Додаток

до рішенням  міської ради

від 17 липня  № 869 - VI

Правила

благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти і порядку в м. Татарбунари

Розділ 1.  Загальні положення

  Визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері та забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності  Правил

1.1. Правила благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти і порядку в м. Татарбунари (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою міста Татарбунари, регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, за порушення яких настає адміністративна відповідальність, передбачена законодавством України про адміністративні правопорушення.

 Правила спрямовані на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, і є обов'язковими для виконання на території міста Татарбунари всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

1.2. Об'єкти благоустрою міста Татарбунари використовуються відповідно до їх функціонального  призначення  для  забезпечення  сприятливих  умов життєдіяльності людини на підставах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил,  інших  вимог,  передбачених законодавством України.

1.3. Організацію благоустрою міста Татарбунари забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законом.

1.4. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”  іншими нормативно-правовими актами України.

1.5.  Татарбунарська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил, шляхом оприлюднення їх у місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради, її виконавчих органів, міського голови. Правила є відкритими та доступними.

 Управління майном комунальної власності  міської ради та  міська рада забезпечують безперешкодний доступ для ознайомлення з даними Правилами.

Розділ  2.  Визначення термінів

 2.1. У цих Правилах  терміни вживаються  в такому значенні:

автомобільна дорога - лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів;

бульвар - озеленена територія вздовж проспекту, транспортної магістралі або набережної з алеями і доріжками для пішохідного руху і короткочасного відпочинку; благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

вуличні насадження - озеленена територія вздовж вулиць міст і населених пунктів.

вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху; 

відходи - будь-які  речовини,  матеріали  і  предмети,  що утворилися  у  процесі  виробництва  чи споживання, а також товари (продукція),  що  повністю  або  частково  втратили  свої споживчі властивості  і  не  мають  подальшого  використання  за  місцем їх утворення  чи  виявлення  і  від яких їх власник позбувається, має намір  або  повинен  позбутися  шляхом  утилізації  чи  видалення; виробник відходів - фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів;власник відходів - фізична або юридична особа, яка відповідно до закону володіє, користується і розпоряджається відходами; вулиця - автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населених пунктів;

відновна вартість зелених насаджень - це вартість, яка визначає їхню цінність, включаючи витрати на відновлення;

газон - певна ділянка однорідної території з штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних злаків) або одернуванням;

зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

зелене будівництво - комплекс робіт щодо створення нових міських зелених насаджень і реконструкції наявних;

зелені насадження - деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту;

зелені насадження спеціального призначення - насадження транспортних магістралей і вулиць; на ділянках санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств; виставок, кладовищ і крематоріїв, ліній електропередач високої напруги; лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження розсадників, квітникарських господарств, пришляхові насадження в межах населених пунктів;

зелені насадження загального користування - зелені насадження, які розташовані на території загальноміських і районних парків, спеціалізованих парків, парків культури та відпочинку; на територіях зоопарків та ботанічних садів, міських садів і садів житлових районів, міжквартальних або при групі житлових будинків; скверів, бульварів, насадження на схилах, набережних, лісопарків, лугопарків, гідропарків і інших, які мають вільний доступ для відпочинку;

зелені насадження обмеженого користування - насадження на територіях громадських і житлових будинків, шкіл, дитячих установ, вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, профтехучилищ, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств і складських зон, санаторіїв, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ та інші;

клумби - квітники правильної геометричної форми у вигляді кола, квадрата, прямокутника, овалу, трикутника тощо;

користувачі земельних ділянок - фізичні чи юридичні особи, які взяли земельну ділянку в довгострокову оренду або користування ними;

малі архітектурні форми - у зеленому господарстві штучні архітектурно-об'ємні елементи садово-паркової композиції: альтанки, бесідки, ротонди, перголи, трельяжі, арки, кіоски, павільйони, палатки, знаки, які об'єднані загальним художнім задумом, що виконують утилітарні та декоративні функції, садово-паркові меблі, обладнання ігрових та господарських майданчиків, декоративні вази, паркові скульптури, урни, питні фонтанчики тощо;

об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;

об'єкти дорожнього сервісу - спеціально облаштовані місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, майданчики для стоянки транспортних засобів, майданчики відпочинку, видові майданчики, автозаправні станції, пункти технічного обслуговування, мотелі, пункти приймання їжі та питної води, автопавільйони, туалети, урни та контейнери для сміття;

охорона зелених насаджень - система адміністративно-правових, організаційно-господарських, економічних, архітектурно-планувальних і агротехнічних заходів, спрямованих на збереження, відновлення або покращення виконання зеленими насадженнями відповідних функцій;

парк - самостійний архітектурно-організаційний комплекс площею понад 2 га, який виконує санітарно-гігієнічні функції та призначений для короткочасного відпочинку населення. Залежно від характеру і призначення вони діляться на парки культури і відпочинку, районні, спортивні, дитячі, дендрологічні, історичні, національні, меморіальні, етнографічні парки-музеї, історичні, виставкові, зоологічні, аерофітотерапії тощо;

пам'ятка культурної спадщини (далі - пам'ятка) - об'єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування;

проїзна частина - частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів;

пошкодження зелених насаджень - надання шкоди кореневій системі, стовбуру, кроні, гілкам деревно-чагарникових порід, а також газонам, квітникам, але яка не припинила їх росту;

присадибна ділянка - це ділянка землі, що передається у власність громадян для обслуговування житлового будинку;

рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;

рухомий (мобільний) зв'язок - електрозв'язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися в межах усіх пунктів закінчення телекомунікаційної, мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер мобільної станції;

споруди дорожнього водовідводу - споруди, призначені для відводу поверхневих та ґрунтових вод від земляного полотна та проїзної частини (бокові канави, водовідвідні канави, нагірні канави, водопропускні труби, відкриті та закриті дренажні системи, зливова каналізація тощо);

сквер - упорядкована й озеленена ділянка площею від 0,02 га до 2,0 га, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення населених місць, призначена для короткочасного відпочинку населення;

тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням;

територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту;

технічні засоби - спеціальні технічні засоби, призначені для організації та регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, інформаційні табло, дорожня розмітка, сигнальні стовпчики, транспортні та пішохідні огородження різних типів, світлофорне обладнання тощо);

телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електро-магнітних системах між кінцевим обладнанням;

телемережі - телекомунікаційні мережі загального користування, що призначаються для передавання програм радіо- та телебачення, а також інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг і можуть інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування;

телекомунікації (електрозв'язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах;

технічні засоби телекомунікацій - обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж;

утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою; 

утримання будинків і прибудинкових територій - господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;

штучні споруди - інженерні споруди, призначені для руху транспортних засобів і пішоходів через природні та інші перешкоди, а також сталого функціонування автомобільної дороги (мости, шляхопроводи, естакади, віадуки, тунелі, наземні та підземні пішохідні переходи, наплавні мости та поромні переправи, розв'язки доріг, підпірні стінки, галереї, уловлювальні з'їзди, снігозахисні споруди, протилавинні і протисельові споруди тощо).

До об'єктів благоустрою відносяться:

1) території загального користування:

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

е) кладовища;

ж) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведених в нормативно-правових актах України.

Розділ 3. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил

3.1. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою міста Татарбунари

Громадяни  у  сфері  благоустрою  міста  мають право:

3.1.1. Користуватись об'єктами благоустрою міста;

3.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів  благоустрою території міста;

3.1.3. Вносити на розгляд органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста;

3.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про   затвердження  правил благоустрою території міста та  внесення  до них змін, а також роз'яснення їх змісту;

3.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків,  площ, вулиць, кладовищ, братських  могил, обладнанні дитячих  і  спортивних  майданчиків,  ремонті  шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

3.1.6.  Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста в разі,  якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян;

3.1.7.  Звертатись до суду  з  позовом  про  відшкодування  шкоди, заподіяної майну  чи  здоров'ю   громадян   унаслідок  дій  чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

3.2. Громадяни   у   сфері   благоустрою   міста зобов'язані:

3.2.1. Утримувати  в  належному  стані закріплені в установленому порядку за ними території, прилеглі до житлових будинків;

3.2.2. Дотримуватися  правил  благоустрою   території   міста;

3.2.3. Не порушувати  права  і  законні інтереси інших суб'єктів у сфері  благоустрою міста;

3.2.4. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

3.2.5. Вносити  в  установленому  порядку  плату  за користування
послугами  підприємств,  установ  та  організацій,  що  займаються
збиранням, зберіганням, перевезенням, знешкодженням, видаленням і
захороненням відходів на підставі укладених договорів ;

3.2.6.   Власники приватної власності зобов’язанні, укласти договори вивезення,приймання та знешкодження побутових відходів .

