Татарбунарська міська рада оголошує конкурсний добір на посади:

- директор комунального закладу «Татарбунарський будинок культури»  Татарбунарської міської ради»;

- директор комунального закладу «Татарбунарський  історико-краєзнавчий музей» Татарбунарської міської ради;

- директор комунального закладу «Публічна бібліотека Татарбунарської міської ради».

Документи на учать у конкурсі приймаються з 01 лютого 2021 року упродовж 30 днів.

Персональний склад конкурсної комісії формується з 02 лютого 2021 року.

Конкурсна комісія проводить перше засідання 12 березня 2021 року.

Конкурсний добір становить два місяці.

На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам.

На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

З переможцем конкурсного добору укладається контракт на 5 років.

Вимоги до кандидатів для участі в конкурсі.

- вища освіта;

- стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

- володіння державною мовою;

- здатність за своїми діловими, моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Умови проведення конкурсу:

Конкурсний добір здійснюватиметься публічно, з дотриманням обмежень, встановлених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом. 

Кандидат на посаду директора комунального закладу, подає такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію, що містить прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

копію паспорта, копії документів про вищу освіту;

два рекомендаційних листа довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми.

Особа може подати інші документи на свій розсуд, які можуть засвідчити його професійні чи моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданої інформації несе кандидат.

                                                                                                   

Документи надсилаються на поштову та електронну адресу Татарбунарської міської ради: вул. Л.України, 18, м. Татарбунари, 68100,           

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., з поміткою «Документи на участь у конкурсі».

ОГОЛОШЕННЯ

про формування списку присяжних для Татарбунарського районного суду Одеської області

Відповідно до вимог статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на підставі подання Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області від 26.02.2020 року № 2-524/20, Татарбунарська районна рада формує список присяжних для Татарбунарського районного суду Одеської області у кількості 15 осіб.

Якщо Ви постійно проживаєте на території Татарбунарського району Одеської області, відповідаєте вимогам до присяжного, передбачених статтею  65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та виявили бажання бути присяжним, просимо до 15 березня 2020 року подати до Татарбунарської районної ради за адресою: вул. Горького,1, м. Татарбунари, Одеська область, 68100, (ІІ поверх каб. № 27) такі документи:

- Власноруч написану заяву про включення до списку присяжних;

- Ксерокопії паспорта громадянина України (1 - 4 сторінка та сторінка з інформацією про останнє місце проживання) або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування;

- Згода на обробку персональних даних.

Довідкова інформація:

Справи, до розгляду яких залучаються присяжні

Цивільні справи про:

- обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання недієздатною;

- визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;

- усиновлення;

- надання особі психіатричної допомоги;

- примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу;

Кримінальні справи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі. Такі справи за клопотанням обвинуваченого слухаються судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.

Хто може стати присяжним?

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути обраний громадянин України, від 30 до 65 років і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним?

Присяжними не можуть бути громадяни, які:

 1. 1. Визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.
 2. 2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.
 3. 3. Які мають незняту чи непогашену судимість.
 4. 4. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.
 5. 5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
 6. 6. Громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років.
 7. 7. Особи, які не володіють державною мовою.

Гарантії прав присяжних

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода.

За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

 Присяжні є суб’єктами декларування

Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» до суб'єктів декларування та відповідальності за корупційні правопорушення відносяться присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді), тобто, під час залучення до розгляду конкретної справи.

У особи з моменту виконання обов'язків присяжного, виникає зобов’язання подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

                                                                                 ЗРАЗОК ЗАЯВИ (пишеться власноруч)

 

                                                                                     Голові Татарбунарської               

                                                                                     районної ради 

                                                                                     Донкоглову В.Г.

                                                                                     ____________________

                                                                                     ____________________

                                                                                     Проживаю за адресою:

                                                                                      ____________________

                                                                                      ____________________

                                                                                    Тел: ________________

ЗАЯВА

Прошу включити мене до списку присяжних Татарбунарського районного суду Одеської області, відповідно до статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

З вимогами статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ознайомлен (а).

Інформую, що обставини, які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя - відсутні.

