Шановні депутати, представники трудових колективів міста Татарбунари!

Шановні татарбунарці!

В жовтні 2015 року  жителі міста Татарбунари, підтримавши під час виборів мою кандидатуру на посаду Татарбунарського міського голови, довірили  мені долю  нашого рідного міста.

З перших днів ввіреної мені роботи, спільно з депутатським корпусом, виконавчим комітетом та апаратом Татарбунарської міської ради направив свої зусилля на подальший розвиток нашого міста, вирішення його насущних проблем та здійснення нових перетворень.

Скажу чесно: це дуже нелегке завдання, але не тому, що за своїм змістом і характером передбачає великий обсяг роботи у різних сферах розвитку міста, застосування нових підходів та нестандартних рішень, а тому, що шлях такого розвитку проходить через нелегкі випробування нестабільного державного розвитку.  Непростий час, в який ми живемо,  утворює об’єктивні та суб’єктивні перешкоди для  здійснення наших задумів та сподівань, проте ми  повинні   в міру своїх сил і можливостей мінімізувати їх вплив на місцевий розвиток і рухатися вперед шляхом  добрих поступальних змін.   

 

У мене, як і у всіх небайдужих жителів міста Татарбунари,  є прагнення  жити в  добре впорядкованому місті, з динамічним соціально-економічним розвитком, де кожен буде мати гідне професійне заняття,  зможе досягати  плідних результатів праці, виховувати своїх дітей та забезпечувати добробут своєї родини.

Я вірю, що для досягнення цих благ нам всім вистачить сил і мудрості поєднати свої зусилля і  зрушити  всі проблемні питання розвитку нашого міста, подолавши труднощі та перешкоди.

За останні роки в нашому рідному місті зроблено немало корисних справ, і я хочу подякувати за таку конструктивну позицію всіх його колишніх міських голів, а також депутатів  попередніх скликань.  Кожен, хто докладав своїх сил до прийняття важливих для міста рішень та їх втілення в життя, - вніс свій посильний вклад у покращення стану справ  в основних сферах життєдіяльності міста.   

Головним   завданням  нинішнього депутатського корпусу та виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, а також своїм особисто, вбачаю у  забезпеченні збалансованого розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, збереженні та примноженні його  матеріальних та духовних цінностей,  які були досягнуті  фізичною та інтелектуальною працею всіх поколінь татарбунарців. Тому, в цьогорічну  Програму  соціально-економічного розвитку  міста  Татарбунари, що

приймається депутатами щорічно і є головним планом дій міської ради на кожен рік, закладено такі головні пріоритети, як:                                                                  

-розробка стратегії розвитку міста;                                                              

-залучення ресурсів та впровадження фінансових  механізмів для реалізації міських  проектів;

-забезпечення  діяльності комунальних підприємств міської ради для стабільної життєдіяльності міста;

-впровадження ефективного контролю за утриманням території міста Татарбунари, його благоустрій та впорядкування;

провадження ефективного та повноцінного використання земельного фонду міста;

-проектування та будівництво об’єктів відповідно до розроблених правил забудови;       

-забезпечення розвитку дошкільної освіти та  безпеки дітей у повсякденному житті;

-підвищення рівня соціального захисту жителів міста;

-створення сприятливих умов для стабільного розвитку загальноосвітніх закладів, об’єктів медицини, культури, фізкультури та спорту на території міста.

Головною умовою здійснення цих пріоритетних  напрямків діяльності  є збалансований міський бюджет, проект якого щорічно готується  виконавчим комітетом (апаратом)  міської ради та затверджується депутатами. Щоквартально депутати  на сесіях міської ради  розглядають детальний аналіз виконання головного фінансового документу міста, вносять свої пропозиції та зауваження, на основі чого приймаються відповідні рішення.  

Основними джерелами формування міського бюджету сьогодні є  акцизний податок з реалізації підакцизних товарів;   єдиний податок з юридичних, фізичних осіб та сільськогосподарських товаровиробників; податок на прибуток підприємств комунальної власності; податок на майно; плата за надання адміністративних послуг;  державне мито та інші джерела.

За рахунок усіх джерел доходи міського бюджету за І півріччя поточного року склали 10 505,6 тис. грн., в тому числі трансферти 2 560,0 тис. грн. та власні надходження бюджетних установ 1 877,5 тис. грн., що складаються з надходжень плати за послуги, які надаються бюджетними установами міської ради згідно з їх основною діяльністю.

