ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРИГУВАННЯ ДІЮЧИХ ТАРИФІВ

НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ НА 2021 РІК С.ДЕЛЬЖИЛЕР

        Згідно пункту  2 частини першої та пункту 3 частини другої статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» у зв’язку з підвищенням з 01 лютого 2021 р. ціни води з планової середньої ціни з 13,50 грн. без ПДВ до 15,55 грн. без ПДВ (згідно прейскуранту Кілійського управління водного господарства),  зміною мінімальної заробітної плати з 4723 грн. до 6000 грн., зміною вартості запасних частин та матеріалів для ремонту з 20000 грн. до 30000 грн., зміною вартості загальногосподарських витрат з 25000 грн. до 37000 грн., комунальне підприємство Татарбунарської міської ради «ДМИТРІВКА»  подало скоригований розрахунок тарифу на централізоване водопостачання с. Дельжилер з наступними показниками:

№ зп

                Основні показники

2020 рік

2021 рік

зростання

%

1

Вартість  послуги по подачі  1 куб.м води

22

26,11

18,68

2

Вартість води,яка подається Кілійським груповим водопроводом (грн.)

13,5

15,55

15,19

3

Заробітна плата робітникам (грн.) на 1 особу

4723

6000

27,04

4

Придбання матеріалів, запчастин для ремонту водопроводу (грн.)

20000

30000

50

5

Загальногосподарські  витрати(грн.)

25000

37000

48

      Вартість  послуги по подачі  1 куб.м води в с. Дмитрівка планується встановити на рівні 26,11 грн. з 01.05.2021 року.

 

 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРИГУВАННЯ ДІЮЧИХ ТАРИФІВ

 НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ НА 2021 РІК  СЕЛА  СТРУМОК ТА   СПАСЬКЕ

        Згідно пункту  2 частини першої та пункту 3 частини другої статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» у зв’язку з підвищенням з 01 лютого 2021 р. ціни води з планової середньої ціни з 12,15 грн. без ПДВ до 15,55 грн. без ПДВ (згідно прейскуранту Кілійського управління водного господарства),  зміною мінімальної заробітної плати з 4723 грн. до 6000 грн., зміною вартості запасних частин та матеріалів для ремонту з 20000 грн. до 30000 грн., зміною вартості загальногосподарських витрат з 3000 грн. до 19000 грн. комунальне підприємство Татарбунарської міської ради «СТРУМОЧОК»  подало скоригований розрахунок тарифу на централізоване водопостачання с. СТРУМОК та с. СПАСЬКЕ   з   наступними показниками:

№ зп

                 Основні показники

2019 рік-2020 рік

2021 рік

зростання

%

1

Вартість  послуги по подачі  1 куб.м води

19,95

24,87

24,68

2

Вартість води,яка подається Кілійським груповим водопроводом (грн.)

12,15

15,55

27,98

3

Заробітна плата робітникам (грн.) на 1 особу

4723

6000

27,04

4

Придбання матеріалів, запчастин для ремонту водопроводу (грн.)

3000

19000

322,22

5

Загальногосподарські  витрати(грн.)

4500

5000

24,24

6

Втрати води при поривах (грн.)

57300

139950

144,24

      Вартість  послуги по подачі  1 куб.м води в с. СТРУМОК та с. СПАСЬКЕ планується встановити на рівні 24,87 грн. з 01.05.2021 року.

 

      Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

Відповідно до Закону України «Про культуру», Положення про порядок проведення конкурсу на посади керівників закладів культури Татарбунарської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 21.01.2021 року № 138 (далі - Положення), розпорядження міського голови від 29.01.2021 року № 25 – р. «Про  оголошення конкурсного добору на   посади  керівників   комунальних закладів  культури  Татарбунарської міської ради»  проведений конкурсний добір на посаду директора комунального закладу «Татарбунарський міський будинок культури» Татарбунарської міської ради.

Оголошення про конкурс 01.02.2021 р.  було розміщено на офіційному сайті Татарбунарської міської ради та додатково 04.02.2021 р. в газеті «Татарбунарський вісник».  

