Шановні депутати, представники трудових колективів міста Татарбунари!

                                              Шановні татарбунарці!

  Наближається до завершення 2017 рік, який як і попередній період  став роком нашої спільної конструктивної роботи із вирішення насущних проблем повсякденної життєдіяльності татарбунарської громади. Протягом  пройденого часу  поточного року ми всі, жителі нашого рідного міста, продовжували працювати над забезпеченням стабільного розвитку всіх сфер його господарського життя; облаштуванням міських вулиць, будинків, адміністративних та господарських будівель, паркових зон та примноженням добробуту свого рідного міста.

Завдяки вашій  щоденній праці,  шановні татарбунарці, поступово покращується  обличчя нашого міста, здійснюються поступові зміни  в основних галузях його економіки та гуманітарній сфері. Без вашої щирої допомоги, спільного розуміння  проблем, які сьогодні є в нашому місті, постійної підтримки ініціатив Татарбунарської міської ради було б дуже важко представляти  результати роботи  міської влади та, конкретно, роботи Татарбунарського міського голови. Саме така ваша активна позиція  з  багатьох питань соціально-економічного та  гуманітарного  розвитку міста,  допомагає мені особисто та всій моїй команді однодумців - професіоналів  вирішувати ті завдання, які  необхідні для  виведення нашого міста на якісно новий рівень його розвитку.

 

2017 рік  є  другим роком  моїх повноважень Татарбунарського міського голови.   За період, що пройшов з попереднього звітування  перед вами в  2016 році,  продовжував разом з депутатським  корпусом, виконавчим комітетом та командою апарату Татарбунарської міської ради  працювати  над  такими пріоритетними напрямками  розвитку міста, як:

- забезпечення  збалансованості  міського бюджету;

-  сприяння стабільній  роботі комунальних підприємств міста, їх технічному переоснащенню;

-  реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та каналізаційної системи міста,  підвищення якості надання комунальних послуг;

-  створення сприятливих умов для  альтернативних шляхів водозабезпечення міста;

-  покращення благоустрою територій міста, озеленення міських територій;

- вдосконалення мережі міських доріг,  їх  реконструкція,  будівництво  та підтримка в  належному стані;

- створення сприятливих умов для виховання та навчання  дітей міста, забезпечення  потреб їх освітнього, духовного та фізичного розвитку;

- підвищення рівня соціального захисту жителів міста.

На основі об’єктивного аналізу, на сьогоднішній день є, визначені результати  цієї діяльності.  В місті сформувався порядок, який створює необхідні умови  для  стабільного функціонування  основних сфер  його життєдіяльності. Разом з тим,  є розуміння, що в місті ще достатньо невирішених проблем та невідкладних завдань, багато ще потрібно зробити для оздоровлення  його загального соціально-економічного стану.

Одним  із важливих  чинників  цієї діяльності є налагоджене постійне партнерство  з депутатами та членами  виконавчого комітету Татарбунарської міської ради. Нинішній склад  депутатського корпусу (26 депутатів) та виконкому (21 представник громади)   авторитетний   та  дієвий. Протягом двох  років  нашої  спільної  діяльності ми разом                                                                          вчимося працювати в одній команді, долаємо труднощі та перешкоди ефективної співпраці, шукаємо компроміси,  приймаємо спільні рішення, які необхідні для місцевого розвитку.  Вважаю,   що   за   пройдений   період    спільної   діяльності   нам   вдалося   вийти   на   мудрий                                                                           

шлях порозуміння в основних питаннях соціально-економічного розвитку нашого міста, поступового злагодження існуючих розбіжностей в поглядах та позиціях щодо вирішення  проблемних  питань,  і  особливо  в   депутатському  середовищі,  бо  насамперед  цього  від  нас прагнете ви, наші виборці – жителі нашого міста. Ви і обирали нас з надією, що ми зможемо обходити гострі кути свого власного бачення на ту чи іншу проблему і вирішувати її виключно в інтересах всієї громади.

З метою здійснення вищезазначених завдань  протягом звітного періоду поточного року проведено: 6 сесій, на яких прийнято  182 рішення; та 10 засідань виконавчого комітету, де прийнято 162 рішення - з різних  питань діяльності міської ради, функціонування міського господарства, а також  по результатам розгляду звернень громадян. Конкретні пропозиції із зрушення різноманітних проблемних, а також поточних питань розвитку готуються також  на засіданнях 5-ти постійних депутатських комісій міської ради:  комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та обліку (керівник – Коровель А.В.);  комісія з питань будівництва, управління комунальною власністю, транспорту та зв’язку (Гажийський В.В.);  комісія з питань водопостачання, водовідведення та інших питань ЖКГ  (Кошельник Т.Г.);  комісія з питань регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього середовища (Христич  І.І.) та комісія з питань законності, правопорядку, депутатської  етики, вирішення питання об`єднання  територіальних громад та соціальних питань  (Добров М.С.).