3.2.7. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та рішеннями міської ради, виконкому, розпорядженнями міського голови , іншими нормативно-правовими актами України. 

3.3. Громадські організації, підприємства, установи незалежно від форм власності, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою міста мають право:

3.3.1. Брати  участь  у розробленні планів соціально-економічного розвитку  території міста та заходів з благоустрою їх територій;

3.3.2. Брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою міста;

3.3.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території міста або  призводять  до її нецільового використання;

3.3.4. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

3.3.5. Вносити  на  розгляд органів місцевого самоврядування  пропозиції щодо поліпшення благоустрою міста.

3.4. Громадські організації, підприємства, установи незалежно від форм власності, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою зобов'язані:

3.4.1.  Утримувати  в  належному  стані  території,  надані  їм  в установленому законом порядку, у тому числі утримувати  в належному стані закріплені за ними на умовах договору об'єкти благоустрою (їх частини).

3.4.2. Здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до встановлених державних стандартів, норм і правил;

3.4.3. Утримувати в належному стані фасади будівель і споруд у відповідності до архітектурно-технічного Паспорту та не допускати їх фарбування та зміни без погодження з Головним Управлінням архітектури та містобудування  міської ради, та/або органом охорони культурної спадщини відповідного рівня, якщо вбудоване  приміщення розташовано в будівлі, що має статус культурної  спадщини;

3.4.4. Усувати на закріплених за ними  об'єктах  благоустрою  (їх частинах)  за  власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

3.4.5. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

3.4.6. У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування;

3.4.7. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства.

Розділ 4.  Порядок громадського обговорення проекту Правил

4.1. Проект рішення  міської ради „Про затвердження Правил благоустрою території, санітарного утримання території, забезпечення чистоти і порядку в місті Татарбунари”   підлягає громадському обговоренню для отримання пропозицій та зауважень від підприємств, установ, організацій усіх форм власності, громадських організацій та громадян міста.

З цією метою проект рішення підлягає опублікуванню у міських засобах  інформації  та розміщенню у мережі Інтернет на офіційному сайті Татарбунарської міської ради, її виконавчих органів. 

Розділ 5. Порядок внесення змін та доповнень до Правил

5.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Татарбунарської  міської ради.

5.2. Проект рішення  міської ради про внесення змін до Правил підлягає громадському обговоренню у порядку, визначеному в розділі 4 цих Правил.

Розділ 6. Порядок здійснення благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою

6.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою

6.1.1. На кожний завершений будівництвом об'єкт архітектури і до його прийняття в експлуатацію складається архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури (далі Паспорт), який затверджується  управлінням містобудування та архітектури Татарбунарської райдержадміністрації при узгодженні проектів на будівництво, реконструкцію будівель, споруд, вбудованих нежитлових приміщень тощо, форма якого затверджена Мінбудом.

 6.1.2. В архітектурно-технічному паспорті зазначаються особливі умови щодо експлуатації та утримання об'єкта архітектури, а також його окремі елементи (деталі фасадів, інтер'єри, благоустрій території, наявність творів монументального і декоративного мистецтва тощо), які не підлягають змінам без згоди архітектора - автора проекту і органу містобудування та архітектури.

6.1.3. Один екземпляр Паспорту передається керівництву підприємства, установи, організації, фізичній особі - підприємцю, другий залишається в  управлінні містобудування та архітектури , а копія Паспорту передається до міської ради. Суб’єкти господарювання, які не мають відповідного архітектурно-технічного паспорту на функціонуючи об’єкти зобов’язані отримати архітектурний паспорт меж санітарного-технічного обслуговування та благоустрою території  згідно додатку 4 до цих Правил та  архітектурний паспорт фасаду, згідно додатку 5 до цих Правил,

6.1.4. Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації робіт по утриманню належних їм, та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано законом або правочином, або обов’язок по утриманню якої закріплено відповідним правочином.

6.1.5. Дворові, громадські та стаціонарні туалети, біотуалети (у разі їх розміщення) повинні утримуватися їх власниками (орендарями, балансоутримувачами) у постійній чистоті та належному технічному стані та щоденно дезінфікуватись. Туалети слід експлуатувати відповідно до затвердженої технічної документації, з використанням відповідних препаратів.

6.1.6.Уримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

6.2. Порядок  утримання територій благоустрою загального користування:

1) Парків (парків, скверів, місць для відпочинку, парків – пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі - парків), рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів. 

Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

- санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;

- освітлення територій та зовнішньої реклами;

- озеленення;

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

На території об'єктів зеленого господарства відповідно до містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм земельної ділянки, а також на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними прилеглої території або брати пайову участь в утриманні об'єкта.

   Утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень) тощо та  здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень та інших нормативних актів.

Пошкодження зелених насаджень, збір квітів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється пошкодження елементів благоустрою.

2) Доріг,  вулиць (провулків,  проїздів тощо).

Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил ДБН В.2.3.-5-2001.

Власники  транспортних засобів  зобов'язані  виключати можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими  матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.

   Власники та користувачі земельних ділянок,  що межують з „червоними лініями” міських вулиць і доріг, зобов'язані:

- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі,  каміння та інших  матеріалів, сміття;

- установлювати і  утримувати  в  справному  стані  огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти;

- у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та інших  будинків  і  споруд  масового  відвідування влаштовувати місця  для  стоянки  транспортних  засобів  і  виїзду  на  дорожні об'єкти.

  Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих  архітектурних  форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах „червоних ліній” міських вулиць і доріг, зобов'язані:

- утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій,  тротуари,  обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об'єктів;

- забезпечувати  прибирання  сміття,  снігу,  опалого  листя та інших  відходів,  а  в  разі  необхідності  проводити обробку тротуарів протиожеледними  матеріалами; 

- забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших  використовуваних елементів  дорожніх об'єктів відповідно  до їх  функціонального призначення та діючих нормативів;

- у разі виявлення  небезпечних  умов  в експлуатації споруд і об'єктів, аварій  і  руйнувань,  що  призвели до виникнення перешкод у  дорожньому  русі  або  загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти управління міського житлово-комунального господарства міської ради, а також  Державну службу безпеки  дорожнього руху МВС України;

- дотримувати вимог діючих норм і правил щодо охорони  дорожніх об'єктів.

 У межах „червоних ліній” міських вулиць і доріг забороняється:

- розміщувати контейнери та іншу тару для твердих  побутових  і харчових відходів;

- смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

- спалювати сміття,  опале листя та інші відходи,  складати  їх для тривалого зберігання;

- скидати промислові,  меліоративні  і  каналізаційні  води   в систему дорожнього зливостоку;

- встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

- випасати худобу та свійську птицю;

- прокладати нові  та проводити ремонт існуючих мереж у межах "червоних  ліній"  вулиць і доріг міст та інших населених пунктів без відповідного дозволу органів місцевого самоврядування;

  Власники  дорожніх об'єктів та дорожньо-експлуатаційні організації зобов'язані:

- своєчасно якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно  до  технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

- постійно контролювати експлуатаційний стан усіх  елементів дорожніх об'єктів  та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості  це  зробити невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

 - контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

 - вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у надзвичайних ситуаціях, за  несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження  елементів дорожніх об'єктів,  аварії на підземних комунікаціях і виникнення інших перешкод у  дорожньому русі й разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху за  погодженням з Державтоінспекцією оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

- аналізувати стан  аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти аварійно-небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо удосконалення  організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до  їх скоєння;

 - разом з Державтоінспекцією брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;

 - своєчасно сповіщати місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і користувачів  автомобільних  доріг про строки і порядок закриття або обмеження руху транспортних засобів, стан  дорожнього  покриття, рівень аварійності на відповідних ділянках,  гідрометеорологічні та інші  умови;

- забезпечувати дотримання вимог  техніки  безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт;

 - відшкодовувати в установленому законодавством порядку збитки власникам транспортних засобів, якщо дорожньо-транспортна пригода сталася внаслідок незадовільного утримання доріг, вулиць, залізничних  переїздів.

3) Кладовищ.

 Утримання кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань,  братських  могил,  а  також  могил померлих  одиноких  громадян,  померлих  осіб без  певного  місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів та охорона всіх місць поховання забезпечуються виконавчим органом сільської, селищної, міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

  Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання,  колумбарних ніш, намогильних споруд і склепів здійснюється  відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

 Існуючі місця  поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені  тільки  за  рішенням  управління міського житлово-комунального господарства міської ради у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха.

Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

Виконання будь-яких  будівельних робіт у місцях поховань,  на місцевості із залишками  слідів  давніх  поховань,  на  територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

На території місця поховання не можуть бути розташовані об'єкти іншої, крім комунальної форми власності.

4) Місць для стоянки транспортних засобів ( паркування транспорту).

На територіях місць для стоянки транспортних засобів забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму стоянки автотранспорту.

Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів  здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування згідно з договором, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений договором або актом органу місцевого самоврядування.

У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:

 • засмічувати територію,  а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;
 • розпалювати вогнища;
 • зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття;
 • псувати обладнання місць стоянки, пошкоджувати зелені насадження тощо.

Місця для стоянки транспортних засобів використовуються виключно за цільовим призначенням.

На місцях для паркування забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування. Утримання у належному стані територій місць для  паркування здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування згідно з договором, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений договором або актом органу місцевого самоврядування. На відведених для паркування автотранспорту місцях забороняється:

 • засмічувати територію,  а також мити транспортні засоби;
 • розпалювати вогнища;
 • зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття;
 • псувати обладнання місць паркування, пошкоджувати зелені насадження тощо.

Не допускається захаращення території місць для паркування транспортних засобів  сміттям, відходами, товарами, тарою, тощо.

5) Майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені  вказані майданчики відповідно до договору.

Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися  у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. 

Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

Розділ 7. Заходи з реалізації проекту благоустрою території  м. Татарбунари

7.1. Заходи з реалізації проекту благоустрою території  м. Татарбунари затверджуються міською програмою благоустрою міста на відповідний рік.

Розділ 8. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій

8.1. Підприємства,  установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних  ділянок,  наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону.

8.2. Балансоутримувач об'єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може  залучати  для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

8.3. Підприємства, установи, організації,  які  розміщуються  на території об'єкта благоустрою,  можуть  утримувати  закріплену  за ними  територію  та  брати пайову участь в утриманні цього об'єкта відповідно до договору.

8.4. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою.

8.5. Підприємства, установи, організації зобов'язані утримувати закріплені  за  ними  території в належному стані відповідно до  умов договору, цих Правил, вимог законодавства. 

8.6. Посадові особи підприємств, установ, організацій  несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність,  що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю  громадян  на  власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до закону.

Розділ 9. Вимоги до утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою  загального користування

9.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими уповноваженим органом, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

9.2. Утримання об'єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, живоплотами, виткими рослинами, квітниками, газонами, садовими доріжками та майданчиками, малими архітектурними формами; захист зелених насаджень від шкідників і хвороб, садіння квітів, створення газонів, видалення окремих дерев, садіння окремих дерев, видалення аварійних дерев, санітарне очищення території об'єкта благоустрою.

9.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв.

9.4. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, - за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

9.5. Облік зелених насаджень проводиться органами місцевого самоврядування.

9.6. Облік зелених насаджень проводиться на основі матеріалів інвентаризації зелених насаджень, матеріалів лісовпорядкування в приміських лісах і лісопарках.

9.7. Інвентаризація зелених насаджень проводиться відповідно до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України.

9.8. За матеріалами інвентаризації складається паспорт об'єкта (благоустрою території підприємств, установ, організацій, інших земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження) затвердженої форми.

9.9. Паспорт об'єкта затверджується балансоутримувачем, власником чи користувачем земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження, та підписується виконавцем робіт з інвентаризації.

9.10. Дані паспорта повинні заноситися у облікові бухгалтерські документи балансоутримувачів, власників чи користувачів земельних ділянок, на яких розміщені зелені насадження. Копія паспорта передається у виконавчі органи міських, селищних і сільських рад для складання реєстру зелених насаджень.

9.11. Паспорт об'єкта підлягає плановому поновленню один раз за 5 років.

9.12. Догляд за зеленими насадженнями на вулицях, площах, бульварах, майданах повинен проводитися спеціалізованими підприємствами, організаціями зеленого господарства, які укомплектовані спеціальною технікою та механізмами, кваліфікованими спеціалістами, на умовах договору з балансоутримувачем.

9.13. Видалення (знесення), зелених насаджень здійснюється у встановленому порядку, за наявністю дозволу (ордеру) виданому управлінням міського житлово-комунального господарства міської ради. При видаленні зелених насаджень в обов’язковому порядку сплачується відновна вартість зелених насаджень, визначена у встановленому законом порядку. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

- реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;

- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш, як 5 сантиметрів;

- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

- відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

- досягнення деревом вікової межі;

- провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням дозвільних документів .

9.14. На об'єктах благоустрою зеленого господарства забороняється:

- виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;

- самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;

- вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

- самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

- посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;

- влаштовувати стоянки автомашин, суден, катерів;

- влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах;

- влаштовувати ігри на газонах;

- спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

- підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;

- добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;

- рвати квіти, ламати гілки дерев;

- винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;

- випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

 • здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях.
 • 9.15. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається :

- на об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності - балансоутримувачів цих об'єктів;

- на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях - установи, організації, підприємства;

- на земельних ділянках, переданих у власність, користування, оренду – власники чи землекористувачі цих земельних ділянок;

- на безхазяйних територіях, пустирях - місцеві органи самоврядування;

- на приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники або користувачі.

9.16. Знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, квітників та інших об'єктів озеленення в населених пунктах, невжиття заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, зайнятих об'єктами озеленення, - тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу.

Розділ 10. Вимоги до  утримання будівель та споруд  інженерного  захисту територій

10.1. Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

10.2. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на  умовах договору, укладеного з органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

10.3 Благоустрій присадибної  ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться відповідним органом місцевого самоврядування.

10.4. Утримання споруд інженерного захисту  території  здійснюється його балансоутримувачем відповідно до вимог законодавства.

10.5. Не допускається залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах або перегороджувати  їх, що заважає руху спеціальних машин „швидкої допомоги”, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також самовільно влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і громадського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до будівель та споруд  інженерного  захисту .

10.6. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях будівель та споруд інженерного  захисту.

Розділ 11. Вимоги до  санітарного очищення території міста Татарбунари

11.1. Санітарне очищення території міста Татарбунари включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення  у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують належне утримання території міста, яке відповідає вимогам цих Правил, санітарним нормам та правилам, рішенням міської ради, чинного законодавства у цій сфері:

1) санітарне очищення проїзної частини міських автошляхів, проспектів, вулиць здійснюється за кошти їх власників, та балансоутримувачів ;

2) санітарне очищення тротуарів, покриття проїзної частини  (внутрішньоквартальних) доріг, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями, – покладається на власників, орендарів домоволодінь, а контроль за виконанням цього обов’язку покладається на районні адміністрації міської ради.

3) санітарне очищення дворів, тротуарів, покриття проїзної частини, територій, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території  – покладається на підприємства, установи, організації, які забезпечують утримання та обслуговування житлового фонду.

