Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р. № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Татарбунарської міської ради від 04.01.2021 р. № 73-VIII «Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального некомерційного підприємства «Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги» Татарбунарської міської ради», розпорядження Татарбунарського міського голови від 17.03.2021 р. № 77-р «Про проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги» Татарбунарської міської ради», розпорядження Татарбунарського міського голови від 16.04.2021 р. № 103-р «Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття  посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги» Татарбунарської міської ради».

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги» Татарбунарської міської ради

Скорочена найменування українською мовою: КНП «Татарбунарський ЦПМСД» ТМР.

Юридичне місцезнаходження закладу: Україна, 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Романа Гульченка, будинок 16.

Фактичне місцезнаходження закладу: Україна, 68100, Одеська область, Білгород - Дністровський район, м. Татарбунари, вулиця Романа Гульченка, будинок 16.

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.21 Загальна медична практика (основна).

Комунальне некомерційне підприємство «Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги» Татарбунарської міської ради (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним підприємством, що надає медичні послуги населенню.

Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території населених пунктів Татарбунарської міської ради, але не обмежуючись тільки населеними пунктами даної ОТГ, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут  КНП «Татарбунарський ЦПМСД» ТМР рішення Татарбунарської міської ради від 04.01.2021 р. № 73-VIII (ознайомитися із Статутом можна за посиланням  http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita

Структура КНП «Татарбунарський ЦПМСД» ТМР:

 1. 1. Адміністративно – управлінський підрозділ.
 2. 2. Господарська частина.
 3. 3. Лікувально-профілактична служба, що складається з амбулаторій, фельдшерсько-акушерських/фельдшерських пунктів, які є структурними або відокремленими структурними підрозділами Підприємства.

Кошторисні призначення  для фінансового забезпечення діяльності Підприємства складають 17530000 грн.

Умови оплати праці генерального директора КНП «Татарбунарський ЦПМСД» ТМР  визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я». За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Для участі в конкурсі документи приймаються за адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки,18, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Номер телефону для довідок: 098-731-53-51.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі:  з 09.00 год.     23.04.2021р .

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по     06.05.2021 року, 17.00 год. включно.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Не менше 3-х років стажу за основою спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Вільне володіння державною мовою.

Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки. Володіння сучасними засобами комунікацій та зв’язку. Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок з укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

 Дата проведення конкурсу:

07.05.2021 року об 11.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

11.05.2021 року  об 11.00 год. - засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки,18 (зал засідань).

Голова комісії                                                                     О.В. Лєсніченко

                                                                                     Додаток 1
                                                                                             

Голові конкурсної комісії ______________

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

____________________________________,

        (прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

           (заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ______

_________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

___ __________ 20___ р.                                                  ___________________

(підпис)

_______

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

Додаток 2

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, _____________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ________________________________________

____________________________________________________________________,

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

______ ______________20___ р.                              __________________

(підпис)

Додаток 3

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», попереджений (попереджена).

__________20___ р.

________________

              (підпис)

__________________

     (прізвище, та ініціали)

 

                       Додаток 4

ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

1. Чи наявні  поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:

 

1)   акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

_____________________________________________

так**  ні 

2)  комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?                   

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так**  ні 

2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:

 
     

1)   патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так**  ні 

2)  запатентоване ноу-хау?

_____________________________________________

_____________________________________________

так**  ні 

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так**  ні 

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так**  ні 

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися  посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________        

так**  ні 

6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так**  ні 

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

____  _______ 20___ р.                                                       ________________

                                                                                              (підпис)

____________

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р. № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Татарбунарської міської ради від 04.01.2021 р. № 76-VIII «Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального некомерційного підприємства «Татарбунарська центральна районна лікарня» Татарбунарської районної ради Одеської області», розпорядження Татарбунарського міського голови від 02.04.2021 р. № 87-р «Про проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Татарбунарська багатопрофільна лікарня» Татарбунарської міської ради», розпорядження Татарбунарського міського голови від 16.04.2021 р. № 104-р «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття  посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Татарбунарська багатопрофільна лікарня» Татарбунарської міської ради».

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Татарбунарська багатопрофільна лікарня» Татарбунарської міської ради

Скорочена найменування українською мовою: КНП «Татарбунарська БЛ» ТМР.

Юридичне місцезнаходження закладу: Україна, 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Романа Гульченка, 16.

Фактичне місцезнаходження закладу: Україна, 68100, Одеська область, Білгород – Дністровський район, м. Татарбунари, вулиця Романа Гульченка, 16.

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний), код КВЕД 86.21 Загальна медична практика

Комунальне некомерційне підприємство «Татарбунарська багатопрофільна лікарня» Татарбунарської міської ради (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним підприємством, що надає медичні послуги населенню.

Основною метою створення Підприємства є реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я, що передбачає надання будь-яким особам у порядку та на умовах встановлених законодавством України та Статутом Підприємства медичної допомоги, управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів із профілактики захворювань та підтримки громадського здоров’я.

Статут  КНП «Татарбунарська багатопрофільна лікарня» ТМР рішення Татарбунарської міської ради від 04.01.2021 р. № 76-VIII (ознайомитися із Статутом можна за посиланням  http://tatarbunary.od.ua/index.php/normativno-pravovi-akti/rishennya-sesijita

Структура КНП «Татарбунарська БЛ» ТМР:

 1. 1. Адміністративна частина управління.
 2. 2. Господарська частина.
 3. 3. Лікувально-профілактична служба, що складається з:

1) стаціонарних відділень (здійснюють спеціалізовану терапевтичну, неврологічну, педіатричну, хірургічну, травматологічну, отоларингологічну, акушерсько-гінекологічну, інфекційну медичну допомогу);

2) приймально-діагностичного відділення невідкладної допомоги (;

3) поліклінічно-консультативне діагностичне відділення надає діагностичну, лікувальну та консультативну допомогу лікарями-спеціалістами.);

4) інформаційно-аналітичний відділ.

На Підприємстві функціонують параклінічні служби (клініко-діагностична лабораторія, рентгенкабінети, кабінет функціональної діагностики та фіброскопії, ультразвукової діагностики та фізіотерапії).

Кошторисні призначення  для фінансового забезпечення діяльності Підприємства складають 33400000 грн.

Умови оплати праці генерального директора КНП «Татарбунарська БЛ» ТМР  визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я». За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Для участі в конкурсі документи приймаються за адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, 18, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Номер телефону для довідок: 098-731-53-51.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі:  з 09.00 год. 26.04.2021р .

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 25.05.2021 р., 17.00 год. включно.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Вільне володіння державною мовою.

Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки. Володіння сучасними засобами комунікацій та зв’язку. Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок з укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

 Дата проведення конкурсу:

26.05.2021 року об 11.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

28.05.2021 року  об 11.00 год. - засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки,18 (зал засідань).

Голова комісії                                                                     О.В. Лєсніченко

На підставі пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2 статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади  керівника надавача соціальних послуг державного/комунального  сектору», рішення сесії Татарбунарської міської ради від 21.01.2021 р. № 135-VIII «Про  створення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Татарбунарської міської ради, оголосити  конкурс на заміщення вакантної посади  директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Татарбунарської міської  ради  (далі – Центр).

Місце знаходження  комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Татарбунарської міської ради:  68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, 36.

Основними напрямками діяльності Центру є:

 • проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;
 • надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

        Заробітна плата директора Центру визначається відповідним Наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 року № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді".

Документи приймаються  за адресою:  68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки,18, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,  з 07 квітня 2021 року по 21 квітня 2021 року, з 09.00 години по 18.00 годину.

Для участі в конкурсі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою такі документи:

–  заяву про участь у конкурсі за визначеною формою;

– належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– довідку про відсутність судимості;

– перспективний план розвитку комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»  Татарбунарської міської ради.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років.

Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у разі:

–  неподання ними повного пакета документів;

– невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29.03.2017 р. № 518;

- наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

         Проведення конкурсу на заміщення посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Татарбунарської міської ради  відбудеться в приміщенні Татарбунарської міської ради: м. Татарбунари, вул. Лесі Українки,18.

Відповідальна особа за надання інформації про конкурс та прийняття документів – начальник юридичного відділу  виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради: Борденюк Віталій Миколайович, тел. 098-731-53-51, електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року №200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору» Татарбунарська міська рада оголошує про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора  комунальної установи  «Центр надання соціальних послуг» Татарбунарської міської ради.

Конкурсна комісія утворюється у складі не менш як п’ять осіб. До складу конкурсної комісії у рівній кількості входять представники суб’єктів системи надання соціальних послуг, визначених статтею 8 Закону України «Про соціальні послуги», а саме:

1) уповноважені органи у сфері надання соціальних послуг;

2) отримувачі соціальних послуг;

3) надавачі соціальних послуг;

4) об’єднання працівників системи надання соціальних послуг;

5) об’єднання надавачів соціальних послуг;

6) об’єднання отримувачів соціальних послуг.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники того надавача соціальних послуг державного/комунального сектору, в якому проводиться конкурс на зайняття посади керівника.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії можна надавати з 9:00 до 18:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00), крім вихідних, протягом 10 календарних днів з дати оприлюднення оголошення до юридичного відділу  виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради: тел. 098-731-53-51, електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Перелік

запитань для перевірки на знання норм відповідного законодавства України

кандидатів на зайняття вакантної посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Татарбунарської міської ради.

 1. Що таке базові соціальні послуги? Їх види.
 2. Чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини.
 3. Хто є надавачами соціальних послуг?
 4. Хто є отримувачами соціальних послуг?
 5. Якими нормативно-правовими актами регулюється сфера надання соціальних послуг?
 6. Мета створення та структура Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг?
 7. Державні стандарти соціальних послуг?
 8. Які етапи ведення випадку?
 9. Основні цілі надання соціальних послуг.
 10. Основні принципи надання соціальних послуг.
 11. Що таке супервізія?
 12. Сфера дії Закону України «Про соціальні послуги».
 13. Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.
 14. Що передбачає договір про надання соціальних послуг?
 15. Порядок здійснення послуги, що надається екстрено (кризово).
 16. Надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення.
 17. Зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.
 18. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги денного догляду.
 19. Проведення моніторингу надання соціальних послуг .
 20. Оцінка якості соціальних послуг.