Конкурсна комісія створена розпорядженням Татарбунарського міського голови від 01.03.2021 р. № 55-р «Про  затвердження складу конкурсної комісії на посади директорів комунальних закладів Татарбунарської міської ради у сфері культури».

На виконання пункту 5.5 Положення та 5.1 розпорядження міського голови від 01. 03.2021 року № 55- р «Про  затвердження складу конкурсної комісії на посади  директорів  комунальних закладів Татарбунарської міської ради у сфері культури» 05.03.2021 року на веб-сайті Татарбунарської міської ради оприлюднені документи, подані конкурсантами. Одночасно було роз’яснено, про те, що усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів на посаду керівника закладу культури можуть бути подані пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту міської рад, які передадуться конкурсній комісії.

На першому засіданні (15 березня 2021 року) конкурсна комісія  обрала головуючого, визначилася з формою голосування, розглянула документи, подані кандидатами на посаду директора закладу Назаренко В.С., Гуцулюк К.О., Чабана С.І. та визначилася щодо дати другого засідання комісії.                  

Кандидати на посаду директора Назаренко В.С. та Чабан С.І. конкурсною комісією не були допущені до другого засідання конкурсної комісії через невідповідність документів вимогам в оголошеному конкурсі.

На другому засіданні (22 березня 2021 року) конкурсна комісія провела співбесіду та розглянула представлену Гуцулюк К.О., кандидатом на посаду директора, проект Програми розвитку КЗ «Татарбунарський міський будинок культури» Татарбунарської міської ради» (відео засідання комісії додається).

Відповідно до рекомендацій конкурсної комісії між міським головою і переможцем конкурсу Гуцулюк Катериною Олександрівною укладено контракт терміном на 5 років (протокол засідання комісії додається).

Істотними умовами контракту є:

 

 1. 1. Умова про трудову функцію:

Гуцулюк Катерина Олександрівна призначається на посаду директора комунального закладу «Татарбунарський міський Будинок культури» Татарбунарської міської ради, як така, що пройшла на посаду за конкурсом,  згідно Закону України «Про культуру», Положення про порядок проведення конкурсу на посади керівників закладів культури Татарбунарської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 21.01.2021 року № 138.

 1. 2. Умова про оплату праці:
 2. 1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові встановлюється посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці у межах затверджених штатним розписом відповідно до чинного законодавства України.
 3. 2. Встановлюється до посадового окладу доплата за вислугу років відповідно до стажу роботи, у розмірах та порядку виплат передбачених чинним законодавством (за розпорядженням міського голови).
 4. 3. Встановлюється у межах наявних коштів надбавка за складність і напруженість в роботі у розмірі до 50 відсотків посадового окладу і фактично відпрацьованого часу (за розпорядженням міського голови).

Виплачується матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, (за розпорядженням міського голови) у розмірі посадового окладу.

 1. 4. Керівникові може бути додатково встановлено, у межах наявних коштів на оплату праці:

- преміювання Керівника (в тому числі за належне виконання обов`язків, передбачених цим контрактом), у розмірі посадового окладу  здійснюється на підставі чинного законодавства України, Колективного договору, Положення про преміювання (за наказом органа управління). При цьому: у разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни, допущення в закладі культури нещасного випадку, у тому числі із смертельним наслідком з вини закладу культури, премія не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення;

- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, в межах фонду оплати праці на відповідний рік, в розмірі до одного посадового окладу (за наказом органа управління).

 1. 5. Посадовий оклад та інші виплати Керівника можуть бути переглянуті у відповідності зі змінами умов оплати праці, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.
 2. 3. Умова про місце роботи:

Комунальний заклад «Татарбунарський міський будинок культури» Татарбунарської міської ради.

Адреса: 68100,  Одеська область, Білгород – Дністровський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, 31-а .

 1. 4. Умови про початок роботи:

Контракт діє з  30 березня  2021 року по 29 березня 2026 року.

 1. 5. Особливі умови :
 2. 1. сторони зобов`язуються дотримуватись конфіденційності умов цього контракту, крім випадків визначених законом та випадків коли, Сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;
 3. 2. конфіденційність договору не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства України.
 4. 3. Цей контракт укладений українською мовою, у двох автентичних примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу. Органу управління надається засвідчена копія.
 5. 4. Керівник, який звільняється, протягом 14 робочих днів після видання розпорядження міським головою проводить інвентаризацію всіх матеріальних цінностей закладу культури, наявних документів, справ і направляє дані матеріали Засновнику та органу управління закладом культури.