4) санітарне очищення  дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;

5) Санітарне очищення тротуарів, територій навколо прилеглих до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування,  громадського харчування, магазинів, ринків та інших об’єктів торгівлі , а також палаток, ларьків, кіосків, малих архітектурних форм інших об’єктів виносної/вуличної торгівлі – покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;

6) Санітарне очищення охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач, мереж водо-, теплопостачання, мереж газопостачання  – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

7) Санітарне очищення прилеглих територій навколо АЗС – покладається на суб’єктів господарювання,  які експлуатують вказані об’єкти;

8) Санітарне очищення прилеглих територій до гаражів – покладається на гаражно-будівельні кооперативи, власників (користувачів, якщо такий обов’язок покладений на них відповідно до договору) індивідуальних гаражів;

9) Санітарне очищення  навколо  прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій – покладається на підприємства, установи, організації, на балансі  яких знаходяться вказані об’єкти;

10) Санітарне очищення  територій навколо залізничних та автовокзалів  – покладається на відповідні підприємства, установи організації, що утримують майно вокзалів на балансі;

11) Санітарне очищення підземних пішохідних переходів – покладається на їх балансоутримувачів. 

12) Санітарне очищення дворів, тротуарів, покриття проїзної частини,  прилеглих територій до адміністративних будівель, закладів  медицини, освіти, культури  тощо – покладається на підприємства, установи організації, які розміщаються у даних будівлях.

11.2. На територіях, зазначених в п. 11.1 цих правил проводиться комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку на них, який включає в себе:

1) регулярне прибирання та забезпечення вивезення сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані;

Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;

2) регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити для утримання в належному стані;

3) регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд; 

4) проводити на закріплених та прилеглих територіях заходи „чистий четвер”, «День Довкілля», суботники та інше;

5) встановлювати на територіях загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати

6) регулярно знищувати бур'яни та карантинні трави, скошувати траву заввишки більше 10 см, здійснювати обрізку дерев, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухі та поламати гілки, та забезпечувати їх своєчасне вивезення;

 7) належним чином  проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою. 

11.3. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів благоустрою,  зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:

1) підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди;

2) підприємства, організації, фізичні особи – підприємці, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, – біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг;

3) підприємства і організації, які є балансоутримувачами парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, на території вказаних об’єктів з інтервалом достатнім для забезпечення обхвату всієї території;

11.4. Особи, на яких покладено обов’язок по встановленню урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення – промивати. 

11.5. Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні бути відкритими з водонепроникним покриттям, зручним під’їздом для транспорту та відповідати СанПіН 42-128-4690-88 „Санітарні правила утримання території населених місць”.

11.6. Зимове прибирання суб’єктами у сфері  благоустрою відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:

1) підмітання та зсув снігу. Роботи по прибиранню снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під'їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинки  маршрутних  транспортних засобів, для подальшого вивезення;

2) видалення снігу та льодяних утворень. Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з тротуару на проїзну частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки  маршрутних  транспортних засобів, місцях для паркування, на трамвайному полотні, в місцях в’їзду у двори і на внутрішньоквартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках  зливових колодязів. Зібрані сніг, лід, бруд та сміття повинні щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки визначені міською радою.

3) усунення слизькості під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки  маршрутних  транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.

11.7. Тротуари, доріжки у парках, скверах і на бульварах, сходи, місця для зупинки  маршрутних  транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами житлові експлуатаційні підприємства, підприємства, організації та установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.

11.8. Балансоутримувачі або особи, які утримують в належному стані  відповідні території за договором, зобов’язані:

 - мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби);

 - мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

 - прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату.

11.9. В період з 1 квітня до 1 жовтня прибирання здійснюється в загальному порядку.

11.10. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати несанкціоновані звалища та скидати сміття  у балках, узбіччях доріг тощо. Також забороняється несанкціоноване скидання і розміщення  відходів  на території міста, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного,  оздоровчого, рекреаційного  та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів,  в  інших  місцях,  що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини. 

Розділ 12. Вимоги в сфері поводження з відходами.

12.1. Поводження з побутовими відходами у місті повинно здійснюватися відповідно  до державних норм, стандартів і даних Правил.

12.2.  Власники або  наймачі,  користувачі,  у  тому  числі орендарі житлових  будинків,  земельних  ділянок зобов’язанні   укладати   договори   з юридичними особами, які в установленому порядку визначені виконавцем послуг на вивезення побутових відходів  з певної території населеного пункту, здійснювати  оплату  таких послуг .

12.3. Збирання та  перевезення  побутових  відходів  у межах певної території здійснюються юридичною особою,  яка визначена  на конкурсних засадах, спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

12.4. Під час   проектування   житлових   будинків,    громадських, виробничих,  складських та інших споруд повинно передбачатися обов’язкове  будівництво та облаштування контейнерних майданчиків для роздільного  збирання і зберігання побутових відходів, урн для побутових відходів.

12.5. З метою  своєчасного  збирання побутових відходів,  створення безпечних умов для їх зберігання,  вивезення з житлових масивів  і внутрішньодворових  територій,  доріг  загального  користування та інших об'єктів благоустрою населених пунктів і проведення  масових заходів,  обладнуються  контейнерні майданчики,  урни для побутових відходів.

12.6. Роздільне збирання   побутових   відходів   повинно здійснюватися    їх власниками  згідно  з  методикою  роздільного  збирання  побутових відходів,  яка затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

12.7. Великогабаритні та   ремонтні   відходи  у  складі  побутових відходів  мають  збиратися  окремо  від  інших   видів   побутових відходів.

12.8. Небезпечні відходи  у  складі  побутових  відходів збираються окремо  від  інших  видів  побутових  відходів,  а   також   мають відокремлюватися  на  етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам,  що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

12.9. Перевезення побутових    відходів   здійснюється   спеціально обладнаними транспортними засобами.

12.10. Захоронення побутових   відходів   дозволяється   тільки   на спеціально обладнаних для цього полігонах/звалищах.

12.11. Термічне оброблення    (спалювання)    побутових     відходів дозволяється    лише   на   спеціально   призначених   для   цього підприємствах чи об'єктах.

12.12.Спалювання побутових   відходів    дозволяється    лише    на енергетичні  цілі  з  метою  одержання теплової та/або електричної енергії, в інших випадках спалювання побутових відходів забороняється.

12.13. Власники  відходів    зобов’язані:

- запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів;

- забезпечувати приймання та утилізацію використаних пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилася продукція  підприємств, установ та організацій-суб'єктів господарської діяльності, або укладати угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію;

- вивозити на підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами  сміття, відходи (у тому числі тверді побутові, негабаритні, будівельні, харчові тощо) згідно з вимогами діючих норм накопичення, затверджених у додатках 1,2 до цих Правил; 

- забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;

- встановлювати урни біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових та інших будівель і споруд, біля торгових палаток, павільйонів та інших малих архітектурних форм, об’єктів пересувної торгівлі;

 • виконувати інші обов’язки у сфері поводження з відходами та благоустрою, що передбачені  законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та рішеннями міської ради, виконкому, розпорядженнями міського голови, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.12.14. Юридичні та фізичні особи, що здійснюють ремонтні та/або будівельні роботи повинні мати окремий договір із спеціалізованим підприємством на вивіз будівельних відходів.

 12.15. Вивіз  твердих побутових відходів на території міста проводиться виключно спеціалізованим автотранспортом – сміттєвозами.

 12.16. Орган місцевого самоврядування визначає  на  конкурсних  засадах  юридичних осіб,  які здійснюють  у  межах  певної  території  збирання  та  перевезення побутових  відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

12.17. Суб’єкт господарювання, який визначається переможцем конкурсу надає до виконкому міської ради перелік осіб інженерно технічного складу  для уповноваження зазначених  працівників  на складання  адміністративних протоколів у сфері поводження з відходами за  ст.ст.82, 152 КУпАП України на термін дії договору за результатами конкурсу.

12.18. Зберігання та   видалення  відходів  здійснюються   у спеціально відведених  місцях (полігонах),  з  врахуванням  вимог земельного   та   природоохоронного  законодавства,  за  наявності спеціальних дозволів, у яких визначені види та кількість відходів, загальні   технічні   вимоги,   заходи   безпеки,  відомості  щодо утворення,   призначення,   методів   оброблення   відповідно   до встановлених лімітів та умови їх зберігання.

12.19. Утилізація відходів   тваринного   походження   на  території міста повинна      здійснюватися  спеціалізованими  підприємствами (підрозділами)  з  утилізації  відходів тваринного походження і не може  здійснюватися  підприємствами,   що   виробляють   продукцію тваринного  походження,  призначену  для  споживання  людиною,  за винятком випадків  здійснення  такої  діяльності  спеціалізованими підрозділами з утилізації відходів тваринного походження.

Розділ 13. Інші вимоги, передбачені цими Правилами та іншими законами

13.1 Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях

13.1.1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов'язані:

1) здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами.

2) забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівні звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, а також рівні шуму в прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених санітарними нормами.

3) вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об'єкти):

- жилих будинках і прибудинкових територіях;

- лікувальних, санаторно-курортних закладах, будинках-інтернатах, закладах освіти, культури;

- готелях і гуртожитках;

- розташованих у межах населених пунктів закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;

- інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- на територіях парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

13.1.2. Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

13.1.3. У нічний час, із двадцять другої до восьмої години на захищених об'єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

13.1.4. Проведення на захищених об'єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні - цілодобово. Власник або орендар приміщень, у яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов'язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

13.2. Передбачені вимоги щодо додержання  тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

1) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

2) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

3) попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

4) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

5) попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

6) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування;

7) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

8) відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, днів міст, інших свят відповідно до рішення місцевої ради, проведення спортивних змагань;

9) проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із уповноваженим органом місцевого самоврядування в порядку, передбаченому правилами додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях.

Розділ 14. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів

14.1. Забороняється куріння тютюнових виробів:

  1) у закладах охорони здоров'я;

  2) у навчальних та освітньо-виховних закладах;

  3) на дитячих майданчиках;

  4) на спортивних майданчиках;

  5) у під'їздах жилих будинків;

  6) у    громадському    транспорті    (включаючи    транспорт  міжнародного сполучення), а також на зупинках громадського транспорту.

7) у залах чекання пасажирів на  авто вокзалах.

8) на стадіонах, у парках відпочинку, крім  спеціально  відведених  для цього місць. 

14.2. Забороняється, крім  спеціально  відведених  для цього місць, куріння тютюнових виробів:

     1) у закладах громадського харчування;

     2) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

     3) у приміщеннях закладів культури;

     4) у приміщеннях закритих спортивних споруд;

     5) у  приміщеннях  підприємств,  установ  та організацій всіх форм власності.

14.3.Власники або уповноважені ним особи чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов’язані відвести місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити  наочну інформацію про розташування цих міст та про шкоду, якою завдають здоров’ю людині куріння тютюнових виробів. У місцях  та  закладах,  де  куріння  заборонено,  має  бути розміщена   інформація,  яка складається із графічного знака про  заборону  куріння   та   тексту   такого   змісту:   "Куріння заборонено!".

14.4.У спеціально   відведених  для  куріння  місцях  розміщується  інформація,  яка  складається  із  відповідного  графічного знака та тексту такого змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!".

Розділ 15. Вимоги щодо  здійснення  земляних робіт та благоустрою території

15.1. У відповідності до вимог при проведенні робіт по будівництву, реконструкції, ремонту доріг, тротуарів та усіх видів підземних комунікацій, при складуванні будівельних матеріалів на дорогах, тротуарах, зелених зонах та інших територіях міста, виконавець робіт (замовник або підрядник, фізична чи юридична особа) повинен оформити (отримати) відповідний ордер.

15.2. Надання ордеру проводиться виконкомом міської ради.  Розгляд необхідної документації, прийняття рішення щодо надання ордеру та підготовку ордеру виконує УМКВ.

15.3. Ордер надається на підставі письмової заяви зацікавленої особи та проектної документації, погодженої та затвердженої у відповідності до вимог державних будівельних норм ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва".

15.4. Строки та умови проведення робіт визначаються у ордері. Контроль за виконанням умов, вказаних у ордері, проводиться  виконкомом міської ради. Для контролю за виконанням робіт по поновленню покриття доріг, тротуарів, зелених зон, тощо, після завершення робіт, вказаних у ордері, при міській раді створюється комісія.

15.5. При завершенні робіт, визначених у ордері, виконавець робіт повинен поновити покриття доріг, тротуарів, зелених зон, тощо (або виконати інші роботи по благоустрою, якщо такі передбачені проектною документацією), і здати ці роботи комісії, створеній при міській раді.

15.6. Керівники підприємств, установ  і організацій незалежно від форм власності (юридичні та фізичні особи) зобов'язані  виконувати умови ведення робіт та строки закінчення їх, вказані у ордері. За порушення строків та умов, вказаних у ордері, виконавці робіт несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства та цих Правил. Керівники організацій, які експлуатують підземні комунікації, зобов'язані при необхідності забезпечити своєчасну явку своїх представників на місце проведення робіт.

15.7. Проведення термінових аварійних робіт дозволено починати негайно, але з терміновим письмовим повідомленням управління майном комунальної власності міської ради та районної адміністрації.

15.8. Юридичні та фізичні особи  зобов'язані виконувати роботи по відновленню асфальтобетонного покриття силами тільки спеціалізованих підприємств.

15.9. Підприємствам, організаціям і установам, які не виконали умови виданих ордерів на земляні роботи, в подальшому ордери не видаються, а керівники притягуються до адміністративної  відповідальності.

15.10. Роботи, які проводяться без дозволу й виявлені представниками районної адміністрації , за їх вказівкою терміново припиняються, винні особи притягуються до відповідальності в порядку, встановленому законодавством.

15.11. Замовник та виконавці будівельних робіт несуть відповідальність за неякісне виконання земляних робіт та відновлення покриття на дорогах та тротуарах, зелених насаджень, газонів, елементів міського благоустрою тощо.

15.12. У випадку пошкодження підземних комунікацій виконавці робіт зобов'язані повідомити про це власникам цих споруд та відділи комунального господарства відповідної районної адміністрації міської ради, вжити заходів для швидкої ліквідації аварії.

15.13. Після благоустрою зруйнованих доріг, тротуарів, зелених зон та інших територій міста, необхідно здати акт про виконані роботи виконкому міської ради, а ордер здати в УМКВ, який видав дозвіл на виконання робіт.

Спостереження і контроль за здійсненням робіт та відновленням елементів благоустрою здійснюється УМКВ.

15.14. Відновна вартість зелених насаджень, які розташовані на земельній ділянці, що відводиться у встановленому порядку фізичній або юридичній особі, сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.

15.15. Виконком міської ради має право винести ініціативу про анулювання дозволу на ведення земляних робіт організаціям, які порушують ці правила з притягненням до адміністративної відповідальності винних осіб через адміністративну комісію.

Розділ 16. Порядок утримання пам’ятників культурної та історичної спадщини

16.1. Власник або уповноважений ним орган,  користувач  зобов'язані  утримувати  пам’ятники культурної та історичної спадщини, пам'ятки в належному стані,  своєчасно провадити ремонт,  захищати  від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства та охоронного договору.

16.2. Забороняється  змінювати  призначення пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам'яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах  без  дозволу  відповідного  органу  охорони культурної  спадщини.

16.3.  Роботи із збереження об'єктів культурної спадщини проводяться згідно з  реставраційними  нормами  та  правилами. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження  об'єкта  культурної  спадщини лише у  випадках,  що  не  суперечать  інтересам збереження цього об'єкта.

16.4. У разі, коли  пам'ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування  чи  знищення,  власник  або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов'язані  привести  цю пам'ятку до належного стану (змінити вид або спосіб її використання,  провести  роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування).

16.5. Забороняється будь-яка  діяльність  юридичних  або  фізичних  осіб,  що  створює загрозу  пам’ятнику культурної та історичної спадщини, пам'ятці або порушує законодавство,  державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

16.6. Використання пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам'яток повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони  культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення тощо.

16.7. Забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання покладається на органи місцевого самоврядування в межах визначених законом повноважень.

Розділ 17. Вимоги до утримання засобів  вуличного зовнішнього освітлення.

17.1. Власники об’єктів зовнішнього освітлення, підприємства, установи, організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки по декоративному підсвічуванню будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан.

17.2. На головних магістралях, проспектах та вулицях міста має бути забезпечене безперебійне освітлення .

17.3. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

17.4. Ліхтарі вуличного зовнішнього освітлення повинні вмикатися та вимикатися відповідно до узгодженого з управлінням майном комунальної власності міської ради графіка, в залежності від пори року та природних умов.

Розділ 18.  Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку

18.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

18.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

18.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

Розділ 19. Правила розміщення зовнішньої реклами на території м. Татарбунари.

Утримання елементів благоустрою при розташуванні зовнішньої реклами

19.1. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів, наданих на підставі рішень  виконавчого комітету Татарбунарської міської ради.

Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради забороняється.

19.2. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням цих Правил.

19.3. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами міською радою уповноважується УМКВ  міської ради – далі робочий орган.

Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим

органом залучаються на громадських засадах представники об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

19.4. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою, яка визначена законодавством:

- дві фотокартки або комп'ютерні макети місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи — підприємця.

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

19.5. За наявності документів, передбачених пунктом 19.4. цих Правил, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації),. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.

Робочий орган протягом п'яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу  та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

19.6. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення. Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш, як на три місяці у разі:

- продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

- письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.

19.7. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством. Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

19.8. Протягом строку, зазначеного у пункті 19.6. цих Правил, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

 У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем.  Протягом строку, передбаченого абзацами першим - третім пункту 19.6. цих Правил, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

 У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до пункту 19.6. цих Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування. Протягом п'яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати. Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, зараховується до місцевого бюджету.

19.9. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення. Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

19.10. У разі не додержання заявником строку, зазначеного в пункті 19.6. цих Правил, та у разі не надання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 20.8., заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.

19.11. Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) і виконкомом  міської ради.

На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

- Державтоінспекцією, у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків,  пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

- відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток і в межах об'єктів природно-заповідного фонду;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій. Зазначені в абзацах першому, третьому - п'ятому цього пункту органи та особи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів з дати звернення заявника.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

19.12. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в абзацах першому, третьому - п'ятому пункту 19.11. цих Правил, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.  Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

19.13. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

19.14. Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає до виконавчого комітету міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

19.15. Виконавчий комітет міської ради на черговому засіданні приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні. У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу, скріплює їх печаткою робочого органу та готує відповідний проект договору за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу. Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.  Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п'яти днів з дати його прийняття.

19.16. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

19.17. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним. Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

19.18. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

19.19. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

19.20. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

19.21. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу дві фотокартки місця розташування рекламного засобу (розміром не менш, як 6 х 9 сантиметрів).

19.22. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

До заяви додається:

- технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

- дві фотокартки рекламного засобу та ескізи із конструктивним рішенням.

Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл. Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

19.23. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл. Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу, у разі передачі земельної ділянки, на якій розташований рекламний засіб, у власність, користування оренду.

 Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

19.24. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, за формою встановленою чинним законодавством, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.

 Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.     У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цих Правил.  Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

19.25. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню. Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу. 

До заяви додаються:

- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

- оригінал зареєстрованого дозволу;

- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або

уповноваженого ним органу (особи);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи — підприємця.

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов'язкових платежів.  У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.  Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

19.26. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого комітету міської ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців, не переоформлення дозволу в установленому порядку, або несплати  за користування відповідно до договору, зазначеного у пункті 19.15.

Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.  Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.  Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

19.27. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється в порядку розрахунку договірних платежів за тимчасове користування місцями розміщення спеціальних конструкцій (рекламоносіїв), а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

19.28. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

19.29. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

- розміщуватися з дотриманням вимог технічної безпеки;

- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїзної частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїзною частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

- у місцях, де проїзна частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

19.30. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів; 

- у населених пунктах на висоті менш як 5метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїзної частини.

19.31. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

19.32. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

19.33. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

19.34. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

19.35. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

19.36. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

19.37. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

19.38. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

19.39. Контроль за додержанням правил розміщення реклами в м. Татарбунари здійснює уповноважений виконавчий орган та інші органи відповідно до законодавства.

19.40. У разі порушення правил розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням Правил розміщення зовнішньої реклами, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.  У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів.

19.41. Обслуговування спеціальних конструкцій здійснюється розповсюджувачем зовнішньої реклами з 22.00 до 6.00.

19.42. Роботи, пов’язані з розташуванням спеціальних конструкцій, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезено зайвий грунт, сміття, залишки матеріалів та виконані у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою.

19.43. Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

19.44. Виносні рекламні засоби розміщуються впритул до фасаду будинку на відстані не більш 2м від входу і тільки при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менш 2м.

19.45. Спеціальні конструкції повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених елементів, заміною пошкоджених рекламних сюжетів.

19.46. При заміні рекламного сюжету не припускається розташування автотранспортних засобів на трав’яному покритті.

19.47. Відповідальність за технічний, естетичний стан спеціальних конструкцій, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації спеціальних конструкцій, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування спеціальних конструкцій несе розповсюджувач зовнішньої реклами.

19.48. Спеціальні конструкції, які розташовані з порушенням цих Правил та/або без дозволу, у разі закінчення терміну дії дозволу – без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі спеціальної конструкції, недодержанням визначеного місця розташування спеціальної конструкції, а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування спеціальних конструкцій, підлягають демонтажу.

19.49. Спеціальні конструкції, власники яких не виконують відповідні приписи на усунення виявлених недоліків, підлягають демонтажу. Демонтаж спеціальних конструкцій проводиться в наступних випадках:

- розміщення спеціальної конструкції без відповідного дозволу на розміщення зовнішньої реклами (самовільно) та/або самовільного підключення до мереж зовнішнього освітлення;

- закінчення терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

- спеціальні конструкції створюють у разі їх неналежної експлуатації загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб;

- у разі відсутності на спеціальній конструкції маркування із зазначенням на каркасі найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії,

- або несплати  за користування відповідно до договору, зазначеного у пункті 19.15.

19.50. Щорічно (до першого травня) приймати заходи щодо оновлення зовнішнього виду рекламних засобів (спеціальних конструкцій), які знаходяться під відкритим небом, на фасадах будинків, споруд, елементів вуличного обладнання  та являються  частиною благоустрою міста ( фарбування конструкцій, інформаційних щитів, екранів, площин з опорами, тощо)

19.51. Інформаційні площини спеціальних конструкцій, які використовуються для розміщення реклами, повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, а проміжку між рекламними сюжетами інформаційні щити зобов’язані бути очищенні від застарілих нашарувань та заклеєні банерною тканиною однотонного, нейтрального кольору. 

19.52. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен:

- проводити з робочим органом звірку платежів по оплаті за розміщення зовнішньої реклами щоквартально не пізніше 20 числа першого місяця  наступного кварталу, шляхом  надання платіжних доручень для огляду. При наявності заборгованості в десятиденний  строк  її  погасити;

-. при здійсненні оплати за  розміщення  зовнішньої  реклами  на  території  м. Татарбунари  обов’язково зазначати у платіжному  дорученні номер дозволу та  дату  його  видачі.

19.53. При  порушенні  вимог пункту 19.51. робочий орган протягом десяти днів повідомляє органи прокуратури м. Татарбунари та здійснює заходи щодо підготовки  відповідного позову, щодо погашення заборгованості по сплаті та демонтажу рекламних засобів.

19.54. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

Розділ 20. Порядок утримання інших елементів благоустрою (малих архітектурних форм некомерційного призначення - лав, покажчиків найменування вулиць,  будинкових номерних  знаків та інших)

20.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, та інших елементів благоустрою здійснюють підприємства, установи, організації  на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою, а також підприємства, установи, організації, що утримують житловий фонд.

20.2. Контроль за утриманням малих архітектурних форм некомерційного призначення, розташованих на території міста, що належать до комунальної власності, покладається на УМКВ міської ради.

 Розділ 21. Порядок утримання тварин (собак, котів та хижих тварин).