Надаю згоду на використання та обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

        

До заяви додаю:

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

 «____» ___________ 2020 р.                                            ____________________

ОГОЛОШЕННЯ

про формування списку присяжних для Татарбунарського районного суду Одеської області

Відповідно до вимог статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на підставі подання Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області від 26.02.2020 року № 2-524/20, Татарбунарська районна рада формує список присяжних для Татарбунарського районного суду Одеської області у кількості 15 осіб.

Якщо Ви постійно проживаєте на території Татарбунарського району Одеської області, відповідаєте вимогам до присяжного, передбачених статтею  65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та виявили бажання бути присяжним, просимо до 15 березня 2020 року подати до Татарбунарської районної ради за адресою: вул. Горького,1, м. Татарбунари, Одеська область, 68100, (ІІ поверх каб. № 27) такі документи:

- Власноруч написану заяву про включення до списку присяжних;

- Ксерокопії паспорта громадянина України (1 - 4 сторінка та сторінка з інформацією про останнє місце проживання) або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування;

- Згода на обробку персональних даних.

Довідкова інформація:

Справи, до розгляду яких залучаються присяжні

Цивільні справи про:

- обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання недієздатною;

- визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;

- усиновлення;

- надання особі психіатричної допомоги;

- примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу;

Кримінальні справи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі. Такі справи за клопотанням обвинуваченого слухаються судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.

Хто може стати присяжним?

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути обраний громадянин України, від 30 до 65 років і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним?

Присяжними не можуть бути громадяни, які:

 1. 1. Визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.
 2. 2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.
 3. 3. Які мають незняту чи непогашену судимість.
 4. 4. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.
 5. 5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
 6. 6. Громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років.
 7. 7. Особи, які не володіють державною мовою.

Гарантії прав присяжних

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода.

За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

 Присяжні є суб’єктами декларування

Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» до суб'єктів декларування та відповідальності за корупційні правопорушення відносяться присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді), тобто, під час залучення до розгляду конкретної справи.

У особи з моменту виконання обов'язків присяжного, виникає зобов’язання подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

                                                                                 ЗРАЗОК ЗАЯВИ (пишеться власноруч)

 

                                                                                     Голові Татарбунарської               

                                                                                     районної ради 

                                                                                     Донкоглову В.Г.

                                                                                     ____________________

                                                                                     ____________________

                                                                                     Проживаю за адресою:

                                                                                      ____________________

                                                                                      ____________________

                                                                                    Тел: ________________

ЗАЯВА

Прошу включити мене до списку присяжних Татарбунарського районного суду Одеської області, відповідно до статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

З вимогами статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ознайомлен (а).

Інформую, що обставини, які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя - відсутні.

Надаю згоду на використання та обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

        

До заяви додаю:

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

 «____» ___________ 2020 р.                                            ____________________

                            Увага! Шахраї!

   Ізмаїльське управління ГУ ДФС в Одеській області повідомляє про те, що зафіксовано випадки висування незаконних вимог до суб’єктів господарювання  з використанням засобів телефонного зв’язку. Зокрема, зловмисники використовують номер телефону 0982024649. Невідомі особи просять передзвонити начальнику податкової інспекції та перерахувати кошти на картку.

   Просимо бути обережними, та у разі надходження дзвінків від імені керівництва та працівників Ізмаїльського управління Гу ДФС в Одеській області з метою отримання коштів чи висування інших незаконних вимог, слід одразу повідомляти про це за телефоном 0 800 501 007.

 Татарбунарський міський голова прозвітує про свою роботу      перед громадою міста Татарбунари
                                                    Шановні  жителі  міста  Татарбунари!       

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради інформує, що 14 грудня 2018 року о 12.00 годині в  Будинку дитячої та юнацької творчості відбудеться відкрита зустріч з громадою міста,  де буде розглянуто звіт міського голови про проведену роботу та виконання міського бюджету за 10 місяців 2018 року.       Запрошуємо на відкриту зустріч депутатів  та  членів виконавчого комітету Татарбунарської міської  ради, представників трудових колективів міста Татарбунари та широку громадськість. 

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради