ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я

Тридцята сесія VII скликання

Про утворення Центру надання адміністративних послуг  виконавчого комітету Татарбунарської міської ради

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги»,  з метою покращення якості надання адміністративних послуг, Татарбунарська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Утворити Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради (далі - ЦНАП) як постійно діючий робочий орган при виконавчому  комітеті Татарбунарської міської ради.
 2. 2. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради (додається).
 3. 3. Покласти керівництво та відповідальність за організацію діяльності ЦНАПу, в тому числі за здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності ЦНАПу, на Відділ з питань реєстрації виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради.
 4. 4. Внести зміни до Положення про Відділ з питань реєстрації виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, затвердженого рішенням Татарбунарської міської ради від 30.03.2016 року № 75–VІІ, виклавши його в новій редакції, що додається.
 5. 5. Відділу з питань діловодства та контролю-секретаріату ради та виконавчого комітету Татарбунарської міської ради з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті Татарбунарської міської ради.
 1. 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питання законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання територіальних громад, та соціальних питань.

 МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          А.П. Глущенко                                          

       « 30 » листопада 2018 р.

        № 731-VII

 

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

Тридцята сесія VII скликання

Про затвердження Концепції створення   Центру   надання   адміністративних послуг Татарбунарської міської  ради на 2018 – 2020 роки.

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», з метою створення Центру надання адміністративних послуг Татарбунарської міської  ради, а також створення належних умов для споживачів, Татарбунарська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. 1. Затвердити Концепцію створення Центру надання адміністративних послуг Татарбунарської міської ради на 2018 – 2020 роки (додається).
 1. 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та обліку і з питання законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання територіальних громад, та соціальних питань.

        

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          А.П. Глущенко

 « 30 » листопада 2018 р.

  № 732-VII

 

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 Р І Ш Е Н Н Я

Тридцять п’ята сесія VII скликання

Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», з урахуванням Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 588 (зі змінами), рішенням Татарбунарської міської ради від 30.11.2018 року № 731-VII «Про створення Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради», Татарбунарська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Регламент роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради згідно з додатком до цього рішення.
 2. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті Татарбунарської міської ради.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питання законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання територіальних громад, та соціальних питань.

        

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          А.П. Глущенко

« 07 » червня 2019 р.

№ 850-VII

 

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 Р І Ш Е Н Н Я

Тридцять п’ята сесія VII скликання

Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради

     Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»,  Переліком адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через Центр надання адміністративних послуг, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р (в редакції розпорядження від 11.10.2017 № 782-р), рішенням Татарбунарської міської ради від 30.11.2018 № 731-VII «Про утворення Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради», Татарбунарська міська рада

     ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради в новій редакції (додається).
 2. Делегувати виконавчому комітету Татарбунарської міської ради повноваження щодо розробки й затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг згідно затвердженого Переліку.
 3. В термін до 10.06.2019 р. відділу з питань реєстрації виконавчого комітету Татарбунарської міської ради розробити та подати на затвердження інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг згідно затвердженого Переліку.
 4. Відділу з питань реєстрації виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради забезпечити:
  • Координацію діяльності щодо розробки та узагальнення інформації про інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг;
  • Організацію надання адміністративних послуг відповідно до затверджених інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг;
  • Раз на півріччя здійснювати моніторинг та контроль за дотриманням критеріїв інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг, вносити відповідні зміни та доповнення при потребі;
  • Доступність інформаційних карток адміністративних послуг для суб’єктів звернень у Центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради та на офіційному сайті Татарбунарської міської ради.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питання законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання територіальних громад, та соціальних питань.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                А.П. Глущенко

 « 07 » червня 2019 р.

№ 849-VII