До призначення особи у закладі культури на яку тимчасово покладаються обов`язки Керівника та до передачі на зберігання матеріальних цінностей закладу культури, наявних документів та справ іншій особі, Керівник залишається матеріально-відповідальною особою в закладі культури.

 1. 5. Умови контракту можуть бути змінені виключно за угодою Сторін та викладені у письмовій формі, про що складається відповідний документ у двох примірниках, які стають невід`ємною частиною контракту та мають однакову юридичну силу.

Відео результати конкурсу на посаду директора комунального закладу «Татарбунарський міський Будинок культури»    Татарбунарської міської ради

https://youtu.be/jEUW_yKqN1I 

 

Відповідно до Закону України «Про культуру», Положення про порядок проведення конкурсу на посади керівників закладів культури Татарбунарської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 21.01.2021 року № 138 (далі - Положення), розпорядження міського голови від 29.01.2021 року № 25 – р. «Про  оголошення конкурсного добору на   посади  керівників   комунальних закладів  культури  Татарбунарської міської ради»  проведений конкурсний добір на посаду директора комунального закладу «Татарбунарський історико-краєзнавчий музей» Татарбунарської міської ради.

Оголошення про конкурс 01.02.2021 р. було розміщено на офіційному сайті Татарбунарської міської ради та додатково 04.02.2021 р. в газеті «Татарбунарський вісник».   

Конкурсна комісія створена розпорядженням Татарбунарського міського голови від 01.03.2021 р. № 55-р «Про  затвердження складу конкурсної комісії на посади директорів комунальних закладів Татарбунарської міської ради у сфері культури».

На виконання пункту 5.5 Положення та 5.1 розпорядження міського голови від 01. 03.2021 року № 55- р «Про  затвердження складу конкурсної комісії на посади  директорів  комунальних закладів Татарбунарської міської ради у сфері культури» 05.03.2021 року на веб-сайті Татарбунарської міської ради оприлюднені документи, подані конкурсантами. Одночасно було роз’яснено, про те, що усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів на посаду керівника закладу культури можуть бути подані пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту міської рад, які передадуться конкурсній комісії.

На першому засіданні (15 березня 2021 року) конкурсна комісія  обрала головуючого, визначилася з формою голосування, розглянула документи, подані єдиним кандидатамом на посаду директора комунального закладу «Татарбунарський історико-краєзнавчий музей» Татарбунарської міської ради Найдьоновою – Кіріяк І.В. та визначилася щодо дати другого засідання комісії.

На другому засіданні (22 березня 2021 року) конкурсна комісія провела співбесіду з кандидатом на посаду директора та розглянула представлений   проект Програми розвитку КЗ «Татарбунарський історико-краєзнавчий музей» Татарбунарської міської ради»  (відео засідання комісії додається).

 Відповідно до рекомендацій конкурсної комісії між міським головою і переможцем конкурсу  Найдьоновою – Кіріяк Інною Володимирівною укладено контракт терміном на 5 років (протокол засідання комісії додається).

Істотними умовами контракту є:

 1. 1. Умова про трудову функцію:

Найдьонова – Кіріяк Інна Володимирівна призначається на посаду директора комунального закладу ««Татарбунарський  історико - краєзнавчий музей» Татарбунарської міської ради, як така, що пройшла на посаду за конкурсом,  згідно Закону України «Про культуру», Положення про порядок проведення конкурсу на посади керівників закладів культури Татарбунарської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 21.01.2021 року № 138.

 1. 2. Умова про оплату праці:
 2. 1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові встановлюється посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці у межах затверджених штатним розписом відповідно до чинного законодавства України.
 3. 2. Встановлюється до посадового окладу доплата за вислугу років відповідно до стажу роботи, у розмірах та порядку виплат передбачених чинним законодавством (за розпорядженням міського голови).
 4. 3. Встановлюється у межах наявних коштів надбавка за складність і напруженість в роботі у розмірі до 50 відсотків посадового окладу і фактично відпрацьованого часу (за розпорядженням міського голови).