Якщо порівнювати надходження податків і зборів до загального фонду бюджету міста із аналогічним періодом минулого року, то у І півріччі 2016 року їх отримано на 1 700,3 тис. грн. або на 44,3% більше.

У загальній структурі дохідної частини загального фонду бюджету міста акцизний податок з реалізації підакцизних товарів у звітному періоді  є найвагомішим за обсягом джерелом (38,5%), надходження якого збільшилось у порівнянні з аналогічним періодом минулого року майже в 2 рази. Другим по вагомості надходжень є єдиний податок з юридичних, фізичних осіб та сільськогосподарських товаровиробників, питома вага якого в загальній сумі доходів складає 33,9 %.

Застосовуючи раціональний підхід до використання отриманих коштів  міського бюджету, міська рада концентрує їх на виконання пріоритетних програм і заходів, які забезпечують життєдіяльність  міста. Протягом І півріччя 2016 року видаткову частину загального фонду бюджету виконано у обсязі 5 970,6 тис. грн., 

що в порівнянні з відповідним періодом минулого 2015 року більше на 1778,7 тис. грн.. або на 42,4%.                                                                    

Із загального обсягу видатків витрати  склали на:

-дошкільні заклади освіти: 3206,4 тис. грн. або 54% від загальної суми витрат;

-благоустрій міста: 816,8 тис. грн.. або 14 % від загальної суми витрат;

-оздоровлення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, обдарованих дітей, дітей  з неповних сімей та дітей, батьки яких є учасниками АТО: 140,0 тис.грн.;  

-соціальний захист населення, згідно програми «Милосердя»:  94,2 тис.грн., в тому числі на матеріальну допомогу мешканцям міста спрямовано 98% від цих коштів;

-виконання міської програми «Діти м.Татарбунари»: 10,0 тис.грн.;

-виконання міських  програм «Розвиток футболу» та «Розвиток  шахів та шашок  м.Татарбунари», в тому числі утримання шашково-шахматного клубу: 69,5 тис.грн. 

Важливими напрямками видатків міського бюджету в І півріччі 2016 року стали субвенції  підприємствам та органам державного управління інших рівнів в сумі  659,6 тис. грн. або 11,0% від загальної суми витрат:

-комунальному підприємству КП «Водопостачальник» для компенсації певних витрат, з метою недопущення підвищення тарифів на воду:  477,0 тис. грн. або 8% від загальної суми витрат ;

-НВК «Школа-гімназія» на будівництво вбиральні:  75 000 грн.;

-ЗОШ ім. В.З.Тура на капітальний ремонт:  70 000 грн.;

-відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації на придбання підручників для учнів 4-7 класів: 46 000 грн.;

-КЗ «Татарбунарська ЦРЛ» на придбання прибору «Гемостаз»: 38 000 грн. та  комп’ютера для  пологового будинку ЦРЛ:  7 000 грн.

Серед найбільш важливих напрямків діяльності міської влади є забезпечення стабільного  функціонування житлово-комунальної сфери міста. Велика увага тут приділяється створенню максимальних для наших можливостей сприятливих умов для безперебійної роботи комунальних  підприємств   міської   ради: КП «Водопостачальник»    та    Управління   майном комунальної власності та благоустрою, а також  роботи окремої аварійно-ремонтної бригади водопровідно-каналізаційного господарства  міської ради, від системної та ефективної діяльності  яких залежить стан вкрай важливих систем життєдіяльності нашого міста: мереж водопровідно-каналізаційного господарства, благоустрій міста та впорядкування його територій. Сьогодні робота цих структур обтяжена багатьма проблемами, які безпосередньо впливають на якість надання комунальних послуг:  в першу чергу це високий, майже критичний,  рівень зношеності мереж водопровідно-каналізаційного господарства, застаріла інфраструктура та обладнання, недостатня наявність технічних ресурсів, значні експлуатаційні витрати, брак фінансових ресурсів для капіталовкладень в основні засоби виробництва. Негативний вплив на  діяльність зазначених служб міської ради здійснює, в цілому, економічна нестабільність в нашій державі.