21.1.  Відповідальні  посадові  особи  житлово-експлуатаційних

підприємств всіх форм власності зобов’язані:

 • • ознайомити всіх  громадян,  які  мешкають  на  їх  території  з  правилами тримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах України;
 • • вимагати від мешканців, власників тварин, проведення реєстрації тварин та щеплення проти сказу.

21.2. Громадяни - власники тварин зобов’язані:

 • • реєструвати тварин  в  Управлінні  ветеринарної  медицини  Татарбунарського району та проводити їм щеплення від сказу;
 • • не допускати  утримання  собак  і  котів  у  місцях  загального  користування (коридорах, підвалах, на сходових площадках, горищах);
 • • у приватних  будинках  встановлювати  таблички  на  парканах  про  наявність собаки, а також дзвінки;
 • • вигулювати собак  тільки  на  повідку  та  в  наморднику,  крім  декоративних порід, уникати при цьому місць масового скупчення людей, особливо дітей;
 • • не відвідувати з собаками магазини, підприємства громадського харчування, об’єкти соціального, культурного та побутового призначення;
 • • не допускати  забруднення  тваринами  тротуарів,  газонів,  алей,  парків, скверів,  дитячих  майданчиків.  У  разі  забруднення  -  прибирати  за  своєю твариною;
 • • не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей на воді.

Забороняється вигул собак в місцях масового відпочинку людей, на подвір’ях, дошкільних  та  загальноосвітніх  закладах,  дитячих  майданчиках,  пляжу  та  інших місцях загального користування, а також випасання худоби  у  не відведених для цього місцях.

 21.3. Підприємствам і організаціям:

 • • тримання собак  і  котів  допускається  за  погодженням  з  Управлінням ветеринарної медицини Татарбунарського району;
 • • тримання собак  для  охорони  на  підприємствах,  в  установах  і  організаціях дозволяється в обладнаних приміщеннях (вольєрах) або на прив’язі.

Розділ 22. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення  масових заходів (виставок, святкових, розважальних заходів тощо)

22.1 Під час проведення виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

22.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори із спеціалізованою організацією про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території міста, відновлення зелених насаджень. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається, за винятком випадків прийняття обов’язку по прибиранню, збору та вивезенню сміття, відновлення зелених насаджень  власними силами.

22.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає міська рада в особі її управлінь та комітетів, розпорядженням міського голови призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається.

22.4. Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити вивезення сміття, відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.

22.5. На час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються урни для тимчасового розміщення відходів та сміття, контейнери для сміття, біотуалети. Кількість встановлених урн, контейнерів та біотуалетів повинна забезпечувати додержання чистоти та санітарних норм.

22.6. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів.

22.7. На  період  підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння,  фестивалі,  спортивні змагання, з'їзди, конференції,  симпозіуми та ін.) на  міських  вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків,   перехресть, пішохідних  переходів,  місць для зупинки  маршрутних  транспортних засобів.

Розділ 23. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг

23.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).

23.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі.

23.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзної частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

23.4. Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку.

Розділ 24. Організація  прокладки телекомунікаційних мереж (мереж Інтернет)  у багатоквартирних будинках в м. Татарбунари

24.1. Проектування та монтаж  телекомунікаційних мереж, (мереж Інтернет)  в м. Татарбунари повинно здійснюватися на підставі єдиних проектних рішень для кожного типу багатоквартирних будинків.

24.2. Проектні рішення для різних  типів  багатоквартирних будинків повинні узгоджуватися з виконкомом міської ради.

24.3. Влаштування технічних засобів телекомунікацій та телекомунікаційних мереж у багатоквартирних будинках повинно здійснюватися на  підставі  договірних правовідносин з управителями (підприємствами, установами, організаціями, які управляють та/або обслуговують житловий фонд) 

Для укладання договору на влаштування технічних засобів телекомунікацій та телекомунікаційних мереж у багатоквартирних будинках оператори/провайдери телекомунікацій звертаються до підприємств, установ, організацій, які утримують та/або обслуговують житловий фонд .

До проекту договору додаються:

- проектна документація розроблена та узгоджена в установленому законом порядку;

- копія повідомлення НКРЗ про включення оператора/провайдера до реєстру суб'єктів господарювання у сфері телекомунікацій;

-  графік виконання робіт;

- письмова згода всіх мешканців на влаштування телекомунікаційних мереж (мереж Інтернет) по кожному будинку окремо.

 На встановлення телекомунікаційного обладнання рухомого (мобільного) зв'язку додатково додається :

- документ на право власності або оренди земельної ділянки чи приміщення на якій/якому розміщується базова станція;

- висновок санітарно-епідеміологічної експертизи щодо розміщення радіотехнічного об'єкта; 

24.4. Всі суб’єкти господарювання в сфері надання комунікаційних послуг після введення в дію даних  Правил, з метою єдиної технічної політики в місті повинні впорядкувати договірні правовідносини визначені цими Правилами, щодо влаштування засобів телекомунікацій та телекомунікаційних мереж у м. Татарбунари, які розташовані у багатоквартирних будинках.

24.5. Технічні засоби телекомунікацій та телекомунікаційні мережі у м. Татарбунари, які розташовано у багатоквартирних будинках міста   з порушеннями порядку визначеному цими Правилами підлягають демонтажу з накладанням адміністративного стягнення на винних юридичних чи фізичних осіб.

Розділ 25.  Обмеження на використання земельних ділянок  об'єктів благоустрою

25.1. На об'єктах благоустрою забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;

2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі  робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони,  самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

4) вивозити та/або звалювати  в  не  відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;

5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами,  недопалками тощо;

6) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд;

7) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

8) захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими та рідкими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;

9) порушувати вимоги нормативно-правових актів щодо поводження з відходами (складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів); 

10) використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;

11) виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;

12) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

13) самовільно встановлювати  об'єкти зовнішньої  реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

14) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з  відповідними  органами Міністерства внутрішніх справ України;

15) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях; спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у встановленому порядку з урахуванням санітарних норм та правил;

16) здійснювати ремонт, обслуговування та миття  транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

17) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

18) самовільно підключатися до мереж водопостачання, зливової та госппобутової каналізації;

19) самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та  володіння землею;

Розділ 26.Здійснення контролю за виконанням Правил

26.1. Контроль у сфері благоустрою міста Татарбунари спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі  іноземцями  та  особами   без громадянства,  вимог  Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

26.2. Контроль за виконанням цих Правил, за станом благоустрою міста Татарбунари, у тому числі контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій   покладається на органи внутрішніх справ, міську санітарно-епідеміологічну станцію, виконавчі органи  міської ради, відповідні комунальні служби міста.

26.3. Самоврядний контроль за станом  благоустрою  міста здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок території;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної  документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди,  завданої об'єктам  благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території  міста Татарбунари.

26.4 Громадський контроль за дотриманням цих Правил здійснюють органи самоорганізації населення.

Розділ 27. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил

 27.1. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів та у сфері поводження з відходами;

2) проектуванні об'єктів благоустрою міста з порушенням  затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації  об'єктів благоустрою;

4) порушенні вимог цих Правил  ;

5) порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

6) самовільному  зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою міста;

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою міста;

8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених законом;

9) забрудненні (засміченні) території міста;

10) неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій міста тощо.

27.2 Законом України „Про благоустрій населених пунктів” може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

27.3. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування  шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

27.4. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування

норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами.