Системний характер  співпраці дозволяє нам всім  з постійним аналізом здійснювати  пошук оптимальних векторів розвитку всіх основних сфер міського господарства. Одним із  найважливіших напрямків спільної роботи є бюджетоутворююча ситуація в місті, де велика увага концентрується над дохідною та видатковою частинами бюджету, здійснюється постійний моніторинг та контроль за сплатою необхідних платежів до  бюджету та використанням земельних ресурсів. Основними джерелами формування міського бюджету в поточному році залишалися: внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок);  податок  на  майно; єдиний податок; плата  за  надання адміністративних послуг. 

За рахунок усіх джерел доходи міського бюджету за 9 місяців 2017 року склали 13 734,0 тис. грн., що на 2 231,2 тис. грн.  більше, ніж за аналогічний період 2016 року. В тому числі: податкові надходження  - 11 011,4 тис. грн.; неподаткові надходження - 532,1 тис. грн.; доходи від операцій з капіталом –173,0 тис. грн.; власних доходів надійшло – 2018,0 тис грн. Власні  надходження  збільшено  за  рахунок  прийняття   на  баланс  міської  ради   двох артезіанських свердловин, розташованих   на території комунального закладу «Татарбунарська центральна районна лікарня» та артезіанської свердловини, розташованої на місці колишнього автопарку СВАТ «Україна». 

Протягом  зазначеного періоду 2017 року видаткову частину бюджету виконано у обсязі 24 653,8 тис. грн.  (загальний фонд – 15 454,0  тис. грн., або 94,9 %;  спеціальний фонд – 9 199,8 тис. грн., або  83,1%).   Із загального обсягу видатків витрати  склали на:

-дошкільні заклади освіти: 6 527,6 тис. грн., або  26,5 %  від загальної суми витрат;

-утримання житлово-комунального господарства,благоустрій міста: 5 149,7 тис. грн., або 20,9 %;

-утримання та розвиток інфраструктури доріг та будівництво доріг: 3 786,2 тис. грн., або 15,5 %  від загальної суми витрат;

-будівництво ВНС (водонапірно-насосна станція)3320,5 тис., або  13,5 %;

 -соціальний   захист  населення: 395,8 тис. грн., або 1,6 %.

У сумі видатків загального фонду бюджету міста видатки соціального спрямування склали   12 373,0   тис. грн.,  або  50,2  відсотка.

Одним  із найголовніших і одночасно найважчих завдань міської влади є досягнення бажаного для всіх  жителів міста рівня водозабезпечення. Сьогодні ми досить гостро відчуваємо нестачу води, а при доходженні до споживачів спостерігається її низька якість. Основна причина - критичний  рівень зношеності мереж водопровідного господарства міста та  його інфраструктури. З часу їх будівництва та введення в експлуатацію пройшло майже 50 років і за цей час не здійснювалося жодного капітального ремонту, що і призводить нині до постійних аварійних ситуацій у міській водній мережі. Ситуація ускладнюється тим, що в місті відсутні проект та схеми розміщення міського водопроводу, тому під час поривів на мережах важко здійснювати ремонтні роботи,  місця поривів доводиться  шукати.

Саме тому,  при  підготовці Програми соціально-економічного  розвитку міста Татарбунари на 2017 рік,  було поставлено завдання розпочати системну роботу із реконструкції та    капітального   ремонту  водопровідних,  а   також   каналізаційних  мереж. І  нині  над  цими завданнями працює комунальне підприємство «Водопостачальник» та  аварійно-ремонтна бригада, які спільними зусиллями  здійснюють системні заходи для проведення необхідних змін, а саме ремонт мережі, встановлення нових водопровідних мереж та заміну необхідного обладнання. Фактично, дана робота розпочалася ще в минулому році, і вже в той час зроблено було немало. Протягом 9-ти місяців 2017 року виконаний об’єм робіт продовжував збільшуватися: прокладені нові водопровідні мережі на 4-х вулицях міста: Кілійська, Верхня, Борисівська, Василя Тура; ведуться роботи із прокладки трубопроводів на вулицях 23 серпня та Садова; здійснено заміну та установку глибинних насосів на 6-ти артсвердловинах міста; проведено  поточний ремонт 4-х глибинних насосів, телеінспекцію 8-ми артсвердловин, гідродинамічне очищення 4-х артсвердловин, очищення фільтрів двох свердловин ВНС-1 та її електричного оснащення, здійснено часткову заміну каналізаційних колекторів на вулицях Центральна та 5 грудня; придбано консольний насос на ВНС-1; виконується огляд та підтримання у належному стані  КНС-1, КНС-2, КОС; взято на облік та введено  в робочий режим дві артсвердловини на території комунального закладу «Татарбунарська центральна районна лікарня»; постійно проводяться роботи по усуненню поривів на водопровідних мережах міста. У зв’язку з тим, що дані роботи неможливо  проводити без зупинення подачі води, в місті  відбуваються перебої у водопостачанні, але більшість жителів міста з розумінням відноситься до цих проблем. 

Ми добре розуміємо,  що для стабільного водозабезпечення та підвищення якості надання  цих комунальних послуг, треба ще багато зробити. З цією метою поступово буде збільшуватися фінансова підтримка КП «Водопостачальник». За 9 місяців 2017 року із міського бюджету на всі види робіт та придбання необхідного устаткування у  галузі водно-каналізаційного господарства було перераховано 1 803406,70 грн. Велику допомогу в аспекті прийняття необхідних рішень в цій сфері надає постійна депутатська комісія міської ради з питань водозабезпечення, водовідведення та інших питань ЖКГ, яку очолює досвідчений депутат   Таміла  Гнатівна Кошельник.

З метою покращення водозабезпечення в нашому місті здійснюється широкомасштабний проект будівництва водонапірно-насосної станції (ВНС).  На початковому етапі будівництва в минулому році освоєно 9  млн.грн., виділених державним бюджетом  та 1 млн.грн. - обласним бюджетом.  Для продовження будівництва постановою Кабінету Міністрів України з державного бюджету спрямовано ще 14 млн. 600  тис.грн., освоєння  яких відбувається поетапно. В ході виконаної вже роботи було закуплено необхідне обладнання та матеріали, збудовано 2 великі ємкості – резервуари для чистої води, встановлено трансформаторну підстанцію, підведено лінію електропередач. На даний час йде будівництво насосної станції, монтується обладнання для обслуговування резервуарів.  Велику допомогу в реалізації цього проекту надає народний депутат України Віталій Барвіненко, лобіюючи питання виділення необхідних коштів на будівництво ВНС у вищих органах влади.

Найпершу характеристику населеному пункту, міській владі та, безумовно, людям, які проживають в ньому, подає благоустрій міста, стан його впорядкованості.  Практично щодня, в цій сфері концентрується увага депутатського корпусу, членів виконавчого комітету та працівників   апарату  міської  ради.  Не   можна  назвати  жодної  сесії  чи  засідання  виконкому міської ради, де б не відбувалося обговорення та не приймалося рішення з того чи іншого аспекту питань благоустрою та утримання на міських територіях належного порядку і санітарного стану.

Сьогодні в нашому місті є чимало проблем та недоліків у цій сфері, але добрих починань і результатів більше, бо працюємо ми всі: міська влада та жителі міста разом. Організовано проводимо  весняні та літньо-осінні  Дні довкілля, підтримуємо чистоту та охайність на вулицях, в парках, скверах, біля своїх помешкань, прибудинкових територіях міста, зберігаємо та примножуємо його благоустроєний вигляд. Відрадно відмітити, що в нашому місті  переважна більшість власників особистих домогосподарств являються справжніми господарями, постійно підтримують  порядок та охайність на своїй території і цим вносять свій посильний вклад в розвиток міста. Цей факт підтверджують результати конкурсу на кращу вулицю та кращий будинок в місті, який міська рада проводить кожного року, готуючись до відзначення Дня міста. Для того, щоб навести більший лад  біля багатоквартирних будинків та торгових об’єктів, залучити до  систематичного догляду за своїми територіями жителів багатоквартирних будинків та  підприємців, виконавчий комітет  міської ради в січні 2017 року прийняв рішення № 11  «Про  закріплення  прилеглих  територій  для проведення благоустрою  в м.Татарбунари відповідно до якого міська рада визначила територію відповідальності суб`єктів господарювання та жителів багатоквартирних будинків за підтримання в місті чистоти і порядку. У прийнятому нормативному акті чітко виписана мета закріплення прилеглих територій: знищення бур`яну та порослі, прибирання під`їзних  шляхів та проходів від листя, сміття, снігу та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного  та техногенного характеру.