Проте, і в цих нелегких умовах комунальними підприємствами міста здійснюється системна робота  із забезпечення  населення необхідними послугами,  поступово  проводиться  робота   щодо  їх   покращення.   За  сприяння постійної     депутатської    комісії    міської     ради     з    питань    водопостачання, водовідведення та інших питань ЖКГ, яку очолює депутат міської ради Кошельнік Т.Г., було здійснено аналіз фінансово-господарської  діяльності комунального підприємства «Водопостачальник» та запропоновано заходи, які будуть мати позитивний вплив на результати  його роботи, а саме: покращення роботи контролерів, підвищення рівня укладання договорів з населенням на водопостачання та  відвезення твердих побутових відходів, а також зниження рівня незаконного споживання води та винесення відходів.

В рамках виконання завдань соціальної та економічної політики міської влади, визначених  програмою соціально-економічного розвитку міста Татарбунари  на 2016 рік здійснюється діяльність із поступового оновлення і збільшення технічних ресурсів та основних засобів господарської діяльності комунальних підприємств та водопровідно-каналізаційного господарства. У І півріччі поточного року за кошти міського бюджету були придбані:

-автомобіль-вежа:  199,0 тис. грн.;

-гідротехнічні  насоси    та  станції  керування «Каскад»:  101,0 тис.грн.;

-мотопомпа:  26,3 тис.грн.;

-мотокоса:  20,8 тис.грн..

Найближчим часом  для комунального підприємства «Водопостачальник» планується придбати  трактор-екскаватор. Збільшення власних технічних ресурсів міської ради та їх концентрація  в комунальних службах  міста прискорить їх перехід на більш  мобільний та оперативніший режим роботи та відповідно  більш ефективні її  результати.

На даний час  у сфері благоустрою  та водопровідно-каналізаційного господарства виконання основних робіт склало:

- придбання  елементів  дитячо-спортивних  ігрових комплексів:  285,7 тис.грн.;

- придбання  стели  «Ліквідаторам  Чорнобильської  АЕС»:   30,0 тис.грн.;

- придбання та установка   ламп вуличного освітлення    вулиць   Горького,  Клюшнікова,  Маяковського:  3,6 тис.грн.;

- обслуговування   мереж   зовнішнього   освітлення:  12,8  тис.грн.;

- капітальний  ремонт  електричного  забезпечення   центрального забезпечення  центральної площі  та фонтану:  7,8 тис.грн.

- зачистка  стихійних  звалищ:  9,8 тис.грн.;

- поточний    ремонт   приміщень   по вул. Центральна, 50:   21,5 тис.грн.;

- поточний  ремонт  тротуарних  доріжок  вул. Князєва,   перехрестя  вулиць  В.Тура    Шкільна,  вул. Димитрова:  1,5 тис.грн.;

- поточний ремонт  пішохідних  мостів  вулиць  Івана Кожедуба (Димитрова), Перемоги, Пушкіна:  2,7 тис.грн.

- утримання   водопровідно – каналізаційної  системи  (придбання  матеріалів, запчастин, оплата послуг):  130,6  тис.грн.;

- утримання  аварійно-ремонтної   бригади:  52,1 тис.грн.

У системі водопровідно-каналізаційного господарства  нам потрібно провести ще багато змін, щоб отримати бажаний рівень водозабезпечення міста.

Поки ж сьогодні, цей показник перебуває на середньому рівні надійності.                                                                 Аварійно-ремонтна бригада при Татарбунарській міській раді, яку очолює досвідчений інженер Чакір Василь Сергійович, приводить в порядок  всі насосні станції міста (19 станцій та ВНС), а також каналізаційне господарство (КНС-1, КНС-2, КНС-3).

Нерозривним зі сферою благоустрою в місті, і разом з тим, окремим  великим напрямком діяльності міської ради є вдосконалення мережі міських доріг,  їх  реконструкція,  будівництво  та підтримка в належному стані. Не секрет,

що  стан  доріг є найбільш  уразливою ланкою інфраструктури багатьох сучасних великих та малих міст. Головною перешкодою оперативних та якісних змін в цій сфері є також брак  коштів для здійснення необхідних капіталовкладень. Проте ситуацію необхідно змінювати в силу, знову ж  таки своїх  можливостей та ресурсів. На поточний рік в міському бюджеті передбачені кошти на проведення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг  в сумі 1600,0 тис.грн

Враховуючи принцип поступовості, міська рада в квітні  поточного року розпочала  та продовжила в липні такі роботи, зокрема здійснено поточний ремонт  дорожнього покриття вулиць Південна, Соборна, Джерельна, Гімназична, Князєва, Горького, Центральна, Клюшнікова, 23 серпня, Робоча, Барінова, Новоселів, Лесі Українки та провулку Ветеринарний. Робота в цьому важливому напрямку  буде продовжуватися.

