ЯК ОТРИМАТИ СТАТУС БАГАТОДІТНОЇ СІМЇ ?

Згідно із Законом України «Про охорону дитинства» багатодітна сім’я - сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Документами, що підтверджують статус багатодітної сім’ї і дітей з такої сім’ї та їх право на отримання пільг, є посвідчення.

Порядок виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї затверджено Постановою КМУ від 02.03.2010 № 209.

 1. I. Для отримання посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї необхідно подати оригінали та копії таких документів:
 2. 1. Заява від одного з батьків;
 3. 2. свідоцтво про народження дітей (у разі народження дитини за межами України - копії свідоцтва про народження дитини з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову);
 4. 3. паспорт громадян України батька та матері (посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах);
 5. 4. відомості про реєстрацію місця проживання;
 6. 5. свідоцтво про шлюб/розірвання шлюбу (або рішення суду про розірвання шлюбу);
 7. 6. у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу - документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (копія рішення суду із зазначенням місця проживання дитини з одним із батьків після розірвання шлюбу; копія рішення суду про позбавлення батька чи матері батьківських прав, визнання батька чи матері недієздатним (недієздатною), безвісти відсутнім (відсутньою); копія свідоцтва про смерть батька чи матері, копія свідоцтва про народження дитини у разі внесення змін у зв’язку з усиновленням);
 8. 7. у разі реєстрації одного із батьків за межами територіальної громади подається довідка структурного підрозділу, виконавчого органу про те, що за місцем реєстрації батька (матері) посвідчення не видавалися;
 9. 8. по одній фотокартки батьків та дітей віком від 6 років розміром 30*40 мм.
 10. II. Для продовження строку дії посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням дитини 14 – річного віку:
 1. 1. Заява від одного з батьків;
 2. 2. чинні посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, яке потребує продовження;
 3. 3. фото дитини 14 – річного віку розміром 30*40 мм.

 

III. Для продовження строку дії посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з навчанням дитини:

 1. 1. Заява від одного з батьків;
 2. 2. чинні посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (якщо потребує продовження);
 3. 3. якщо дитина навчається за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної),фахової передвищої, вищої освіти, - довідка про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (інформація підтверджується заявником кожного семестру, до закінчення закладу освіти, але не довше ніж до досягнення особою 23 років).

У разі навчання за межами України - довідка подається з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально.

 1. 4. у разі реєстрації одного із батьків за межами територіальної громади подається довідка структурного підрозділу, виконавчого органу про те, що за місцем реєстрації батька (матері) посвідчення не видавалися.
 2. IV. Для продовження строку дії посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з народженням дитини:
 1. 1. Заява від одного з батьків;
 2. 2. чинні посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (якщо потребує продовження);
 3. 3. копія свідоцтва про народження дитини;
 4. 4. у разі реєстрації одного із батьків за межами територіальної громади подається довідка структурного підрозділу, виконавчого органу про те, що за місцем реєстрації батька (матері) посвідчення не видавалися.

Усі копії документів приймаються після огляду його оригіналу.

 

Дітям з багатодітної сім’ї посвідчення видаються з 6 років.

У разі досягнення дитиною 14 - річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка.

Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім’ї.

 

Посвідчення видаються безоплатно.

 

У разі пошкодження посвідчення батьків багатодітної сім’ї або посвідчення дитини з багатодітної сім’ї: документи, що наведено в розділі І та зіпсоване посвідчення.

У разі втрати виданого раніше посвідчення батьків багатодітної сім’ї або посвідчення дитини з багатодітної сім’ї: документи, що наведено в розділі І, а також друковане видання (газета) у якому розміщено оголошення про втрату посвідчення.

 

Куди звертатися?

 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, СІМ»Ї ТА МОЛОДІ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:                    

м. Татарбунари,

 вул. Горького,4

              I пов. каб. № 2; ІI   пов. каб. № 1.

 

Щоденно з 09.00 год. до 18.00 год.

Обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.