27.5. За порушення даних Правил, винні юридичні та фізичні особи притягуються до адміністративної відповідальності у відповідності до ст. 152 КпАП

27.6. Примірна форма протоколу про скоєння адміністративного правопорушення визначена у додатку 3 до цих Правил

Розділ 28 Перелік порушень, за які настає відповідальність згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

№ п/п   Найменування порушень

 1. Самовільне (без ордера) виконання земляних робіт або підготовчих робіт

1.1  При будівництві нових об’єктів

1.2  При розширенні діючих підприємств

1.3  При реконструкції об’єктів

1.4  При реставрації об’єктів

1.5  При капітальному ремонті об’єктів

1.6  При переобладнання об’єктів

1.7  При поточному ремонті об’єкті

1.8  При ремонті аварійних елементів будинків

1.9  При знесенні будівель або споруд

1.10  При ліквідації аварій на інженерних мережах

2. Несвоєчасне закриття  або  продовження  ордерів  на  проведення робіт

3. Самовільне розміщення або розміщення в не відведених для цього місцях  побутових  вагончиків,  контейнерів,  ємкостей,  інвентарю,

пристроїв,  механізмів,  транспортних  засобів  та  їх  елементів, будівельних матеріалів і конструкцій

4. Пошкодження технічного стану інженерно-технічних комунікацій

5. Несвоєчасне вивезення  матеріалів,  будівельних  відходів  та  сміття від розбирання будівель та споруд 

6. Залишення без  догляду  об’єктів  незавершеного  будівництва, реконструкції, ремонту

7. Несвоєчасне виконання  робіт  по  відновленню  благоустрою  після земляних робіт

8. Викидання через  прорізи  будівель  необладнаними  пристроями сміття, тощо

9. Проведення ремонтних робіт на фасадах будинків без застосування захисної сітки

10. Самовільне перекриття проїжджої частини вулиці без погодження з ДАЇ

11. Порушення утримання об’єктів міської інфраструктури

11.1  Несучих конструкцій будівель та споруд

11.2  Окремих конструктивних елементів будинків, споруд та інженерних мереж  (даху,  водостічних  труб,  парапетів.  Дверей,  вікон,  вітрин, цоколів,  східців,  поручнів,  балконів,  лоджій,  водоприймальних пристроїв, лотків, колодязів)

11.3  Залишення без нагляду будівель і споруд, які не експлуатуються

11.4  Платформ, естакад, мостів, шляхопроводів, транспортних розв’язок, залізничних переїздів, підземних переходів, підпірних стін, сходів та інших інженерних споруд

11.5  Рекламоносіїв,  засобів  інформації  і  художньо-декоративного  оформлення.  Елементів  зовнішнього  і  габаритного  освітлення,

електроопор, таксофонів, майданчиків відпочинку та їх обладнання, басейнів,  фонтанів,  павільйонів  місць  очікувань  міського пасажирського транспорту, контейнерів, урн, написів про належність об’єктів,  вивісок,  будинкових  та  шляхових  знаків,  світлофорів, паспортів на об'єкти будівництва та ремонту

11.6  Огорож  (або  відсутність  їх  на  будівельних  об’єктах),  парканів, галерей, перил

11.7  Покриття  тротуарів,  доріг,  площ  та  їх  конструктивних  елементів, прибудинкових територій

11.8  Пам'ятників, скульптур, погрудь, меморіальних дошок.

11.9  Прибудинкових  зелених  зон,  газонів,  клумб,  квітників,  скверів, зелених  розподілювачів,  паркових  меблів,  стоянки  машин  на газонах

12. Порушення в  утриманні  території  та  забезпеченні  належного санітарного стану

12.1  Захаращення та несвоєчасне прибирання території від побутового,будівельного  сміття,  піску,  деревини,  опалого  листя,  гілля, нанесення транспортними засобами на дорогу ґрунту, піску чи інших залишків  будматеріалів,  мийки  автотранспорту  у  не  відведених місцях

12.2  Несвоєчасне очищення або вивезення вмісту урн, контейнерів (або їх відсутність), сміттєзбірників, використаних матеріалів, конструкцій та залишеного ґрунту, піску, розчину бетону, сумішей

12.3  Псування земель  хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними водами

12.4  Несвоєчасне прибирання дорожнього покриття,  паркових  зон  та  зон  відпочинку, пляжів, берегової смуги водоймищ

12.5 Організація звалищ побутових, будівельних матеріалів і конструкцій, снігу, піску, розчинів, землі тощо у не відведених для цього місцях.

Несвоєчасна ліквідація несанкціонованих звалищ.

12.6  Захоронення  в  землю  або  виливання  на  землю  використаних матеріалів, відходів виробництва, побутового і будівельного сміття, розчинів,  сумішей,  бетону  та  різних  екологічно  отруйних  речовин, сполук.

12.7  Накопичення на дорозі розчинів, сумішей, ґрунту, різних матеріалів, побутового сміття та різних відходів виробництва

12.8  Спалювання  листя,  трави,  бур’яну,  гілля,  деревини,  відходів виробництва, побутового сміття.

12.9  Несвоєчасне  усунення  порослі  з  будівель,  споруд,  конструкцій, лунок, дерев

12.10  Несвоєчасне  знищення  бур’янів  та  об’єктів  рослинного  карантину, косіння газонів на прилеглих та закріплених територіях

12.11  Несвоєчасне  зрізання  та  вивезення  сухих  гілок,  дерев, викорчування пнів та їх вивезення

12.12  Несвоєчасне усунення розриття

12.13  Відсутність санітарного паспорта

12.14  Відсутність  договору  на  використання  питної  води  для  поливу зелених насаджень і присадибних ділянок

12.15  Відсутність договору на вивіз сміття

12.16  Відсутність сплати на вивіз сміття 

13. Порушення у розміщенні архітектурних малих форм, рекламоносіїв,

елементів зовнішнього благоустрою

13.1  Самовільне виконання робіт

13.2  Розриття  при  встановленні  павільйонів,  кіосків,  лотків,  гаражів, торгівельних  майданчиків,  рекламоносіїв (конструктивних елементів), навісів тощо

13.3  Встановлення  павільйонів,  кіосків,  лотків,  гаражів,  торгівельних майданчиків,  рекламоносіїв  (конструктивних  елементів),  навісів тощо

13.4  Розміщення  торговельних  лотків,  столиків,  мольбертів,  візків, автомобілів

13.5  Встановлення  торшерів,  декоративних  стінок,  огорож,  лав,  ваз, тощо

14. Порушення у розміщенні об’єктів зовнішньої реклами

14.1  Самовільне  встановлення  будь-яких  стендів,  плакатів,  панно, екранів,  тумб,  вивісок,  покажчиків,  транспарантів,  тролів,  зонтів, повітряних куль, тощо розміром до 3 кв.м.

14.2  Розклеювання оголошень у не відведених для цього місцях

14.3  Самовільне  (без  ордера)  встановлення  (монтаж)  рекламоносіїв (конструктивів) розміром більше 3 кв.м.

14.4  Здійснення  заходів  щодо  озеленення  і  утримання  зелених насаджень не уповноваженими (що діють без відповідного дозволу) фізичними та юридичними особами.

Порушники  вимог  цих  Правил  та  санітарно  –  гігієнічних  правил  і  норм  притягуються  до  адміністративної  відповідальності  згідно  діючого  законодавства України,  а  також  компенсують  в  повному  обсязі  витрати,  пов’язані  з  ліквідацією порушення та заподіяної шкоди. 

Розділ 29. Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких діють Правила.

29.1. Правила розроблені у відповідності до Конституції України, Кодексів України, Законів України, а саме:

- „Про благоустрій населених пунктів”;

- „Про місцеве самоврядування в Україні”;

- „Про охорону навколишнього природного середовища”;

- „Про  відходи”;

-  „Про основи  містобудування” ;

-  „Про планування і забудову територій” ;

-  „Про дорожній рух”;

- Постанова  Кабінету  Міністрів України від 15.06.2006 N 826 „Про затвердження  Порядку визначення  відновної вартості об'єктів благоустрою”;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 N 1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах";

- Постанова Кабінету Міністрів  України від 10.01.2008 N 1070  «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів”;

- Постанова Кабінету Міністрів  України  від 04.03.97 N 209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж";

- Порядок  проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу України  від 23.09.2003 N 154;

 - Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених  пунктів, затверджене наказом Держжитлокомунгоспу України від 11.11.2005 N 160;

- Правила утримання зелених  насаджень у населених  пунктах України, затверджені наказом Мінбуду від 10.04.2006  N  105;

- Зразки Акта обстеження  зелених  насаджень,  що  підлягають видаленню, та Ордера на видалення зелених насаджень,  затверджені наказом Мінбуду від 09.09.2006 N 302

- Порядок утримання  кладовищ та інших місць поховання, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу  України від 19.11.2003 N 193 та інші .