Відповідно до розпорядження Татарбунарського міського голови від  11 жовтня 2021 року № 269-р «Про громадське обговорення проєкту договору про співробітництво» з 13 жовтня до 28 жовтня поточного року буде проводитись громадське обговорення проєкту договору про співробітництво між Татарбунарською міською територіальною громадою та Лиманською сільською територіальною громадою у сфері надання соціальних послуг у формі спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Лиманської сільської ради» Білгород-Дністровського району Одеської (відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання – «Будинок Милосердя») на 2021-2026 роки.

Пропозиції та зауваження до проєкту договору приймаються спільною комісією з підготовки проєкту договору про співробітництво територіальних громад, в письмовій формі, за адресою: м. Татарбунарри, вул. Лесі Українки, 18, у робочі дні з 9.00 до 18.00 год., або на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з поміткою: «зауваження та пропозиції до договору про співробітництво».

Контактна особа для отримання додаткової інформації: Олена Діордієва тел. (0967291054).

 

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ

  ДОГОВІР

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

 У ФОРМІ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ

 комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Лиманської сільської ради» Білгород-Дністровського району Одеської області

с.Лиман                                                                                              _________________ 2021 р.

Лиманська сільська територіальна громада через Лиманську сільську раду              Білгород-Дністровського району Одеської області в особі Лиманського сільського голови Василя РЕЗНІЧЕНКО, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона – 1, та

Татарбунарська міська територіальна громада через Татарбунарську міську раду                Білгород-Дністровського району Одеської області в особі Татарбунарського міського голови Андрія ГЛУЩЕНКА, яка надалі іменується Сторона – 2, а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке:

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі спільного фінансування суб’єктами співробітництва комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Лиманської сільської ради» Білгород-Дністровського району Одеської області (відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування – «Будинок Милосердя»).

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

 1. 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», «Про соціальні послуги», з метою забезпечення ефективного використання ресурсів територіальних громад на основі спільного застосування наявних в одного із суб’єктів співробітництва об’єктів комунальної інфраструктури Сторони домовилися, згідно з цим Договором, спільно фінансувати комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Лиманської сільської ради» Білгород-Дністровського району Одеської області (відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування – «Будинок Милосердя»), код ЄДРПОУ 43949370, адреса -  Одеська область, Білгород-Дністровський район, село Лиман, вул.  Героїв України, будинок 47-А (далі – Об’єкт ), право комунальної власності на який належить Стороні – 1.

 1. 3. ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ) ЦЕНТРУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

3.1. Фінансування Об’єкта здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України у порядку виділення коштів з місцевих бюджетів Сторін за надання соціальної послуги «догляд стаціонарний».

3.2. Вартість утримання однієї особи, яка знаходиться у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання протягом 1 ліжко-дня для територіальних громад, в порядку співробітництва,  у 2021 році складає 190,39 грн. Відповідно обсяг фінансування на 2021 рік становить для

- Сторони – 1 Лиманська сільська рада 208477,05 (двісті вісім тисяч чотириста сімдесят сім гривень 05 копійок) грн. (на утримання 3 осіб, які отримують соціальну послугу «догляд стаціонарний» - мешканців Лиманської сільської територіальної громади):

- Сторони – 2 Татарбунарська міська рада 694923,50 (шістсот дев’яносто чотири  тисячі дев’ятсот двадцять три гривні 05 копійок) грн. (на утримання 10 осіб, які отримують соціальну послугу «догляд стаціонарний» - мешканців Татарбунарської міської територіальної громади).

3.2. У разі зміни кількості отримувачів соціальної послуги «догляд стаціонарний» обсяг фінансування для кожної сторони договору розраховується пропорційно до кількості отримувачів такої послуги – мешканців  відповідних територіальних громад.

3.3.Обсяг коштів місцевого бюджету Сторони –2 на наступний рік, що передаються місцевому бюджету Сторони – 1, за надання соціальної послуги «догляд стаціонарний», визначається щорічно до 15 грудня відповідно до розрахунків наданих Стороною – 1.

 1. 4. НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ СПІВРОБІТНИЦТВА

4.1. У межах законодавства України, керуючись принципами партнерства, прагнучи об’єднати зусилля, Сторона - 1 зобов’язується надавати мешканцям Татарбунарської міської територіальної громади  соціальну послугу «догляд стаціонарний» через комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Лиманської сільської ради» Білгород-Дністровського району Одеської області (відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування – «Будинок Милосердя») у відповідності до Закону України «Про соціальні послуги», Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності (наказ Міністерства соціальної політики України від 29.02.2016 року № 198, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.03.2016 року за № 432/28562).

4.2. Порядок та умови організації надання соціальних послуг визначаються Конституцією України, Законом України «Про соціальні послуги», Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587, іншими спеціальними законами та нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у цій сфері.

4.3. Сторони зобов’язуються:

- забезпечити побудову відносин з суб’єктами звернень на партнерських засадах в межах чинного законодавства України з урахуванням їхніх потреб та інтересів;

- забезпечити дотримання основних принципів та вимог державної політики з питань надання соціальних послуг, виконання вимог Закону України «Про соціальні послуги», інших нормативно-правових документів, які регламентують надання соціальних послуг;

- досягти шляхом зменшення витрат, максимального удосконалення, спрощення, скорочення та оптимізації, в межах чинного законодавства, процедур надання соціальних послуг за принципом організаційної єдності;

-з ініціативи однієї з Сторін проводити взаємні консультації та обговорення, з метою вирішення, в межах компетенції, питань, пов’язаних з реалізацією фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів у сфері надання адміністративних послуг;

- оперативно реагувати та усувати виявлені недоліки, які є причиною затримки в наданні суб’єктам звернень адміністративних послуг;

- спільно вживати усіх належних заходів, у межах чинного законодавства та повноважень кожного, щодо недопущення порушень прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- максимально сприяти налагодженню прозорих, тісних та партнерських стосунків у співпраці комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Лиманської сільської ради» Білгород-Дністровського району Одеської області та громадськості у сфері надання соціальних послуг;

- забезпечувати удосконалення координації дій з організації взаємодії між Стороною 1, Стороною 2. 

