Більшість краєзнавців відносять час заснування Татарбунар до періоду пізнього середньовіччя. Сучасна назва міста стабільно фігурує на картах кінця XVIII-XIX ст., співзвучні назви «Татаребарлат», «Татар-Бояр»,  «Татар-Пинар» фігурують на більш ранніх картах та згадуються у працях вітчизняних та закордонних дослідників. Єдиної точки зору  на ас виникнення міста немає. Одна з версій виводить сучасні Татарбунари зі ставки Половецьких ханів Кара-Буна. Згідно з цим поглядом місто існувало вже у XIV ст.. і відігравало роль якщо не столиці, то принаймні важливого адміністративного центру войовничих кочових народів – половців.  Деякі дослідники навіть пов’язували  Татарбунари з античним поселенням  Гермонакта, тобто виводили час заснування міста з періоду грецької колонізації Причорномор’я.  В цій невеличкій довідці ми на основі доступних джерел визначимо найбільш вірогідну дату, від якої можна розпочати відлік існування Татарбунар.