На підставі пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2 статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади  керівника надавача соціальних послуг державного/комунального  сектору», рішення сесії Татарбунарської міської ради від 21.01.2021 р. № 135-VIII «Про  створення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Татарбунарської міської ради, оголосити  конкурс на заміщення вакантної посади  директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Татарбунарської міської  ради  (далі – Центр).

Місце знаходження  комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Татарбунарської міської ради:  68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, 36.

Основними напрямками діяльності Центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

        Заробітна плата директора Центру визначається відповідним Наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 року № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді".

Документи приймаються  за адресою:  68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки,18, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,  з 07 квітня 2021 року по 21 квітня 2021 року, з 09.00 години по 18.00 годину.

Для участі в конкурсі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою такі документи:

–  заяву про участь у конкурсі за визначеною формою;

– належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– довідку про відсутність судимості;

– перспективний план розвитку комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»  Татарбунарської міської ради.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років.

Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у разі:

–  неподання ними повного пакета документів;

– невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29.03.2017 р. № 518;

- наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

         Проведення конкурсу на заміщення посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Татарбунарської міської ради  відбудеться в приміщенні Татарбунарської міської ради: м. Татарбунари, вул. Лесі Українки,18.

Відповідальна особа за надання інформації про конкурс та прийняття документів – начальник юридичного відділу  виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради: Борденюк Віталій Миколайович, тел. 098-731-53-51, електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

                                                                            

ЗРАЗОК

Голові конкурсної комісії ______________

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________

__________________________________________,

  (прізвище, ім’я, по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: _________

__________________________________________,

__________________________________________,

              (номер контактного телефону)

адреса електронної пошти _______________

__________________________________________

                    (заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади _______

_____________________________________________________________________________

(найменування посади)

Підтверджую достовірність інформації, викладеної у поданих мною документах.

Про проведення конкурсу прошу поінформувати мене шляхом*:

- надсилання листа на зазначену адресу;

- надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

- телефонного дзвінка за номером ____________________________________;

_________________________________________________________________________.

(іншим доступним способом)

___________________ 20___ р.

___________________
(підпис)

__________

* У разі неможливості інформування вибраним претендентом способом повідомлення надсилається на зазначену в цій заяві електронну адресу.