Важливим фактором, що впливає на стабільність соціально-економічного розвитку нашого міста є регулювання на його території  земельних відносин.  У першому півріччі 2016 року відповідно до наданих повноважень у галузі земельних відносин виконавчим комітетом  Татарбунарської міської ради здійснювались наступні заходи:

-постійною комісією виконкому по вирішенню земельних спорів опрацьовано 41 звернення громадян, у галузі земельних відносин прийнято і оприлюднено 121 рішення, видано громадянам 360 письмових довідок, 400 громадян отримали консультації із земельних питань;

-з питань координації дій територіального органу держгеокадастру проводились консультації та наради щодо інвентаризації земель садових товариств та впорядкування громадських пасовищ, з метою переведення пасовищ із земель державної у комунальну власність, відповідні листи – заяви направлені в головне управління держгеокадастру;

- у напрямку контролю за використанням земель складено 9 актів обстежень з приводу виявлених правопорушень, які направлено в органи прокуратури;

- у відношенні сімох учасників АТО розглянуто та погоджено надання земель сільськогосподарського призначення.

Від оренди земель комунальної та державної власності в бюджет надійшло 1 159 949 гривень, від земельного податку - 101 тис. грн. Планові показники  у цій сфері виконано, зазначені кошти спрямовуються на загальний фонд для функціонування комунального господарства,   здійснення матеріальної допомоги за зверненнями громадян, виплати заробітних плат та інших соціально - економічних потреб. У зв’язку з  покладенням на органи місцевого самоврядування повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; а також реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до законодавства у квітні 2016 року  було створено  відділ  з  питань  реєстрації  виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради. За короткий проміжок часу відділ було оснащено всім необхідним  матеріально-технічним устаткуванням. Приміщення відділу забезпечено захищеною мережею передачі даних, засобами зв'язку, системою автоматичної пожежної сигналізації, охоронною системою сигналізації. Спеціалістами відділу отримано електронні ключі в центрі сертифікації та відкрито доступ до Реєстру територіальної громади та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Сформовано Реєстр територіальної громади, до якого внесено інформацію по 8684 особам. Також, за період функціонування відділу прийнято  578  громадян  з питань зміни місця проживання; зареєстровано місце проживання 208 осіб, в тому числі 124 дітей та 84 дорослих громадян;  знято з реєстрації місця проживання 75 осіб, в тому числі 2 дітей та 73 дорослих громадян; від інших органів реєстрації надійшло 14 повідомлень про зняття з реєстрації місця проживання; іншим органам реєстрації відправлено 15 повідомлень про зняття з реєстрації місця проживання; отримано 19 запитів щодо відомостей про реєстрацію місця проживання та інших персональних даних, що містяться в реєстрі територіальної громади від органів державної влади (суд, поліція) та 7 таких запитів від фізичних осіб.

Робота Відділу з питань реєстрації постійно спрямовується на підвищення якості надання адміністративних послуг місцевим жителям. Найближчим часом  відділ   здійснюватиме повноваження суб’єкта державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, розміщене на території України та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. У сфері гуманітарного розвитку  акценти  розставлені  на  посиленні соціального захисту найбільш вразливих категорій населення міста Татарбунари. З цією метою в міській раді  прийнята міська програми «Милосердя в дії»,  якою передбачено  надання допомоги  у сумі  164,0 тис.грн. Фактично  за звітний  період   профінансовано  94,1 тис.грн. (30 %), зокрема, здійснено надання матеріальної допомоги:

 мешканцям  міста на лікування,  вирішення соціально - побутових   проблем  та поховання:  42,6 тис.грн. (68  жителів );

- учасникам   бойових дій, ветеранам   ВВВ до Дня  Перемоги:  9,6 тис.грн.;

- учасникам бойових  дій  до Дня  Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав:  5,2 тис.грн.;

-  учасникам ліквідації  аварії  на Чорнобильській АЕС;

- учасникам  АТО  на виготовлення землевпорядної  документації :   12,0 тис.грн.;

-  відшкодування  за  навчання  в Ізмаїльському  технікумі  економіки і права Михайлову Є.І.:  3,3 тис.грн.;

- виплату  щорічної  винагороди   Почесним громадянам міста:  6,0 тис.грн. (5 жителів).        