В режимі постійної  цілеспрямованої роботи у сфері благоустрою міста працює управління майном комунальної власності  Татарбунарської міської ради (УМКВ), працівники якого здійснюють великий об’єм зазначених вище видів робіт. Протягом  9-ти місяців  2017 року як силами УМКВ, так і зусиллями запрошених фахівців,  за кошти міського бюджету, які були спрямовані у сумі 3 241,3 тис.грн., у сфері  благоустрою  проведено: капітальний ремонт та комплексний благоустрій центрального міського парку; відновлення тротуарних доріжок на вулицях Горького, Зоряна (Ленінградська), Маяковського; облаштування тротуарною плиткою дитячого майданчика на вулиці Новоселів;  установлення 4-х  нових автобусних  зупинок з облаштуванням площадок навколо них;  виготовлення та розміщення нового пішохідного декоративного дерев`яного мосту, який  з’єднав  правий берег річки Фонтанка  та острів, що  знаходиться посередині річки в центральній частині міста;  установлення нового громадського туалету в парковій зоні;   виготовлення та розміщення  рекламного знаку  міста Татарбунари (до 380-річчя заснування міста); зачистку стихійних сміттєвих звалищ;  санітарну зачистку крон та спилення  сухих дерев; розпочато  капітальний ремонт  адміністративної будівлі за адресою  Центральна,36,  з влаштуванням  центру  надання   адміністративних  послуг в нашому місті.

В поточному році  проведено вагому роботу із покращення вуличного освітлення, в тому числі із застосуванням нових технологій енергетичної сфери: встановленням світодіодних світильників. За кошти міського бюджету повністю відновлено вуличне освітлення, з використанням таких світильників, на вулицях Богдана Хмельницького (Тельмана), Верхня, Кутузова, Кілійська, Шкільна, Бузкова (Куйбишева).  Роботи виконало  приватне підприємство «Артал», м.Арциз. Управлінням майном комунальної власності та благоустрою  міської ради  встановлено світодіодні світильники на вулиці 23 Серпня та частково в парку ім. Татарбунарського повстання. Поряд із  застосуванням нових технологій, відновлення вуличного освітлення відбувається  шляхом заміни або встановлення ламп накалювання, що було здійснено  на вулиці Лиманська та 2-ій  половині вулиці Борисівська.  Повністю відновлене вуличне освітлення і на вулиці Чорноморській. На вулицях Василя Тура, Суворова, Клюшнікова, Лесі Українки, Одеській, Садовій  та Центральній здійснена заміна алюмінієвого провода   на  кабель  СІП.  За   результатами   перевірки  спеціалістами  Татарбунарського  РЕМ вуличних місць обліку споживання електроенергії  працівниками УМКВ було замінено 9 електролічильників, в яких вийшов термін експлуатації.

Впродовж своєї роботи УМКВ здійснює системне впорядкування в парках, скверах, біля об’єктів культурної спадщини, ремонт пам’ятників, а також своєчасний благоустрій при підготовці міста до свят: побілку дерев, бордюрів,  опор електричних ліній; фарбування паркових  лавок, урн, пішохідних переходів та інші види робіт із  благоустрою.

В міру можливостей міського бюджету міська рада здійснює озеленення  міста.Традиційно,  в період  пізньої осені  на його вулицях та паркових зонах проводиться  акція висадження   дерев та кущів, в якій завжди приймають участь працівники апарату міської ради.  Завдяки цій добрій традиції кожної осінньої пори в місті поступово зростає кількість  зелених насаджень.Так, минулої та цьогорічної осені на міських та приміських територіях було висаджено більше 500 дерев та 100 кущів. З них  більше 100 дерев подарувало місту фермерське господарство «Княжиця», що очолює  Микола Щеглаков. Враховуючи фактор посушливого клімату здійснюємо  вибір на користь сухостійких  дерев та кущів: альбіції, або акації шовкові, акації білі, павлонії, або сапфірові дерева, декоративні шовковиці, уксусні дерева, або сумах пухнастий оленовидний, горіхи, декоративні кущі ірису, плюща та інші види.

В рамках  системного впорядкування  періодично здійснюємо очищення річки Фонтанка та острова, який знаходиться  в центральній частині міста, від очерету та  трави.  Сьогодні  острів, засаджений деревами, стає більш зеленим, затишним, тому не випадково ця територія  стала надійним місцем проживання для диких качок. За нашою ініціативою для міста були придбані чотири лебеді, які  стали справжньою його окрасою. Для того, щоб птиці: і диким качкам, і лебедям, стало тепліше та комфортніше, нами  були замовлені дерев`яні будиночки, які  виготовив  підприємець  Олександр  Коломійченко. Безкорисливу допомогу в їх підгодівлі надає керівник фермерського підприємства «Агро-синтез» Олександр Сивоконь. Безцінною в питаннях благоустрою є  ініціатива жителів міста та колишніх татарбунарців, які сьогодні проживають в інших місцях. Достойним прикладом тут є встановлені на вулицях міста три  нові  спортивні площадки, подаровані місту підприємцями Геннадієм та Ольгою Діордієвими (м.Київ), а також Водохресна купальня, що зведена на знаменитих підземних  джерелах  міста місцевим козацьким формуванням «Українське вільне козацтво», яке очолює отаман Бесарабського козацького округу Сергій Бондаренко. Міська рада завжди буде  підтримувати такі  починання, які спрямовані на добрі зміни в нашому місті.