Виплачується матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, (за розпорядженням міського голови) у розмірі посадового окладу.

 1. 4. Керівникові може бути додатково встановлено, у межах наявних коштів на оплату праці:

- преміювання Керівника (в тому числі за належне виконання обов`язків, передбачених цим контрактом), у розмірі посадового окладу  здійснюється на підставі чинного законодавства України, Колективного договору, Положення про преміювання (за наказом органа управління). При цьому: у разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни, допущення в закладі культури нещасного випадку, у тому числі із смертельним наслідком з вини закладу культури, премія не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення;

- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, в межах фонду оплати праці на відповідний рік, в розмірі до одного посадового окладу (за наказом органа управління).

 1. 5. Посадовий оклад та інші виплати Керівника можуть бути переглянуті у відповідності зі змінами умов оплати праці, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.
 2. 3. Умова про місце роботи:

Комунальний заклад «Татарбунарський міський будинок культури» Татарбунарської міської ради.

Адреса: 68100,  Одеська область, Білгород – Дністровський район, м. Татарбунари, вул. Гімназична,1.

 1. 4. Умови про початок роботи:

Контракт діє з  30 березня  2021 року по 29 березня 2026 року.

 1. 5. Особливі умови :
 2. 1. сторони зобов`язуються дотримуватись конфіденційності умов цього контракту, крім випадків визначених законом та випадків коли, Сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;
 3. 2. конфіденційність договору не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства України.
 4. 3. Цей контракт укладений українською мовою, у двох автентичних примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу. Органу управління надається засвідчена копія.
 5. 4. Керівник, який звільняється, протягом 14 робочих днів після видання розпорядження міським головою проводить інвентаризацію всіх матеріальних цінностей закладу культури, наявних документів, справ і направляє дані матеріали Засновнику та органу управління закладом культури.

До призначення особи у закладі культури на яку тимчасово покладаються обов`язки Керівника та до передачі на зберігання матеріальних цінностей закладу культури, наявних документів та справ іншій особі, Керівник залишається матеріально-відповідальною особою в закладі культури.

 1. 5. Умови контракту можуть бути змінені виключно за угодою Сторін та викладені у письмовій формі, про що складається відповідний документ у двох примірниках, які стають невід`ємною частиною контракту та мають однакову юридичну силу.

Відео, результати конкурсу на посаду директора комунального закладу «Татарбунарський історико-краєзнавчий музей» Татарбунарської міської ради

https://youtu.be/VfEuDd7S_Zc 

 

 

 

 

 

     Відповідно до Закону України «Про культуру», Положення про порядок проведення конкурсу на посади керівників закладів культури Татарбунарської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 21.01.2021 року № 138 (далі - Положення), розпорядження міського голови від 29.01.2021 року № 25 – р. «Про  оголошення конкурсного добору на   посади  керівників   комунальних закладів  культури  Татарбунарської міської ради»  проведений конкурсний добір на посаду директора комунального закладу «Татарбунарський міський будинок культури» Татарбунарської міської ради.

Оголошення про конкурс 01.02.2021 р.  було розміщено на офіційному сайті Татарбунарської міської ради та додатково 04.02.2021 р. в газеті «Татарбунарський вісник».  

Конкурсна комісія створена розпорядженням Татарбунарського міського голови від 01.03.2021 р. № 55-р «Про  затвердження складу конкурсної комісії на посади директорів комунальних закладів Татарбунарської міської ради у сфері культури».

На виконання пункту 5.5 Положення та 5.1 розпорядження міського голови від 01. 03.2021 року № 55- р «Про  затвердження складу конкурсної комісії на посади  директорів  комунальних закладів Татарбунарської міської ради у сфері культури» 05.03.2021 року на веб-сайті Татарбунарської міської ради оприлюднені документи, подані конкурсантами. Одночасно було роз’яснено, про те, що усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів на посаду керівника закладу культури можуть бути подані пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту міської рад, які передадуться конкурсній комісії.