Соціальним захистом охоплена і привілейована категорія жителів нашого міста -  діти.   Рішенням  міської  ради  від  22.02.2016 року № 54-VII «Про  надання   пільг по сплаті   за харчування  в дошкільних  навчальних закладах  м.Татарбунари»  були встановлені пільги   від   батьківської плати  в розмірі  100  відсотків (15 дітей) :

- дітям,  що постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- дітям  із сімей,  де один  з батьків  перебуває, перебував в зоні  проведення АТО  або  мобілізований  в  ЗСУ;                                                                

- діти-інваліди;

- дітям, із сімей, які отримають допомогу  відповідно  до Закону  України   від 01.06.2000р. № 1768-III  «Про державну  соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

 та в розмірі  50  відсотків (53 дитини):

дітям,  в  сім’ях  яких  троє і більше  дітей.

Одним із пріоритетів програми  соціально-економічного розвитку міста Татарбунари на 2016 рік є створення сприятливих умов для функціонування  існуючої мережі дошкільних закладів:  ясел – садків  «Незабудка» та «Колосок»  із загальною кількістю  близько 450 дітей.  За рахунок коштів міського  бюджету відбувається постійне оновлення їх матеріально-технічної бази. Так, в  першому півріччі 2016  року  міським бюджетом  профінансовано:

-придбання  металопластикових   вікон (ясла-садок «Колосок»): 106,0 тис.грн.;

-придбання   постільної  білизни (ясла-садок «Колосок»):  25,0 тис.грн.;

-поточний  ремонт  господарського  приміщення   для  зберігання   вугілля   (ясла-садок  «Незабудка»)  -  26,5  тис.грн.;                                                                 

-поточний ремонт санвузла (ясла-садок «Незабудка», група «Калинка»):  4,4 тис.грн.;

-поточний ремонт    харчоблоку (ясла-садок «Незабудка»):  205,3 тис.грн.;

-придбання  принтера  (ясла-садок «Колосок»):   6,0 тис.грн.;

- придбання  ноутбука  ( «ясла-садок  «Незабудка»):  10,0 тис.грн..

В зоні своєї уваги міська  рада тримає і вирішення  проблем  загальноосвітніх закладів, об`єктів  медицини і культури  нашого  міста.  В звітному періоді  за рахунок  коштів міського  бюджету із загального  та спеціального фондів   профінансовано   витрати   районного  бюджету  на  загальну суму   411,6  тис.грн.,  в т.ч.:

-придбання  періодичних   видань  для Татарбунарської  районної бібліотеки:  15,8 тис. грн.;

-придбання  меблів  для  «КЗ  «Татарбунарська ЦРБ»: 9,0 тис.грн.;

-придбання тканини для  районного Будинку  дитячої творчості: 15,0 тис.грн.;

-придбання вікон  для  амбулаторії   ТЦПМСД:  20,0 тис.грн.;

-придбання  віконних блоків  для   Татарбунарської   «НВК  школа- гімназія»:  60,0 тис.грн.;

-харчування  дітей пільгових категорій Татарбунарської  ЗОШ  I-III  cтупенів  № 1 ім. В.З.Тура: 25,7 тис.грн.;                                                                 

-харчування  дітей пільгових категорій Татарбунарської  ЗОШ  I-III  cтупенів    школа – гімназія: 34,3 тис.грн.;

-придбання  будівельних матеріалів   для Татарбунарської  ЗОШ  I-III  cтупенів   № 1 ім.  В.З.Тура:  2,8 тис.грн.;

-придбання  книжок   для загальноосвітніх   шкіл  міста: 46,0 тис.грн.;

-капітальний ремонт  системи опалення, водопроводу,   каналізації  для Татарбунарської  ЗОШ  I-III  ступенів   ім.  В.З.Тура:  70,0 тис.грн.;

-придбання  прибора  «Гемостаз» для   «КЗ «Татарбунарська   ЦРЛ»: 38,0  тис.грн;

-капітальний ремонт  внутрішньої  вбиральні   та  актової   зали  «Татарбунарська  НВК»  ЗОШ  I -III   - ступенів – гімназія»: 75,0 тис.грн.                                                               

Згідно   запланованих  заходів   по міській програмі    «Діти м.Татарбунари»    закуплено  та  передано    для   пришкільних   майданчиків  спортивний  інвентар    на  суму 5,0 тис.грн.,  для  недільної школи  Свято – Успенської церкви   придбано  проектор  на суму  12,0 тис.грн.З метою збереження місцевих традицій та звичаїв, подальшого духовного розвитку жителів міста Татарбунари  здійснює свою дію Програма   культурно-масових  та мистецьких заходів, в рамках якої за звітний період профінансовано 12 різноманітних заходів   в сумі  40,5 тис.грн. грн., що становить   26,1  відсотка     фінансування   на  бюджетний рік  (155,3 тис.грн.).  