У сфері благоустрою перед міською радою стоїть ще одне важливе завдання:  здійснення реконструкції головної спортивної площадки міста - міського стадіону, на що необхідне залучення коштів із державного бюджету. Активізація уваги до цієї проблеми  в 2017 році стала  прямим результатом робочих зустрічей з цього та інших питань керівників місцевої влади з народним депутатом України Віталієм Барвіненко та головою Одеської обласної державної адміністрації  Максимом Степановим, які ознайомилися з нинішнім станом стадіону на місці. На сьогоднішній день, на основі підготовлених обласною державною адміністрацією пропозицій по реконструкції  стадіону міста Татарбунари, є домовленість  народного депутата України Віталія Барвіненка з Кабінетом Міністрів України про виділення коштів із державного бюджету непросто на реконструкцію міського стадіону, а на будівництво в нашому місті великого спортивного комплексу.  З метою отримання цих коштів Татарбунарська міська рада здійснила вагому роботу із підготовки  необхідної проектно-кошторисної документації.

Планомірно в поточному році продовжувалася діяльність із вдосконалення мережі міських доріг,  їх  реконструкції,  будівництва  та підтримки в належному стані, на що із міського бюджету протягом  звітного періоду спрямовано   3 786,2 тис. грн. Виділені кошти дозволили міській раді здійснити будівництво двох нових доріг в місті  на  вулицях Борисівська – 985,5 тис, грн.; та Дністровська – 966,0 тис, грн., капітальний ремонт асфальтового покриття центральної площі міста – 260,8 тис. грн., а також провести поточний ремонт  дорожнього покриття  вулиць Каштанова - 199,9 тис. грн., Джерельна - 199,8 тис. грн., Клюшнікова - 199,8 тис. грн, Князєва -171,5 тис.грн., Борисівська - 85,1 тис.грн., Горького - 47882,11 грн., Центральна - 143,3 тис.грн.,  Лесі Українки - 49,9 тис.грн., Соборна -199,9 тис. грн., Соборна, 5 (придомова територія) - 109,6 тис. грн.,  Соборна, 8 (придомова територія)  - 139,4 тис. грн.,  Первомайська – 316,0 тис.грн. та площі Перемоги - 120,7 тис. грн.

Продовжено роботу на вулиці Суворова та розпочато будівництво доріг на вулицях Тимошенко, Чорноморська та Кооперативна.

Робота в цьому напрямку продовжується.

В зоні особливої уваги Татарбунарської міської ради знаходяться питання освітнього, духовного та фізичного розвитку дітей, найбільш привілейованої категорії  жителів міста.                                                                            

Основні пріоритети ми розставляємо на дошкільних навчальних закладах міста, а також в міру своїх фінансових ресурсів опікуємося  проблемами двох міських шкіл та позашкільних закладів, які діють на території міста.

Сьогодні з впевненістю можна констатувати стабільну діяльність двох міських дошкільних навчальних закладів комунальної власності: ясла - садок «Незабудка» та ясла-садок «Колосок», де розгорнуто 18 вікових груп («Незабудка» - 12 груп, «Колосок» - 6 груп)  із загальною кількістю  469 дітей віком від 3 до 6-ти років.  Стабільність в роботі дитячих садків була фактично  досягнута за рахунок суттєвого зміцнення  їх матеріально-технічної бази протягом попереднього періоду: а це і капітальний ремонт приміщень та їх покрівель, поточний внутрішній та зовнішній ремонт харчоблоку та його даху, придбання меблів і обладнання харчоблоків, ремонт санвузлів та сантехніки,  встановлення  нових вікон та дверей,  придбання електричних плит та пральних машин, постільної білизни і комп’ютерної техніки та інше.  В цьому році в рамках покращення матеріально-технічної бази на виконання робіт   з капітального  ремонту  будівлі комунального закладу «Ясла-садок »Незабудка»  з міського бюджету   виділені  165,0 тис.грн.  В обох міських дошкільних  навчальних закладах міською радою встановлено пільги  по сплаті   за харчування  в розмірі  100  відсотків  - для  дітей, соціально незахищених категорій населення та 50  відсотків дітям,  в  сім’ях  яких  троє і більше  дітей. Значну частку виділених на дошкільну освіту коштів становлять витрати на утримання персоналу дошкільних комунальних закладів. Так, на поточний рік із міського бюджету виділено  1 200,0 тис. грн. на заробітну плату працівникам  двох садків.