На першому засіданні (15 березня 2021 року) конкурсна комісія  обрала головуючого, визначилася з формою голосування, розглянула документи, подані кандидатами на посаду директора закладу Мукієнко О.В., Стояновою Т.І. та визначилася щодо другого засідання комісії.

На другому засіданні (22 березня 2021 року) конкурсна комісія провела співбесіду та розглянула представлені кандидатами на посаду директора  проекти Програми розвитку КЗ ««Публічна бібліотека Татарбунарської міської ради» (відео засідання комісії додається).

Відповідно до рекомендацій конкурсної комісії між міським головою і переможцем конкурсу Стояновою Тетяною Іванівною укладено контракт терміном на 5 років (протокол засідання комісії додається).

Істотними умови контракту є:

 1. 1. Умова про трудову функцію:

Стоянова Тетяна Іванівна призначається на посаду директора комунального закладу «Публічна бібліотека Татарбунарської міської ради», як така, що пройшла на посаду за конкурсом,  згідно Закону України «Про культуру», Положення про порядок проведення конкурсу на посади керівників закладів культури Татарбунарської міської ради, затвердженого рішенням сесії від 21.01.2021 року № 138.

 1. 2. Умова про оплату праці:
 2. 1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові встановлюється посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці у межах затверджених штатним розписом відповідно до чинного законодавства України.
 3. 2. Встановлюється до посадового окладу доплата за вислугу років відповідно до стажу роботи, у розмірах та порядку виплат передбачених чинним законодавством (за розпорядженням міського голови).
 4. 3. Встановлюється у межах наявних коштів надбавка за складність і напруженість в роботі у розмірі до 50 відсотків посадового окладу і фактично відпрацьованого часу (за розпорядженням міського голови).

Виплачується матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, (за розпорядженням міського голови) у розмірі посадового окладу.

 1. 4. Керівникові може бути додатково встановлено, у межах наявних коштів на оплату праці:

- преміювання Керівника (в тому числі за належне виконання обов`язків, передбачених цим контрактом), у розмірі посадового окладу  здійснюється на підставі чинного законодавства України, Колективного договору, Положення про преміювання (за наказом органа управління). При цьому: у разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни, допущення в закладі культури нещасного випадку, у тому числі із смертельним наслідком з вини закладу культури, премія не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення;

- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, в межах фонду оплати праці на відповідний рік, в розмірі до одного посадового окладу (за наказом органа управління).

 1. 5. Посадовий оклад та інші виплати Керівника можуть бути переглянуті у відповідності зі змінами умов оплати праці, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.   
 1. 3. Умова про місце роботи:

Комунальний заклад «Татарбунарський міський будинок культури» Татарбунарської міської ради.

Адреса: 68100,  Одеська область, Білгород – Дністровський район, м. Татарбунари, вул. Горького,4.

 1. 4. Умови про початок роботи:

Контракт діє з  30 березня  2021 року по 29 березня 2026 року.

 1. 5. Особливі умови :
 2. 1. сторони зобов`язуються дотримуватись конфіденційності умов цього контракту, крім випадків визначених законом та випадків коли, Сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;
 3. 2. конфіденційність договору не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства України.
 4. 3. Цей контракт укладений українською мовою, у двох автентичних примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу. Органу управління надається засвідчена копія.
 5. 4. Керівник, який звільняється, протягом 14 робочих днів після видання розпорядження міським головою проводить інвентаризацію всіх матеріальних цінностей закладу культури, наявних документів, справ і направляє дані матеріали Засновнику та органу управління закладом культури.

До призначення особи у закладі культури на яку тимчасово покладаються обов`язки Керівника та до передачі на зберігання матеріальних цінностей закладу культури, наявних документів та справ іншій особі, Керівник залишається матеріально-відповідальною особою в закладі культури.

 1. 5. Умови контракту можуть бути змінені виключно за угодою Сторін та викладені у письмовій формі, про що складається відповідний документ у двох примірниках, які стають невід`ємною частиною контракту та мають однакову юридичну силу.

Відео засідання конкурсної комісії  на посаду директора комунального закладу «Публічна бібліотека Татарбунарської міської ради»  

https://youtu.be/Vg2m8xfOfG4