вирішенні складних питань та підтримку наших  проектів.

Дякую вам за увагу.