Зростають видатки міського бюджету на літнє оздоровлення дітей, що здійснюється за міською програмою «Оздоровлення дітей міста Татарбунари на 2016-2020 рр.»: якщо в минулому році  ми профінансували оздоровлення 51-єї дитини різних соціальних груп на суму  128,5 тис.грн., то в поточному році  оздоровлено 70 дітей (діти – сироти, діти із багатодітних сімей, діти учасників ліквідації Чорнобильської аварії та АТО, учасники дитячої футбольної команди та шахово-шашкового клубу)  на суму 148,4 тис.грн. В рамках таких цілеспрямованих міських  програм як  ««Діти м. Татарбунари» на 2016-2020 роки»,  «Розвиток футфолу в місті Татарбунари», «Розвиток шахів та шашок в місті Татарбунари», Програми культурно-масових та мистецьких заходів здійснюється залучення представників молодого покоління до спорту та здорового способу життя,  до  розвитку культури та збереження духовності.

З метою  забезпечення  ефективної  роботи  інших установ освіти, культури та медицини,  підпорядкованих  районному  та обласному бюджетам, забезпечення   функціонування   закладів  в  умовах  обмеженого  фінансового забезпечення  та оптимізації   витрат на  їх  утримання  і  розвиток,  Татарбунарською  міською  радою  за  рахунок коштів загального  та спеціального  фондів  міського  бюджету  направлена   субвенція   районному  та обласному  бюджетам  на  загальну суму 630,7 тис.грн. Така фінансова підтримка сприяла організації харчування  пільгових категорій  учнів двох міських шкіл - 317,0 тис.грн.; проведенню капітального ремонту  системи опалення Татарбунарської  ЗОШ   ім.  В.З.Тура - 80,0 тис.грн.; придбанню: для Татарбунарського  НВК  «Школа-гімназія»  віконних блоків  та обладнання  для класної кімнати – 49,0  тис.грн,  для  Татарбунарської ЗОШ ім. В.З.Тура – 3,0 тис.грн.; металопластикових вікон для Татарбунарського НВК «Школа- гімназія» - 43,0 тис.грн.; для Татарбунарського Центру первинної медико-санітарної допомоги металопластикових  вікон - 42,0 тис.грн.; гігієнічних   засобів  для  Будинку  милосердя - 10,0 тис.грн.; матрасів  для інфекційного відділення районної центральної районної лікарні -  5,0  тис.грн.;  компьютера для  районної центральної лікарні - 8,0 тис.грн.; а також здійснення Татарбунарською  ЦРЛ ремонту рентген-апарату  «Медикс»; перерахуванню  коштів на утримання   державного навчального   закладу  «Татарбунарське ПТАУ» - 50,0 тис.грн. та проведенню підписки  періодичних видань  на 2017 рік Татарбунарською районною бібліотекою – 15,0 тис.грн.Системною є діяльність  Татарбунарської міської ради у сфері земельних відносин, яка  є важливою бюджетоутворюючою галуззю міського господарства. Інтенсивність роботи в цій сфері зумовлена значимістю цього ресурсу для органів місцевого самоврядування, а також превалюванням питань земельного характеру у зверненнях  громадян до  міської ради, про що свідчать показники проведеного аналізу роботи зі зверненнями громадян в апараті міської ради. Так, станом на 1 листопада 2017 року до міської ради надійшли звернення з питань:

-аграрної політики і земельних відносин: 354

-соціального захисту: 212

-комунального господарства: 85                                                                        

- житлового господарства: 26

- економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної

політики та будівництва, підприємництва: 95.

Відповідно до  показника, що стосується земельних відносин  і концентрується посилена увага до цього напрямку зі сторони і депутатського корпусу, і членів виконкому міської ради, які разом з відділом земельних відносин  міської ради здійснюють цілеспрямовану діяльність у цій сфері. За результатами постійної співпраці підготовлено 90 проектів та прийнято 85 рішень на  засіданнях виконкому та 264 проекти і 264 рішення на сесіях міської ради. Постійною комісією виконкому із вирішення земельних спорів опрацьовано 15 звернень громадян. Відділом земельних відносин  підготовлено та видано громадянам 614 письмових довідок.

Протягом 9-ти місяців поточного року міською радою укладено 15 договорів оренди землі та  38 договорів пайової участі.