На   виконання   завдань   в  галузі   фізичної культури та спорту  по міським програмам «Розвиток  шахів та шашок  м.Татарбунари»  та  «Розвиток  футболу в м.Татарбунари»    передбачено   на 2016 рік  виділення коштів   із міського бюджету  в  сумі  234,9 тис.грн. Фактично профінансовано  69,5 тис.грн.  (30 відсотків від запланованого)  на  утримання  міського  стадіону  та шахово-шашкового клубу,  придбання призів.                                                           

В  рамках   програм  проведено  шахово-шашковий турнір  до Дня Перемоги,  Всеукраїнський  шахово-шашковий турнір  до Дня захисту дітей,  шаховий турнір  серед школярів  до Дня матері,  обласна спартакіада  серед школярів з  шахів  та шашок. 

                                      Шановні жителі міста Татарбунари!

Татарбунарська міська рада є найбільш наближеним до  вас рівнем  місцевої влади.  І я особисто, і депутати міської ради, а також працівники виконавчого комітету (апарату) ради  готові  вислухати кожного, хто звернеться до нас зі своєю проблемою.  З метою зворотнього зв’язку між міською владою та  мешканцями  міста ми посилюємо  свою діяльність по таким напрямкам як звернення громадян та забезпечення прозорості діяльності міської ради.

Сьогодні ви звертаєтеся до нас з різних питань: ремонт міських доріг, якість послуг водопостачання та водовідведення, проблеми вуличного освітлення, надання матеріальної допомоги,  земельні відносини та інші питання (всього за звітний період – 873 звернення).  Захищаючи  ваші права та свободи, діючи виключно в рамках законодавста нашої держави,  ми стараємося вирішити  всі питання з позивними для  вас результатами.                                        

В І півріччі поточного року  в  режимі постійної та системної роботи запрацював  веб-сайт  Татарбунарської міської ради, де ви можете знайти  інформацію  про основну депутатську діяльність (засідання сесій, постійних депутатських комісій),  роботу виконавчого комітету та безпосередньо мою діяльність як Татарбунарського міського голови.

Я вдячний депутатському корпусу міської ради,  членам виконавчого комітету, а також працівникам  апарату міської ради  за постійну  підтримку в роботі,  сумлінне виконання своїх професійних обов’язків.  Саме така команда людей, ініціативних, творчих, працелюбних та небайдужих до всього, що відбувається в місті, зможе разом з активними  представниками татарбунарської громади   подолати всі труднощі та перешкоди, які є на нашому шляху. Зі словами вдячності звертаюся також до вас, всіх жителів міста, за розуміння проблем, співпрацю та ініціативу, за ту довіру, яку ви мені виявляєте, а також за  велике вміння берегти злагоду, порозуміння, національний  та міжконфесійний  мир в нашому спільному рідному домі.Наше місто розвивається і має в своєму майбутньому гарні перспективи.  З метою їх окреслення та перетворення в реальність буде розроблена Стратегія розвитку міста Татарбунари.  Перші кроки  вже зроблені:  виконавчим комітетом міської ради проведено важливі заходи  із підготовки  проекту Архітектурно-планувальної частини Генерального плану та плану Зонування м. Татарбунари, який представлено  жителям міста на громадських слуханнях 12 серпня  в районному Будинку культури.

Ми готові до здійснення нових  проектів,  втілення цікавих для міста ідей, впровадження  сміливих задумів та творчих підходів. Як Татарбунарський міський голова, я готовий підтримати всі  добрі починання, які будуть сприяти успішному розвитку нашого рідного міста Татарбунари.

Впевнений, що всі ми разом, всією татарбунарською громадою, зможемо вивести наше місто на новий якісний рубіж, перетворивши його не просто в одне із красивих, благоустроєних малих міст, а й в  безпечне, комфортне, улюбленіше місце на землі для кожного татарбунарця.

З повагою

 

Татарбунарський міський голова

Андрій Глущенко