4.4. Координація діяльності суб’єктів співробітництва здійснюється шляхом проведення спільних нарад, які оформлюються протоколом.

 1. 5. ЗВІТУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄКТА

5.1. Об’єкт письмово щорічно звітує до 15 грудня перед суб’єктами співробітництва про результати своєї діяльності та використання ресурсів, у тому числі фінансових.

 1. 6. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання обома Сторонами і діє протягом п’яти років.

6.2 Після закінчення терміну дії Договір пролонгується на п’ять років за умови, що жодна зі Сторін не висловіть заперечень за один місяць до закінчення терміну дії цього Договору.

6.3. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

 1. 7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір припиняється у разі:

7.1.1 закінчення строку його дії;

7.1.2 досягнення цілей співробітництва;

7.1.3 невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;

7.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

7.1.5 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

7.1.6. прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

7.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

7.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості 3 (трьох) примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу. Один примірник договору про припинення співробітництва Лиманська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області (найменування суб’єкта співробітництва) надсилає Мінрегіону упродовж 10 робочих днів після підписання його Сторонами. 

 1. 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними - у судовому порядку.

8.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

 8.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

8.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 8.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов’язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 15 календарних днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов’язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 8.3 цього Договору.

 1. 9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

9.2. Цей Договір укладений на 4 (чотирьох)  аркушах у кількості 3 (трьох)  примірниках, які мають однакову юридичну силу.

9.3. Лиманська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 3 робочих днів після підписання його Сторонами.

  

 1. 10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Лиманська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області

індекс 68141, с.Лиман, вул. Героїв України 47 а

Татарбунарського району, Одеської області

р/р

код ЄДРПОУ 04379404,

МФО

ГУ ДКСУ у Одеській області

Сільський голова ______________  Василь РЕЗНІЧЕНКО

Татарбунарська міська рада Білгород-Дністровського району Одеської області

індекс 68100, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, 18

Татарбунарського району, Одеської області

р/р

код ЄДРПОУ 0452771,

МФО

  ГУ ДКСУ у Одеській області

Міський голова______________ Андрій ГЛУЩЕНКО   

002002002

Витяг page 0002Витяг page 0002

     

                           І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

 

 

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР  № 2

Філії Державної установи «Центр пробації» в Одеській області

 

Начальник відділу

 

Контактні дані:

 

Мукієнко Алла Миколаївна

_______________________________________________________

поштова адреса: вул. Центральна,36, м. Татарбунари,  68100

електронна скринька: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

моб.тел. 096-50-18-629

Графік роботи:

понеділок – четвер: 08:00 – 17:00

п’ятниця: 08:00 – 15:45

обідня перерва: 12:00 – 12:45

вихідний: субота, неділя

Завдання і функції уповноважених органів з питань з питань пробації визначені Законом України «Про пробацію», Кримінальним, Кримінальним процесуальним, Кримінально-виконавчим кодексами України та іншими законами України.

ПРОБАЦІЯ - ЦЕ ...

 • забезпечення безпеки суспільства (громади) шляхом запобігання вчиненню правопорушень;
 • надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді);
 • організація виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;
 • пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння у вирішенні проблемних питань);
 • допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі, в адаптації до життя в суспільстві.

ДО КОГО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРОБАЦІЯ?

 • особа, щодо якої складається досудова доповідь;
 • особа, засуджена до покарання, що не пов’язане з позбавленням волі, як от: заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи;
 • особа, якій покарання у виді позбавлення волі замінено на покарання у виді громадських або виправних робіт;
 • особа, звільнена з випробувальним терміном від відбування покарання у виді позбавлення (обмеження) волі;
 • звільнена від відбування покарання вагітна жінка та жінка, яка має дитину віком до трьох років;

особа, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі.

 ПЕРЕВАГИ ПРОБАЦІЇ:

ДЛЯ ОСОБИ, яка вчинила правопорушення:

 • можливість змінитись без перебування у місцях позбавлення волі (ізоляції від суспільства), підтримка на шляху до змін;
 • збереження сімейних стосунків та зв’язків у громаді;
 • збереження роботи та житла;
 • позитивний соціальний ефект: особа не втрачає соціальні зв’язки та шанс створити сім’ю.

 

ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА (ГРОМАДИ):

 • убезпечення громади від вчинення повторних злочинів;
 • справедливе здійснення правосуддя: баланс між карою за вчинене правопорушення, відшкодуванням завданої шкоди та інтересами членів суспільства.

ДЛЯ ДЕРЖАВИ:

 • зниження злочинності;
 • зниження кількості ув’язнених в місцях позбавлення волі осіб;
 • позитивний економічний ефект: утримання правопорушника у місцях позбавлення волі набагато дорожче для держави, ніж перебування на пробації; а також залишаючись у суспільстві особа не втрачає роботу та сплачує внески у держбюджет;
 • дотримання міжнародних стандартів.                                 

 

ВИДИ ПРОБАЦІЇ:

 • Досудова пробація – забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності (складення досудової доповіді).
 • Наглядова пробація - здійснення наглядових та соціально-виховних заходів: надання психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально-корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація.
 • Пенітенціарна пробація - це допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі у трудовому та побутовому влаштуванні за обраним нею місцем проживання, влаштування до закладів охорони здоров"я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві.

 

Додатково: Запрошуємо до співпраці небайдужих громадян в якості волонтерів пробації.