Від оренди земель комунальної та державної власності в міський бюджет надійшло 1 033 449  гривень  від  юридичних  осіб  та  1 099 611  гривень – фізичних  осіб.  Від   земельного податку  отримано 930759 грн. Зазначені кошти спрямовуються на загальний фонд для функціонування комунального господарства,  надання матеріальної допомоги за зверненнями громадян, виплати заробітних плат та інших соціально - економічних потреб.Великий обсяг роботи здійснюється в такому важливому напрямку як надання  адміністративних послуг місцевим жителям. Утворений в минулому році відділ з  питань  реєстрації  виконавчого комітету (апарату)  Татарбунарської міської ради протягом поточного року поглиблював свою діяльність у наданих державною владою органам місцевого самоврядування повноваженнях  щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; формування та ведення реєстру територіальної громади. Щоденно до відділу звертається  велика кількість громадян, всіх потрібно уважно вислухати і надати необхідні послуги. Для ефективного виконання поставлених перед відділом завдань та зручності людей, які звертаються за послугами, ми створили в 2016 році максимально можливі умови  в  межах того приміщення, в якому здійснює свою діяльність відділ. Але, ці умови являються недостатніми і зумовлюють певні незручності як для громадян, так і для працівників відділу. Тому,  міською радою було прийнято рішення надати відділу більш пристосоване приміщення  в адміністративній будівлі міської ради, що знаходиться на вулиці Центральна 36. З цією метою розпочато  капітальний ремонт  адміністративної будівлі  з влаштуванням  більш сучасного центру  надання   адміністративних  послуг в нашому місті, на що із міського бюджету виділено 260,0 тис. грн.

Станом на 1 листопада 2017  року відділом з питань реєстрації:

- прийнято  712  громадян  з питань зміни місця проживання;

-зареєстровано місце проживання 513 осіб, в тому числі 236 дітей та 277 дорослих громадян; -

-знято з реєстрації місця проживання за заявою 45 осіб, в тому числі 1 дитина та 44 дорослих громадян;

-від інших органів реєстрації надійшло 172 повідомлень про зняття з реєстрації місця проживання, в т.ч. 7 дітей та 165 дорослих;

-іншим органам реєстрації відправлено 85 повідомлень про зняття з реєстрації місця проживання;                              

-отримано 320 запитів щодо відомостей про реєстрацію місця проживання та інших персональних даних, що містяться в реєстрі територіальної громади від органів державної влади (суд, поліція, податкова, та ін.) та 440 таких запитів від фізичних осіб.

-прийнято 1364 заяв про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, за якими винесено відповідні рішення та проведено державну реєстрацію речових прав.

-видано  3796 довідок, в тому числі 2156 для отримання субсидії та різного виду допомоги для пред’явлення в органи соціального захисту населення;

 -складено 590 актів обстеження матеріально-побутових умов, в тому числі для отримання субсидії, матеріальної допомоги – 447 актів  та встановлення фактичного місця проживання - 143 актів.

Чітко визначеним пріоритетом в діяльності міської ради  є посилення  соціального  захисту  населення нашого міста. За  9 місяців поточного року  на виконання заходів відповідної  міської  програми   «Милосердя в дії»,   з   бюджету  міста   профінансовано    235,0                                                                             

тис. грн.  В рамках  програми   виплачена   адресна  матеріальна  допомога   на  лікування,  вирішення соціально-побутових проблем та інших потреб   206-ти  громадянам  міста на  суму 188,6  тис.грн., до Дня   воїна-інтернаціоналіста 10-ти  учасникам  бойових дій  на території  інших держав  надана  матеріальна допомога на загальну суму 4,0 тис.грн., щорічна  винагорода Почесним  громадянам  міста - 10,8 тис.грн.,  до Дня Перемоги    за  кошти   міського бюджету   придбано  і вручено  інвалідам Другої світової війни  святкові подарунки   на суму  8,9 тис.грн. За  рахунок  коштів  міського бюджету    проведено   поховання   загиблого   військовослужбовця,  учасника     АТО  Гульченка Романа  Олеговича    на суму  15,9 тис.грн.  Проведено поховання   почесного громадянина міста Кравченка Євгенія Яковича на суму 3,0 тис.грн.

Важливим аспектом  зазначеного напрямку роботи  є зміцнення уваги до людей старшого покоління  - ветеранів війни та праці, людей поважного віку, які  пройшли через трудові роки та перебувають на заслуженому відпочинку, в цій площині ми поглиблюємо  тісну співпрацю з  районною організацією ветеранів України. Разом з активом ветеранської організації постійно на робочих зустрічах обговорюємо  та узгоджуємо спільні дії з питань соціального захисту представників старшого покоління, основні аспекти  організації та проведення  урочистих та пам’ятних заходів, приурочених до дат та подій Другої світової війни, вирішуємо інші питання вшанування ратного та трудового подвигу  людей поважного віку.

Татарбунарська міська рада є одним із активних організаторів  міських свят з нагоди Дня ветерана та Міжнародного Дня людей похилого  віку, під час яких у теплій невимушеній обстановці проходять зустрічі людей, що протягом багатьох років своїми зусиллями сприяли становленню та розвитку всіх сфер господарства нашого міста.

Доброю і незмінною  нашою традицією стало  вітання  активних городян старшого віку  з ювілейними  датами  Дня  народження. Ми розуміємо, що саме в такому віці  людині потрібна подвійна увага, яка б підтверджувала визнання  її скромних чи особливих заслуг перед державою і суспільством. В цілому, всі ці заходи допомагають міській раді  тримати в полі свого зору  життєві потреби людей старшого покоління  і в міру можливостей міського бюджету сприяти  їх вирішенню.

Підтримці культурно-духовного розвитку жителів міста Татарбунари сприяє реалізація міської програми «Культурно-масові та мистецькі заходи», на що  з  міського бюджету спрямовано 225,8 тис.грн., з яких   37,2 тис. грн. виділено на  утримання  міського кінотеатру,  131,6  тис. грн. на  відзначення державних, професійних   свят та  проведення загальноміських   заходів.

У вересні поточного року на черговій сесії  міської ради до цієї програми були внесені зміни, які мають позитивно вплинути на посилення туристичного потенціалу нашого міста. Доповнивши програму новим підпунктом щодо забезпечення збереження історично-культурної спадщини міста та визначивши об’єктом цієї спадщини  пам`ятку археології  місцевого значення «Татарбунарська фортеця», ми ініціюємо новий історико-культурний проект під цією назвою, яка має для міста символічне значення. Плануємо, в перспективі розвитку міста, відтворити фрагменти турецької фортеці на місці, де спостерігаються залишки  її фундаменту. Архітектурний комплекс «Татарбунарська фортеця» обов’язково доповнить пізнавально-туристичні маршрути нашого міста, підкреслить його унікальність і принесе велику користь як місту, в цілому, так і його жителям.

Сьогодні ми також працюємо над розширенням можливостей жителів міста для  занять фізкультурою і спортом. В першу чергу здійснюємо зусилля над відновленням повноцінного спортивного життя міського стадіону, створюємо сприятливі умови для реалізації ініціатив меценатів  міста у цій сфері, про що зазначено вище в цьому звіті.

В міській раді діють програми, спрямовані на активний розвиток фізкультури  і спорту в нашому місті «Розвиток  шахів та шашок  м.Татарбунари»  та  «Розвиток  футболу в м.Татарбунари», виконання яких за 9 місяців поточного року профінансовано міським бюджетом у сумі   301,0 тис.грн., з яких  166,7 тис.грн. направлено  на  утримання  штату  міського стадіону,  розвиток шахово-шашкового клубу, придбання    форми  для   молодшої  міської  команди з футболу та сітки  для футбольних воріт  -  6,9 тис.грн.,  проведення  технічної   інвентаризації  міського стадіону - 2,1 тис.грн.,  придбання  пального  та господарських   матеріалів   для здійснення   робіт з  благоустрою міського стадіону - 22,5 тис.грн.    

За нашої підтримки доросла та дитяча футбольні команди нашого міста неодноразово займали призові місця в різних змаганнях, зокрема:

-в міжнародному футбольному турнірі серед юнаків  в селі Приморське Кілійського району;

-футбольному турнірі «Чорноморська перлина»;

-футбольному турнірі з першості Татарбунарського району.

До Дня міста  на міському стадіоні був проведений великий святковий футбольний турнір, в якому прийняли участь футбольні команди мікрорайонів міста. Всі команди були нагороджені кубками, медалями та призами.

Міська рада має мету повністю відродити розвиток футболу, як одного із найцікавіших видів спорту і тим самим продовжити спортивні традиції, якими раніше славилися наше місто та весь Татарбунарський район. Для здійснення цих завдань будемо посилювати підтримку цієї сфери.

                                          Шановні жителі  міста Татарбунари!

Підводячи підсумки здійсненої роботи за 9 місяців 2017 року, хочу підкреслити:  тільки разом в тісному партнерстві  з депутатами, членами виконавчого комітету,  професійною командою апарату Татарбунарської міської ради та жителями татарбунарської громади  зрушуються  ті   проблеми,  які   є   в   основних   сферах    міського   господарства, вирішуються  різноманітні питання повсякденної життєдіяльності нашого рідного міста.  Разом зроблено немало, але попереду ще більше завдань.

Хочу виразити всім вам щиру вдячність за той внесок, що ви здійснюєте в розвиток нашого рідного міста, за  постійну доброзичливу підтримку, за конструктивну критику та готовність  і надалі працювати разом для блага нашого міста. Маю міцну надію та віру в добру вашу ініціативу і подальшу підтримку.

Впевнений,  що і в наступний період нашої спільної діяльності ми також разом будемо здійснювати пошук перспективних шляхів розвитку міста, в якому живемо, а найголовніше -  зберігати в нашому спільному домі мир, злагоду та порозуміння.

Бажаю всім вам гідного життя, добробуту, родинного затишку та здійснення ваших добрих задумів Нехай кожен з нас буде сповнений оптимізмом в завтрашній день!

З повагою 

Татарбунарський міський голова                                                                     Андрій Глущенко